Микей 3:1—12

3  Мен мындай дедим: «Жакыптын башчылары, Ысрайыл үйүнүн башкаруучулары+, суранам, кулак салгыла. Адилеттик дегенди силер билишиңер керек эмеспи?+  Силер жакшылыкты жек көрөсүңөр+, жамандыкты жакшы көрөсүңөр+. Элдин терисин сыйрып, сөөгүнөн этин шылып жатасыңар+.  Элимдин этин жеп+, терисин сыйрып, сөөктөрүн чагып жатасыңар. Аларды чоң казандагы жиликтердей жиликтеп, мискейдеги эттей бөлүп жатасыңар+.  Ошол кезде алар Жахабаны жардамга чакырышат, бирок ал жооп бербейт+. Кыянат иштери үчүн+ алардан жүзүн бурат+.  Бир нерсе тиштеткендерге+: „Тынчтык!“ — деп+, ал эми ооздоруна эч нерсе салбагандарга согуш жарыялаган*+, элимди адаштырган пайгамбарларга+ Жахаба мындай дейт:  „Ошонуңар үчүн силерди түн басат+, силерге аян берилбейт+. Караңгылык каптагандыктан, төлгө тарта албай каласыңар. Пайгамбарлардын үстүнөн күн батат, күндүзгү маал түнөрөт+.  Көрөгөчтөр+ уятка калышат+, төлгөчүлөрдүн+ көңүлү кайт болот. Алардын баары мурутун жабышат+, анткени Кудайдан жооп болбойт“»+.  Мен болсо Жакыпка козголоңу тууралуу, Ысрайылга күнөөсү тууралуу айтыш үчүн+ Жахабанын руху аркылуу күчкө толдум+, адилеттүү, тайманбас болдум.  Жакыптын үйүнүн башчылары, Ысрайыл үйүнүн башкаруучулары, адилеттикти жек көрүп, түз нерсенин баарын кыйшык кылгандар+, суранам, уккула+. 10  Силер Сионду кан төгүү менен, Иерусалимди ыймансыздык менен куруп жатасыңар+. 11  Анын башчылары пара алып сот жүргүзүшөт+, дин кызматчылары акы алып окутушат+, пайгамбарлары акча алып төлгө тартышат+. Ошол эле учурда: «Жахаба биздин арабызда эмеспи?+ Бизге алаамат келбейт»+,— деп Жахабага таянышат. 12  Ошондуктан силердин айыңардан Сион талаадай айдалат, Иерусалим үйүлгөн урандыга айланат+, ал эми ибадаткана турган тоо токойлуу адырдай болуп калат.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «согушту ыйыктаган».