Мыйзам 13:1—18

13  Эгер араңардан пайгамбар+ же түш көрүп, келечекти алдын ала айткан киши+ чыгып, силерге кандайдыр бир белги же жышаан*+ катары бир нерсе айтса,  анан ал белги же жышаан чын болуп чыкса+, анан ал сага: „Жүр, сен билбеген башка кудайларды ээрчип, аларга кызмат кылабыз“,— десе,  андай пайгамбардын же түш көргүчтүн сөзүн укпа+, анткени Жахаба Кудайыңар силерди сынап жатат+. Жахаба Кудайыңар аны бүт жүрөгүңөр, бүт жаныңар менен сүйөр-сүйбөсүңөрдү+ билиш үчүн сынап жатат.  Жахаба Кудайыңарды гана ээрчигиле, андан коркуп, осуяттарын аткаргыла, тилин алып, ага кызмат кылгыла жана ага ишенимдүү бойдон калгыла+.  Силерди Жахаба Кудайыңарга, силерди Мисир жеринен алып чыккан, силер кул болуп жүргөн жерден кун төлөп бошотуп алган Кудайыңарга, каршы чыгууга тукурган ал пайгамбар+ же түш көргүч өлүм жазасына тартылсын+. Анткени ал сени Жахаба Кудайың көрсөткөн жолдон чыгарууга аракет кылып жатат+. Араңардан жамандыкты жок кылгыла+.  Эгер бир тууганың, энеңдин уулу, уулуң, кызың же сүйүктүү аялың, же жаныңдай көргөн досуң+ өзүң да, ата-бабаларың да билбеген башка кудайларды айтып: „Жүр, аларга кызмат кылабыз“+,— десе,  силерге жакын же алыс жашаган элдердин, жердин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элдердин кудайларына кызмат кылууга чакырса,  ага макул болбо, сөзүн укпа+. Аны аяба, ага бооруң оорубасын+, анын кылган ишин жашырып койбо.  Аны өлтүрүп сал+. Аны өлтүрүш үчүн сен биринчи таш ыргыт, анан калган эл ыргытсын+. 10  Аны таш бараңга алып өлтүр+. Анткени ал сени Мисир жеринен, сен кул болуп жүргөн жерден+, алып чыккан Жахаба Кудайыңдан алыстатууга аракет кылды. 11  Ошондо бул тууралуу бүт Ысрайыл угуп, коркуп калат да, араңарда андай жаман иш экинчи жасалбайт+. 12  Эгер Жахаба Кудайың сага жашаганга берген шаарлардын биринде: 13  „Элдин арасынан бузулган адамдар+ чыгып: “Жүргүлө, башка кудайларга кызмат кылабыз” — деп, шаардын тургундарын силер билбеген кудайларга кызмат кылууга азгырып жатышат“+,— деген сөздөрдү уксаң, 14  анда баарын териштирип, иликтеп, жакшылап сураштырып көр+. Эгер ал сөздөр чын болуп чыкса, араңарда ошондой жийиркеничтүү иш жасалган болсо, 15  ал шаардын тургундарын кылычтап өлтүр+. Шаарды, андагылардын бардыгын жана бүт малды жок кыл+, кылыч менен кырып ташта. 16  Олжонун баарын аянтка чогултуп, ал шаарды да, олжону да Жахаба Кудайыңа арналган тартуу катары өрттө+. Ал шаар түбөлүккө урандыга айланат+, эч качан кайра курулбайт. 17  Жахаба каарын токтотуп+, сага боору ооруп, кайрымдуулук кылышы үчүн+ жана ата-бабаларыңа ант бергендей, укум-тукумуңду көбөйтүшү үчүн+, жок кылынышы керек болгон нерседен эчтеке алба+. 18  Жахаба Кудайыңдын көз алдында туура иш кылышың үчүн+, мен бүгүн буйрук кылган осуяттардын баарын аткарып+, Жахаба Кудайыңдын тилин ал.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.