Матай 14:1—36

14  Ошол убакта дубан башчысы Ирод Иса жөнүндө угуп+,  кол алдындагы кызматчыларына: «Ал — Чөмүлдүрүүчү Жакан. Ал тирилиптир, ошондуктан ал аркылуу кереметтер жасалып жатат»,— деди+.  Ирод Жаканды карматкан соң чынжыр менен байлатып, түрмөгө отургузуп койгон болчу+. Муну ал агасы Филиптин аялы Иродия үчүн кылган эле.  Себеби Жакан Иродго: «Аны алганың мыйзамга каршы келет»+,— деп айткан болчу.  Ирод аны өлтүргүсү келсе да, элден коркчу. Анткени эл Жаканды пайгамбар деп эсептечү+.  Бирок Ироддун туулган күнү белгиленип жатканда+, Иродиянын кызы коноктордун алдында бийлеп берди. Анын бийлегени Иродго аябай жакты.  Ошондуктан ал, кыз эмне сурабасын, баарын орундатууга ант берди+.  Ошондо кыз энесинин айтканы боюнча: «Мага Чөмүлдүрүүчү Жакандын башын табакка салып алып келишсин»,— деди+.  Буга падыша капалана түштү. Бирок конокторунун алдында ант берип койгондуктан кыздын сураганын орундатууну буйруду+. 10  Ал Жакандын башын алдырыш үчүн түрмөгө киши жиберди. 11  Анан табакка салынган башты кызга алып келишти, кыз болсо энесине берди+. 12  Ошондон кийин Жакандын шакирттери келип, анын сөөгүн алып кетишти да, көмгөндөн кийин+ Исага барып, баарын айтып беришти. 13  Ал тууралуу укканда Иса жалгыз болуш үчүн+, кайыкка түшүп, ээн жакка кетти. Бирок муну уккандар өз шаарларынан чыгып, анын артынан жөө жөнөштү. 14  Жээкке чыкканда Иса көп элди көрдү. Аларга боору ооруп+, оорулууларын айыктырды+. 15  Кеч киргенде, шакирттери жанына келип: «Бул жер ээн экен, анын үстүнө, кеч да болуп калды; элди тарат, айыл-кыштактарга барып, тамак-аш сатып алышсын»,— дешти+. 16  Бирок Иса: «Элди таратуунун зарылдыгы жок. Аларга тамак-ашты силер бергиле»,— деп айтты+. 17  Шакирттери болсо: «Бизде беш нан менен эки балыктан башка эч нерсе жок»,— деп айтышты+. 18  Ошондо Иса: «Бери алып келгиле»,— деди. 19  Элге чөпкө отурууну буйругандан кийин, ал беш нан менен эки балыкты алды да, асманды карап, тиленди*+. Анан нандарды сындырып, шакирттерине берди, алар болсо элге таратты+. 20  Ошентип, бардыгы тоё жешти. Жегенден калганын чогултканда, он эки себет толду+. 21  Аялдар менен кичинекей балдарды кошпогондо, тамактангандардын саны 5 000дей эле+. 22  Ошондон кийин эле Иса шакирттерине кайыкка түшүп, аркы өйүзгө өтүүнү буйруду. Өзү болсо элди таратканы калды+. 23  Эл тарагандан кийин, Иса тиленүү үчүн тоого чыгып+, ал жакта түн бир оокумга чейин жалгыз болду. 24  Ал ортодо кайык жээктен бир топ алыстап кеткен эле. Шамал каршы тараптан соккондуктан, кайыкты толкун+ катуу чайпалтып жаткан. 25  Түнкү төртүнчү күзөт* маалында Иса деңиздин үстү менен басып, шакирттерин көздөй баратты+. 26  Алар анын деңиздин үстү менен басып келатканын көрүп, үрөйлөрү учту. Анан көздөрүнө бир нерсе көрүнүп жатат деп ойлоп+, коркконунан кыйкырып жиберишти. 27  Бирок Иса ошол замат аларга: «Кайраттуу болгула, бул менмин+. Коркпогула»,— деди. 28  Петир ага: «Мырзам, эгер сен болсоң, буйрук берчи, сага суунун үстү менен басып барайын»,— деди. 29  Иса: «Кел!» — деди. Петир кайыктан түшүп+, суунун үстү менен аны көздөй жөнөдү. 30  Бирок катуу шамалды көрүп коркуп кеткендиктен чөгө баштады. Ошондо Исага: «Мырзам, сактай көр!» — деп кыйкырды. 31  Иса дароо колун сунуп, аны кармап калды да: «Ишеними аз, эмне үчүн шектендиң?» — деди+. 32  Алар кайыкка түшкөндө, шамал басылып калды. 33  Ошондо кайыктагылар ага таазим кылып: «Сен, чын эле, Кудайдын Уулу экенсиң»,— дешти+. 34  Анан алар аркы өйүзгө өтүп, Генисарет жерине барышты+. 35  Ал жердин тургундары Исаны таанып, тегерек-четтегилердин баарына кабар беришти. Эл ага бардык оорулууларын алып келди+. 36  Алар Исадан сырт кийиминин этегиндеги чачыларга колун тийгизүүгө+ уруксат сурап, жалбарып жатышты. Колун тийгизгендердин баары айыгып жатты.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «аларга батасын берди».
Мр 13:35тин шилт-н кара.