Матай 3:1—17

3  Ошол күндөрү Чөмүлдүрүүчү Жакан+ Жүйүт жериндеги ээн талаага келип+, мындай деп жар сала баштады:  «Өкүнгүлө+, анткени асман Падышалыгы жакындап калды»+.  Ышая пайгамбар аркылуу Жакан жөнүндө+: «Уккула! Ээн талаада бирөө: „Жахабага жол даярдагыла!+ Анын жолдорун түздөгүлө“,— деп жар салып жүрөт»,— деп айтылган болчу.  Мына ошол Жакан төөнүн жүнүнөн кийим кийип+, белине кайыш кур курчанып жүрчү+. Ал чегиртке+ менен жапайы аарынын балын жечү+.  Ага Иерусалимде, бүт Жүйүт жеринде жана Иордан дарыясынын чет-жакасында жашагандар келип,  күнөөлөрүн мойнуна алып жатышты. Жакан болсо аларды Иордан дарыясында чөмүлдүрүп жатты+.  Эл чөмүлтүлүп* жаткан жерге көп фарисейлер менен садукейлердин*+ келатканын көрүп, Жакан аларга мындай деди: «Кара чаар жыландын тукумдары+, силерге Кудайдын каары төгүлө турган күндөн качып кутулууну ким үйрөттү?+  Өкүнгөнүңөрдү иш жүзүндө көрсөткүлө*+.  „Биздин атабыз — Ыбрайым“,— деп ойлобогула+. Силерге айтып коёюн, Кудай Ыбрайымга мына бул таштардан да балдарды жаратып бере алат+. 10  Тамырын кыя чабыш үчүн дарактардын түбүндө балта жатат+. Ошондуктан жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып+, отко ыргытылат+. 11  Өкүнгөнүңөр үчүн+ мен силерди сууга чөмүлдүрүп жатам+. Бирок артымдан келе жаткан бирөө+ менден күчтүү, мен анын сандалын чечкенге да татыксызмын+. Ал силерди ыйык рухка+ жана отко чөмүлдүрөт+. 12  Колундагы эгин сапыра турган күрөгү менен кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт+, ал эми топонду өчпөс отко ыргытат»+. 13  Ошол кезде Иса чөмүлтүлүш үчүн+ Галилеядан+ Иордан дарыясына, Жаканга келди. 14  Бирок Жакан аны токтотууга аракеттенип: «Сен мага чөмүлтүлүш үчүн келатасыңбы? Мен сени эмес, сен мени чөмүлтүшүң керек да!» — деди. 15  Иса ага: «Мага жолтоо болбо, анткени адил иштердин баарын ушинтип аткарышыбыз керек»,— деп жооп берди+. Ошондо Жакан аны токтотпой калды. 16  Иса чөмүлтүлөрү менен суудан чыкты. Ошол учурда асман ачылып+, Жакан Кудайдын рухунун+ Исага көгүчкөндөй болуп түшүп келатканын көрдү+. 17  Анан асмандан: «Бул — менин сүйүктүү+ Уулум+, мен Уулумду колдойм»+,— деген үн угулду+.

Шилтемелер

Фарисейлер менен садукейлер — б. з. 1-кылымындагы жүйүттөрдүн белгилүү диний секталарынын мүчөлөрү. Садукейлер тирилүү болоруна жана периштелердин бар экенине ишенишкен эмес.
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Сөзмө-сөз: «өкүнүүгө ылайык келген жемиштерди бергиле».