Матай 8:1—34

8  Иса тоодон түшкөндө, артынан көп эл ээрчиди.  Ошол убакта ага пес оорулуу* бирөө келип+, таазим кылды да: «Мырзам, эгер кааласаң, мени айыктыра аласың»,— деди.  Иса ага колун тийгизип: «Каалайм. Айык»,— деди+. Тиги киши ошол замат пес оорусунан айыгып калды+.  Анан Иса: «Эч кимге эч нерсе айтпа!+ Баргын да, дин кызматчыга көрүн+. Дин кызматчыларга* күбөлөндүрүү болушу үчүн, Муса буйруган тартууну алып бар»,— деди+.  Иса Капернаум шаарына келгенде+, жанына бир жүз башы келип, жалынып-жалбара:  «Мырзам, кызматчым шал болуп үйдө жатат, катуу кыйналып жатат»,— деди.  Иса ага: «Барганда айыктырам»,— деп айтты.  Бирок жүз башы: «Мырзам, үйүмө киришиңе мен татыксызмын. Бир ооз сөз айтсаң эле, кызматчым айыгып калат.  Анткени мен да бийлик астындагы адаммын, бирок кол алдымда аскерлерим бар. Алардын бирине: „Кет!“ — десем, кетет+; башкасына: „Кел!“ — десем, келет. Ошондой эле кулума: „Муну кыл!“ — десем, кылат»,— деди. 10  Анын сөздөрүн укканда Иса таң калып, артында келаткандарга мындай деди: «Силерге айтып коёюн, мындай күчтүү ишенимди Ысрайыл жеринде эч кимден көргөн эмесмин+. 11  Силерге айтып коёюн, чыгыш менен батыштан көптөр келип+, асман Падышалыгында+ Ыбрайым, Ыскак жана Жакып менен бирге дасторкон тегеректей жамбаштап жатышат+. 12  Ал эми падышалыктын уулдары сырттагы караңгылыкка ташталат+. Ал жакта ыйлап, тишин кычыратышат»+. 13  Анан Иса жүз башыга: «Бара бер. Сен ишенгендей болсун»,— деди+. Жүз башынын кызматчысы ошол замат айыгып калды. 14  Иса Петирдин үйүнө келгенде анын кайненесинин+ эти ысып, ооруп жатканын көрдү+. 15  Анан анын колуна тийгенде+, аял оорусунан айыгып, ордунан турду да, ага кызмат кыла баштады+. 16  Кеч киргенде, эл Исага көптөгөн жин оорулууларды алып келди. Ал жиндерди сөзү менен кууп чыгарып, бардык ооруларды айыктырды. 17  Бул Ышая пайгамбар аркылуу: «Ал биздин илдеттерибизди алды, ооруларыбызды алып кетти»+,— деп айтылган сөздөрдүн аткарылышы үчүн болду. 18  Иса тегерегиндеги көп элди көргөндө шакирттерине суунун аркы өйүзүнө сүзүп өтүүнү буйруду+. 19  Ошондо китепчилердин бири келип, ага: «Устат, сен каякка барсаң, мен да ошол жакка барам»,— деди+. 20  Бирок Иса: «Түлкүлөрдүн ийини, көктө учкан канаттуулардын уясы бар, ал эми адам Уулунун* баш калкалаар жайы жок»,— деп айтты+. 21  Андан соң шакирттеринин бири ага: «Мырзам, адегенде үйүмө барып, атамды коюп келгенге уруксат бер»,— деди. 22  Иса: «Менин артыман жүр. Өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү койсун»,— деп жооп берди+. 23  Ал кайыкка түшкөндө+, шакирттери аны менен кошо түштү. 24  Бир убакта деңиз алай-дүлөй түшүп, толкун болуп, кайыкты суу каптай баштады. Иса болсо уктап жаткан эле+. 25  Шакирттери жанына келип: «Мырзам, бизди куткар, чөгүп баратабыз!» — деп аны ойготушту+. 26  Иса аларга: «Эмнеге мынча корктуңар, ишеними аздар?» — деди да+, ордунан туруп, шамал менен деңизди тыйды. Ошондо айлана тыптынч болуп калды+. 27  Шакирттери: «Шамал менен деңизди да баш ийдирген бул кандай адам?» — деп таң калышты+. 28  Иса деңиздин аркы өйүзүндөгү гадаралыктардын* жерине барганда+, ага мүрзөлөрдүн арасынан чыккан жин оорулуу эки киши жолукту+. Алар ушунчалык жаалдуу болгондуктан, ал жерден эч ким өтө алчу эмес. 29  Ал экөө: «Кудайдын Уулу, бизди жайыбызга кой+. Бизди белгиленген убакыттан+ мурун кыйнаганы келдиңби?»+ — деп кыйкыра башташты. 30  Алардан алысыраак жерде көп чочко жайылып жүргөн эле. 31  Жиндер Исага: «Эгер бизди кууп чыгара турган болсоң, анда тиги чочколорго+ жиберчи»,— деп жалынып киришти. 32  Ал: «Баргыла!» — деди. Жиндер тиги кишилерден чыгып, чочколорго киришти. Ошондо чочколордун баары жардан деңизге секирип, чөгүп өлдү+. 33  Чочко кайтаргандар болсо шаарга качып барышты да, бүт баарын, анын ичинде жин оорулуу кишилердин эмне болгонун айтып беришти. 34  Шаардагылардын баары Исаны көздөй жөнөштү. Аны көргөндө алар өзүлөрүнүн жеринен кетишин өтүнүштү+.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Мр 5:1 менен Лк 8:26да «герасалыктардын».