Матай 17:1—27

17  Алты күн өткөндөн кийин, Иса Петирди, Жакыпты жана анын бир тууганы Жаканды алып, бийик тоого чыкты+.  Анан алардын көз алдында Исанын көрүнүшү өзгөрдү: жүзү күндөй+, сырт кийими жарыктай жаркырап турду+.  Бир убакта шакирттерге Муса менен Илияс көрүндү. Ал экөө Иса менен сүйлөшүп жатышты+.  Ошондо Петир Исага: «Мырзам, бул жер бизге абдан жакты. Эгер кааласаң, ушул жерге үч алачык жасайын: бири сага, бири Мусага, бири Илияска болсун»,— деди+.  Ал сүйлөп жатканда, аларды жаркыраган булут каптады. Анан булут ичинен: «Бул — менин сүйүктүү Уулум, мен Уулумду колдойм+. Уулумду уккула»+,— деген үн угулду.  Муну укканда шакирттер катуу коркуп+, жүзтөмөндөп жыгылышты.  Ошондо Иса алардын жанына келди да, колун тийгизип: «Тургула, коркпогула»,— деди+.  Шакирттер башын көтөрүп, Исадан башка эч ким жок экенин көрүштү+.  Тоодон түшүп келатышканда, Иса аларга: «Адам Уулу өлүп, кайра тирилгенге чейин, бул көрүнүш жөнүндө эч кимге айтпагыла»,— деп буйруду+. 10  Анан шакирттери андан: «Эмне үчүн китепчилер: „Адегенде Илияс келиши керек“+,— деп айтышат?» — деп сурашты. 11  Иса: «Туура, Илияс келип, бардыгын калыбына келтирет+. 12  Силерге айтып коёюн, Илияс келген, бирок алар аны таанышкан жок, тескерисинче, ага өздөрү каалагандай мамиле кылышты. Адам Уулу да алардын колунан ошентип азап чегиши керек»+,— деп жооп берди. 13  Ошондо шакирттер анын Чөмүлдүрүүчү Жакан жөнүндө+ айтканын түшүнүштү. 14  Алар элдин+ арасына келгенде, бир киши Исанын алдына чөгөлөп: 15  «Мырзам, уулума кайрымдуулук кыла көр. Анткени анын талмасы бар, абалы абдан оор. Боюн бирде отко, бирде сууга таштап жиберет+. 16  Шакирттериңе алып келсем, айыктыра албай коюшту»,— деди+. 17  Ошондо Иса: «Оо, ишеними жок бузулган муун+, качанга чейин силер менен болушум керек? Силерге дагы канча чыдашым керек? Баланы мага алып келгиле»,— деп айтты. 18  Анан Иса жинге буйрук бергенде, ал баладан чыгып кетти+. Бала ошол замат айыгып калды+. 19  Иса жалгыз калганда, шакирттери жанына келип: «Эмне үчүн биз жанагы жинди кууп чыгара албай койдук?» — деп сурашты+. 20  Ал: «Ишенимиңердин аздыгынан улам. Силерге айтып коёюн, эгер сары кычы данындай эле ишенимге ээ болуп, бул тоого: „Бул жерден тиги жерге жыл“,— десеңер, ал жылат. Ошентип, силер кыла албаган эч нерсе болбойт»,— деди+. 21  * —— 22  Галилеяга чогулушканда, Иса шакирттерине: «Адам Уулун душмандарынын колуна салып беришет+. 23  Алар аны өлтүрүшөт, бирок ал үчүнчү күнү тирилет»,— деп айтты+. Шакирттери буга абдан капаланышты+. 24  Алар Капернаумга келишкенде, ибадатканага салык*+ жыйнап жүргөндөр Петирден: «Устатыңар ибадатканага салык төлөйбү?» — деп сурашты. 25  Петир: «Ооба»,— деп жооп берди. Бирок ал үйгө киргенде, Иса андан мурун сөз баштап: «Кандай деп ойлойсуң, Симон, жердеги падышалар алык-салыктарды кимден алышат? Өз уулдарынанбы же бөтөн кишилерденби?» — деп сурады. 26  «Бөтөн кишилерден»,— деди Петир. Иса ага: «Демек, уулдары салык төлөбөйт турбайбы. 27  Бирок аларды мүдүрүлтпөш үчүн+ деңизге барып, кайырмак сал. Биринчи эле кармаган балыгыңдын оозун ачсаң, күмүш тыйын* табасың. Аны алып, экөөбүз үчүн төлөп кой»,— деди+.

Шилтемелер

Бул аят Ыйык Китептин айрым котормолорунда бар болсо да, грек тилиндеги байыркы негизги кол жазмаларда кездешпейт.
Сөзмө-сөз: «эки драхма». Драхма — гректердин 3,40 граммдык күмүш тыйыны. Кара: 13-тирк.
Сөзмө-сөз: «статир». Наркы 4 драхмага барабар болгон күмүш тыйын.