Матай 9:1—38

9  Иса кайыкка түшүп, аркы өйүзгө өттү да, өз шаарына барды+.  Ошондо ага замбилде жаткан шал оорулуу бир кишини алып келишти+. Алардын ишенимин көрүп, Иса оорулууга: «Кайраттуу бол, балам. Күнөөлөрүң кечирилди»,— деди+.  Китепчилердин айрымдары өз ара: «Бул Кудайга акарат кылып жатат»,— деп жатышты+.  Иса алардын оюн билип+: «Эмне үчүн жүрөгүңөрдө жамандык ойлоп жатасыңар?+  Кайсынысы оңой: „Күнөөлөрүң кечирилди“,— деп айтканбы же „Ордуңан тур да, бас“,— дегенби?+  Бирок адам Уулунун жерде күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн...» — деп айтты да+, шал оорулууга: «Ордуңан туруп, замбилиңди ал да, үйүңө бар»,— деди+.  Ал туруп, үйүнө кетти.  Муну көргөндөрдү коркунуч басты. Алар адам баласына ушундай бийлик берген+ Кудайды даңкташты+.  Андан ары баратып Иса салык чогултуучу жайда отурган Матай деген кишини көрүп, ага: «Менин жолдоочум бол»,— деди+. Ошондо ал ордунан туруп, Исанын артынан жөнөдү+. 10  Кийин Иса үйдө дасторкон үстүндө отурганда*+, көптөгөн салык жыйноочулар менен күнөөкөрлөр келип, Иса менен анын шакирттеринин жанына отурушту. 11  Муну көргөндө фарисейлер анын шакирттерине: «Эмне үчүн устатыңар салык жыйноочулар, күнөөкөрлөр менен бирге тамактанып жатат?» — дей башташты+. 12  Бул сөздөрдү угуп, Иса: «Дарыгерге дени сак адамдар эмес+, оорулуулар муктаж. 13  Ошондуктан баргыла да: „Мен курмандыкты эмес, кайрымдуулукту каалайм“+,— деген сөздөр эмнени билдирерин аңдап билгиле. Анткени мен адил адамдарды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим»,— деди. 14  Андан соң Жакандын шакирттери келип, Исадан: «Эмне үчүн фарисейлер менен биз орозо кармайбыз да, сенин шакирттериң кармабайт?» — деп сурашты+. 15  Иса аларга мындай деп жооп берди: «Үйлөнө турган жигит досторунун жанында жүргөндө, алар эмнеге кайгырышмак эле?+ Жигит досторунан бөлүнө турган күндөр келет+, ошондо алар орозо кармашат+. 16  Эч ким эски сырт кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбайт, анткени жууганда ал кирип кетет да, кийим айрылып, жыртык мурункудан да чоң болуп калат+. 17  Ошондой эле жаңы шарапты эски чаначка куюшпайт. Болбосо чанач айрылып, шарап төгүлөт да, чанач керектен чыгып калат+. Жаңы шарапты жаңы чаначка куюшат, ошондо экөө тең сакталат»+. 18  Иса ушуларды айтып жатканда, синагога башчысы келип+, ага таазим кылып+: «Кызым алигече өлүп калды болуш керек+. Бирок барып, үстүнө колуңду койсоң, тирилет»,— деди+. 19  Ошондо Иса ордунан туруп, анын артынан жөнөдү. Шакирттери да ага кошулуп жөнөштү. 20  Жолдо баратышканда, он эки жылдан бери кан агуудан азап чегип жүргөн бир аял+ арт жактан келип, Исанын сырт кийиминин этегиндеги чачыларга колун тийгизди+. 21  Анткени ал ичинен: «Сырт кийимине колумду тийгизсем эле айыгып калам»+,— деп ойлоп келаткан. 22  Иса артына бурулуп, аны көрүп: «Кайраттуу бол, кызым. Сени ишенимиң айыктырды»,— деди+. Аял ошол замат сакайып калды+. 23  Синагога башчысынын үйүнө келип+, кайгылуу күүлөрдү ойноп жаткан чоорчуларды жана чуру-чуу түшкөн элди көргөндө+ 24  Иса: «Бул жерден чыккыла. Кыз өлгөн жок, уктап жатат»,— деди+. Муну укканда алар аны шылдыңдап күлө башташты+. 25  Эл сыртка чыгарылгандан кийин, Иса кыз жаткан бөлмөгө кирип, аны колунан кармаганда+, кыз ордунан турду+. 26  Бул тууралуу кабар ошол аймактагылардын баарына тарады. 27  Иса ал жерден кетип баратканда, эки сокур+: «Дөөтүнүн Уулу, бизге кайрымдуулук кыла көр»+,— деп кыйкырып ээрчип алышты. 28  Иса үйгө киргенде, сокур кишилер анын жанына келишти. «Көзүңөрдү ача аларыма ишенесиңерби?»+ — деп сурады Иса. Ал экөө: «Ооба, Мырзам»,— деп жооп беришти. 29  Иса алардын көзүнө колун тийгизип+: «Ишенимиңерге жараша болсун»,— деди. 30  Ошондо алардын көзү көрө баштады. Иса болсо: «Бул жөнүндө эч ким билбесин»+,— деп катуу эскертти. 31  Бирок алар сыртка чыгары менен ал жөнүндө ошол аймактагылардын баарына айтып киришти+. 32  Алар ал жерден кетип баратканда, Исага жин оорулуу дудук кишини алып келишти+. 33  Ал жинди кууп чыгаргандан кийин, дудук киши сүйлөй баштады+. Ошондо эл: «Ысрайыл жеринде мындай нерсе эч качан болгон эмес»,— деп абдан таң калып жатты+. 34  Бирок фарисейлер: «Бул деген жиндерди жиндердин башчысынын жардамы менен кууп чыгарып жатат»,— дешти+. 35  Иса бардык шаарларды, айыл-кыштактарды кыдырып, синагогаларда элди окутуп, Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды таратып, ар кандай оору-дарттарды айыктырып жүрдү+. 36  Элди көрүп, Исанын боору ачыды+. Анткени алар койчусу жок койлордой чачырап, жүдөп калышкан эле+. 37  Анан ал шакирттерине: «Ооба, түшүм көп, ал эми жумушчулар аз+. 38  Ошондуктан, оруп-жыюуга жумушчуларды жибериши үчүн+, оруп-жыюу ишинин Кожоюнуна жалынгыла»,— деди.

Шилтемелер

Байыркы убакта жүйүттөр жамбаштап жатып тамак ичишчү.