Матай 27:1—66

27  Таң атканда, бардык жогорку дин кызматчылар менен эл аксакалдары Исаны өлтүрүүнүн амалын издеп, өз ара кеңешишти+.  Анан аны байлап, алып кетишти да, башкаруучу Пилатка өткөрүп беришти+.  Чыккынчылык кылган Жүйүт Исанын өлүм жазасына өкүм кылынганын көргөндө, абийири кыйнагандыктан, отуз күмүш тыйынды+ жогорку дин кызматчылар менен эл аксакалдарына алып келип:  «Адил адамга* чыккынчылык кылып, күнөөгө баттым»,— деди+. Алар: «Бизге эмне? Өзүң бил!» — деп коюшту+.  Ошондо Жүйүт күмүш тыйындарды ибадатканага ыргытып жиберди да, чыгып кетти. Анан барып, асынып алды+.  Жогорку дин кызматчылар болсо күмүш тыйындарды алып: «Бул — кандын баасы, ошондуктан ыйык казынага салганга болбойт»,— дешти.  Андан кийин өз ара кеңешип, бөтөн жерликтердин сөөгүн коюш үчүн, ал акчага карапачынын талаасын сатып алышты.  Ошондон улам ал жер бүгүнкү күнгө чейин Кандуу-Талаа деп аталат+.  Ошентип, Жеремия* пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздөр аткарылды: «Алар отуз күмүш тыйынды+ — Ага Ысрайыл уулдарынын айрымдары бычкан бааны — алышты. 10  Анан ал акчаны, Жахаба мага буйругандай, карапачынын талаасын сатып алыш үчүн беришти»+. 11  Иса башкаруучунун алдында турганда, башкаруучу андан: «Сен жүйүттөрдүн Падышасысыңбы?» — деп сурады+. Иса: «Муну өзүң айтып жатасың»,— деп жооп берди+. 12  Бирок жогорку дин кызматчылар менен эл аксакалдары айыптаганда+, ал такыр жооп берген жок+. 13  Ошондо Пилат: «Сага канча айып коюп жатышканын угуп жатасыңбы?» — деди+. 14  Иса эчтеке деп жооп берген жок. Башкаруучу буга абдан таң калды+. 15  Пасах майрамы сайын башкаруучу түрмөдө отургандардын ичинен эл каалаган бирөөнү бошотуп турчу+. 16  Ошол кезде түрмөдө Бараба аттуу атагы чыккан кылмышкер отурган+. 17  Эл чогулганда, Пилат: «Кимисин бошотуп беришимди каалайсыңар: Барабаныбы же Машаяк атанган Исаныбы?» — деп сурады+. 18  Анткени Исаны көрө албастыктан улам+ кармап келишкенин билген+. 19  Андан сырткары, ал сот тактысында отурганда, аялы ага: «Бул адил адамга+ тие көрбө, анткени анын айынан бүгүн түшүмдө аябай кыйналып чыктым»+,— деп айттырып жиберди. 20  Ал эми жогорку дин кызматчылар менен аксакалдар элди үгүттөп, башкаруучудан Барабаны бошотууну+, Исаны болсо өлтүрүүнү суранганга көндүрүштү. 21  Пилат аларга жооп берип жатып: «Экөөнүн кимисин бошотуп берейин?» — деп сурады. «Барабаны»,— дешти алар+. 22  Ошондо ал: «Анда Машаяк атанган Исаны эмне кылайын?» — деп сурады. Ал жердегилердин баары: «Устунга кадалсын!» — деп жооп беришти+. 23  «Эмнеге? Ал эмне жамандык кылды?» — деди Пилат. Бирок тигилер: «Устунга кадалсын!» — деп ого бетер кыйкыра башташты+. 24  Эч майнап чыкпаганын, тескерисинче, ызы-чуунун күчөп баратканын көргөн Пилат суу алып, элдин алдында колун жууду да+: «Мен бул адамдын канынын төгүлүшүнө күнөөлүү эмесмин. Калганын өзүңөр билгиле»,— деп айтты. 25  Буга бүт эл: «Анын каны биздин жана балдарыбыздын мойнунда болсун»,— деди+. 26  Ошондо Пилат аларга Барабаны бошотуп берди. Исаны болсо сабаткандан кийин+ устунга кадатыш үчүн жоокерлерге тапшырды+. 27  Алар Исаны башкаруучунун ак сарайына алып келип, аскер бөлүгүнүн баарын анын жанына чогултушту+. 28  Андан соң аны чечинтип, үстүнө кызыл жабуу жабышты да+, 29  тикенектен таажы өрүп, башына кийгизип, оң колуна камыш таяк карматышты. Анан алдына чөгөлөп: «Саламатсыңбы, жүйүттөрдүн Падышасы!»+ — деп келекелешти+. 30  Алар ага түкүрүп+, колундагы таяк менен башка ура башташты. 31  Мазактап бүтүшкөндөн кийин+ үстүндөгү жабууну алып, өзүнүн сырт кийимин кийгизишти да, устунга кадаш үчүн алып кетишти+. 32  Чыгып баратканда алар киреналык Симон деген кишини жолуктуруп, ага Исанын жаза устунун көтөртүп коюшту+. 33  Голгота+, башкача айтканда, Баш-Сөөк деген жерге келишкенде, 34  алар Исага ачуу зат кошулган шарап беришти+. Бирок ал даамын татып көргөндөн кийин ичпей койду+. 35  Аны устунга кадашкандан кийин+, өкчөмө таш* ыргытып+, сырт кийимин бөлүп алышты+. 36  Анан ошол жерде Исаны күзөтүп отурушту. 37  Ага кандай айып коюлганын көрсөтүү үчүн баш жагына «Бул — жүйүттөрдүн Падышасы Иса» деген жазууну илип коюшту+. 38  Иса менен кошо эки каракчы да устунга кадалды: бири оң жагына, экинчиси сол жагына+. 39  Ары-бери өткөндөр аны кордоп+, баштарын чайкай+: 40  «Эй, ибадаткананы талкалап, кайра үч күндө тургузуп жиберчү киши+, өзүңдү куткарбайсыңбы?! Кудайдын уулу болсоң, жаза устунунан түшүп көрчү!» — деп жатышты+. 41  Жогорку дин кызматчылар да, китепчилер менен эл аксакалдары да аны шылдыңдап+: 42  «Башкаларды куткарып, өзүн куткара албай калдыбы?! Ысрайылдын Падышасы экен+, азыр жаза устунунан түшсүнчү, ошондо ага ишенели+. 43  Кудайга таянчу эмес беле. Эгерде Кудай аны жакшы көрсө, азыр куткарып алсын+, анткени бул: „Кудайдын Уулумун“,— дечү эмес беле»,— дешти+. 44  Аны жанында кадалып турган каракчылар да мазактап жатышты+. 45  Алтынчы саатта* бүт аймакты караңгылык басып+, тогузунчу саатка* чейин каптап турду+. 46  Тогузунчу саат чамасында Иса: «Эли, Эли, лама сабактани?» — деп кыйкырды. Бул сөздөр: «Кудайым, Кудайым, мени эмне үчүн таштап койдуң?» — дегенди билдирет+. 47  Муну ошол жерде тургандардын айрымдары угуп: «Бул Илиясты чакырып жатат»,— дешти+. 48  Алардын бири чуркап барып, соргуч алып келди. Анан аны кычкыл шарапка малып+, таяктын учуна илди да, Исага ичириш үчүн аны көздөй сунду+. 49  Башкалары ага: «Жөн кой. Илияс келип, куткарар бекен, көрөлү»,— дешти+. [Бири найза алып, Исаны капталга сайганда, кан менен суу чыкты.]*+ 50  Иса дагы бир жолу катуу кыйкырды да, жан берди*+. 51  Ошол учурда ыйык жайдын* көшөгөсү+ үстүнөн астына чейин айрылып+, экиге бөлүнүп калды. Жер титиреп, аскалар жарылды+. 52  Мүрзөлөр ачылып, өлүм уйкусунда жаткан көптөгөн ыйыктардын сөөктөрү сыртка чыгып калды. 53  Аларды көптөр көрдү. (Иса тирилгенден кийин, мүрзөлөрдүн жанынан өткөндөр ыйык шаарга+ келишти.)* 54  Жүз башы жана аны менен бирге Исаны кайтаргандар жер титирөөнү жана болуп жаткан окуяларды көрүшкөндө, үрөйлөрү учуп: «Бул, чын эле, Кудайдын Уулу болгон экен»,— дешти+. 55  Ушунун баарын алыстан көп аялдар карап турушту+. Алар Исага кызмат кылуу үчүн аны Галилеядан бери коштоп келишкен эле+. 56  Алардын арасында магдалалык Мариям, Жакып менен Жосенин энеси Мариям жана Зебедейдин уулдарынын энеси бар болчу+. 57  Кечке жакын Исанын шакирттеринин бири Жусуп деген ариматаялык бай киши келди+. 58  Ал Пилатка барып, Исанын сөөгүн сурады+. Пилат сөөктү берүүнү буйруду+. 59  Жусуп сөөктү алып, зыгырдан жасалган жогорку сапаттагы таза кездеме менен кепиндеди да+, 60  асканын бооруна оюлган жаңы мүрзөсүнө койду+. Анан чоң ташты тоголотуп келип, мүрзөнүн оозун жапты да, ал жерден кетти+. 61  Ал эми магдалалык Мариям менен дагы бир Мариям ошол жерде калып, мүрзөнүн тушунда отурушту+. 62  Кийинки күнү, тактап айтканда, Даярдык көрүү күнүнүн+ эртеси жогорку дин кызматчылар менен фарисейлер Пилаттын алдына чогулуп: 63  «Мырзабыз, биз жанагы алдамчынын тирүү кезинде: „Үч күндөн кийин+ тирилем“,— деп айтканын эстедик. 64  Ошондуктан мүрзөнү үч күнгө чейин кайтарууга буйрук бер. Шакирттери анын сөөгүн уурдап кетип+, элге: „Ал тирилди“,— деп айтышпасын. Ошондо акыркы калп мурункусунан да жаман болот»,— дешти. 65  Пилат аларга: «Сакчыларды+ алгыла да, барып, өз билгениңердей кайтара бергиле»,— деп койду. 66  Алар барып, мүрзөнүн оозундагы ташка мөөр басып+, мүрзөнү бекитишти да, сакчыларга кайтартып коюшту.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «адил канга».
Цитата, чынында, Зах 11:12, 13кө негизделген. Матайдын убагында Жеремия китеби пайгамбарлык китептердин башында турган жана «Жеремия» деген аталыш пайгамбарлык китептердин баарына, анын ичинде Захария китебине да тиешелүү болгон. Салыштыр: Лк 24:44.
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Түштөн кийинки үчтөр.
Түшкү саат он экилер.
Мт 16:3түн шилт-н кара.
Сөзмө-сөз: «демин чыгарды».
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Кашаанын ичинде айтылган окуя кийинчерээк болгон.