Матай 13:1—58

13  Ошол күнү Иса үйдөн чыгып, деңиздин жээгине барып отурду.  Жанына калың эл чогулгандыктан, ал кайыкка түштү+. Эл болсо жээкте турду.  Иса аларга мындай мисалдарды келтирип, көп нерселерди айтып берди: «Үрөн себүүчү сепкени чыкты+.  Ал сээп жатканда, үрөндүн айрымдары жол боюна түштү. Чымчыктар учуп келип, аларды жеп кетти+.  Кээ бирлери топурагы аз, таштак жерге түштү. Ал жердин кыртышы жука болгондуктан, алар тез эле өнүп чыкты+.  Бирок терең тамыр албагандыктан, күн чыгып, ысый баштаганда, куурап калды+.  Башкалары тикенектин арасына түштү. Тикенектер өсүп кетип, аларды басып салды+.  Калган үрөндөр жакшы жерге түшүп, бири жүз эсе, бири алтымыш эсе, дагы бири отуз эсе көп+ түшүм бере баштады+.  Кулагы бар адам уксун»+. 10  Ошондо шакирттери келип, Исадан: «Эмне үчүн аларга мисал менен сүйлөп жатасың?» — деп сурашты+. 11  Ал мындай деп жооп берди: «Силерге асман Падышалыгынын ыйык сырлары* ачылып берилди+, аларга болсо ачылган жок+. 12  Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, аныкы мол болот+. Ал эми кимде жок болсо, андан өзүндө болгон нерсеси да тартылып алынат+. 13  Мына ошондуктан аларга мисал менен сүйлөп жатам. Анткени алар карап турса да, көрүшпөйт, угуп турса да, угушпайт, айтылгандардын маңызын түшүнүшпөйт+. 14  Аларга байланыштуу Ышаянын бул пайгамбарлыгы аткарылып жатат: „Угасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр, карайсыңар, бирок көрбөйсүңөр+. 15  Анткени бул элдин жүрөгү катууланып калган. Алар угушат, бирок жооп беришпейт. Көздөрүн жуумп алышкан, ошондуктан көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, айтылгандардын мааниси жүрөктөрүнө жетпейт+. Алар мага кайрылышпайт, мен да аларды айыктырбайм“. 16  Ал эми силер бактылуусуңар+, анткени көзүңөр көрүп, кулагыңар угуп жатат. 17  Силерге айтып коёюн, көптөгөн пайгамбарлар+ менен адил адамдар силер көрүп жатканды көргүсү келген, бирок көрүшкөн эмес+; силер угуп жатканды уккусу келген, бирок угушкан эмес+. 18  Эмесе, себүүчү жөнүндөгү мисалдын маанисин уккула+. 19  Ким Падышалык жөнүндөгү сөздү угуп, бирок маанисин түшүнбөсө, кара өзгөй+ келип, жүрөгүнө себилгенди уурдап кетет. Бул — жол боюна түшкөн үрөн. 20  Ал эми таштак жерге түшкөн үрөн — сөздү угар замат кубаныч менен кабыл алган адам+. 21  Терең тамыр албагандыктан ал көпкө турбайт: сөз үчүн кыйынчылыкка же куугунтукка дуушар болору менен четтеп кетет+. 22  Тикенектин арасына түшкөн үрөн — сөздү уккан, бирок бул дүйнөнүн түйшүгүнө, алдама байлыкка берилип кеткен адам+. Сөздүн басылып калышына жол бергендиктен ал жемишсиз болуп калат+. 23  Жакшы жерге түшкөн үрөн болсо сөздү угуп, маңызын түшүнгөн адамды билдирет. Андай адамдардын бири жүз эсе, бири алтымыш эсе, дагы бири отуз эсе көп түшүм берет»+. 24  Иса дагы мындай мисал айтты: «Асман Падышалыгы талаасына жакшы үрөн сепкен кишиге окшош+. 25  Баары уктап жатканда, душманы келип, буудайдын арасына отоо чөптүн уругун сээп кетти. 26  Буудай өнүп чыгып, баш алып калганда, отоо чөптөр да өсүп чыкты. 27  Ошондо талаанын ээсинин кулдары келип, андан: „Кожоюн, талааңа жакшы үрөн септиң эле го+. Бул отоо чөптөр+ кайдан пайда болду?“ — деп сурашты. 28  Ал: „Муну душман кылды“,— деп жооп берди+. Кулдары ага: „Барып, отоо чөптүн баарын жулуп салалыбы?“ — дешти. 29  Ал: „Жөн койгула. Отоо чөптү жулам деп, буудайды жулуп албагыла. 30  Орок маалына чейин экөө тең өсө берсин. Орок маалы келгенде, орокчуларга: “Адегенде отоо чөптөрдү жулгула да, боо-боо кылып байлап, өрттөп жибергиле+. Андан кийин барып, буудайды кампама жыйнагыла”+,— деп айтам“,— деди». 31  Иса дагы мындай мисал айтты+: «Асман Падышалыгы талаага себилген сары кычы данына* окшош+. 32  Уруктардын ичинен эң кичинекейи болгону менен, ал өсүп чыкканда бакча өсүмдүктөрүнүн баарынан чоң болуп, даракка айланат. Чымчыктар+ учуп келип, анын бутактарына корголойт»+. 33  Ал дагы бир мисал келтирди: «Асман Падышалыгы үч ченем унга кошулган, бүт камырды ачыткан ачыткыга окшош»+. 34  Булардын баарын Иса элге мисал менен айтты. Ал мисалсыз сүйлөчү эмес+. 35  Бул бир пайгамбар аркылуу: «Мен мисалдар менен сүйлөйм. Дүйнө негизделгенден бери жашыруун болуп келген нерселерди жарыялайм»+,— деп айтылган сөздөр аткарылышы үчүн болду. 36  Элди таратып жибергенден кийин Иса үйгө кирди. Ошондо шакирттери жанына келип: «Бизге талаадагы отоо чөптөр жөнүндөгү мисалды түшүндүрүп берчи»,— дешти. 37  Ал мындай деди: «Жакшы үрөн себүүчү — бул адам Уулу. 38  Талаа — дүйнө+. Жакшы үрөндөр — Падышалыктын уулдары, ал эми отоо чөптөр — кара өзгөйдүн уулдары+. 39  Отоо чөптөрдү сепкен душман — Ибилис+. Орок маалы+ — бул дүйнө түзүлүшүнүн аяк чени+, орокчулар болсо периштелер. 40  Отоо чөптөрдү жулуп, өрттөп жиберишкендей эле, бул дүйнө түзүлүшүнүн аяк ченинде да ушундай болот+. 41  Адам Уулу өз периштелерин жиберет. Алар анын Падышалыгынан мыйзамсыз иш кылгандар менен күнөөгө түрткөндөрдүн* баарын чогултуп+, 42  күйүп турган мешке ыргытышат+. Ал жакта алар ыйлап, тишин кычыратышат+. 43  Ошол убакта адил адамдар асмандагы Атасынын Падышалыгында күн сыяктуу+ жаркырашат+. Кулагы бар адам уксун+. 44  Асман Падышалыгы талаада жашырылган кенчке окшош. Бир киши аны таап алып, кайра катып койду. Анан кубанган бойдон барып, колунда болгондун баарын сатты да+, ошол талааны сатып алды+. 45  Асман Падышалыгы жакшы бермет издеп жер кезген соодагерге да окшош. 46  Кымбат баалуу бир бермет тапкан соң+, ал барып, бардык нерсесин сатты да, берметти сатып алды+. 47  Асман Падышалыгы деңизге салынган жана ар кандай+ балык түшкөн торго да окшош. 48  Тор балыкка толгондо, аны жээкке тартып чыгарышты да, отуруп алып, жакшыларын+ идиштерге салышты, ал эми жараксыздарын+ ыргытып жиберишти. 49  Дүйнө түзүлүшүнүн аяк ченинде да ушундай болот: периштелер келип, жаман адамдарды+ адил адамдардан бөлүшөт да+, 50  күйүп турган мешке ыргытышат. Ал жакта алар ыйлап, тишин кычыратышат+. 51  Бул айтылгандардын маанисин түшүндүңөрбү?» Шакирттери: «Ооба»,— деп жооп беришти. 52  Иса аларга: «Анда асман Падышалыгы жөнүндө билим алган ар бир окутуучу+ казынасынан жаңыны да, эскини да алып чыккан үй ээсине окшош»,— деди+. 53  Ушул мисалдарды айтып бүткөндөн кийин Иса ал жерден кетти. 54  Өз жерине келип+, синагогада элди окута баштады+. Алар таң калып: «Мындай акылмандыкты бул кайдан алган? Мындай кереметтерди кантип жасап жатат? 55  Бул жыгач устанын эле уулу эмеспи?+ Энесинин аты Мариям, бир туугандары Жакып, Жусуп, Симон жана Жүйүт эмеспи? 56  Карындаштары деле арабызда жүрүшпөйбү+. Анда мындай жөндөмдүүлүктөрдү бул кайдан алган?» — деп жатышты+. 57  Ошентип, алардын Исага ишенгиси келген жок+. Ал болсо: «Пайгамбар бардык жерде урматталат. Аны өз жеринде, өз үйүндө гана урматташпайт»,— деп айтты+. 58  Алар ишенбегендиктен+, Иса ал жерде кереметтерди көп жасаган жок.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Байыркы Палестинада эгилген дандардын эң кичинекейи. Өсүп чыкканда, бутактанып, 4 метрге жетет.
Сөзмө-сөз: «мүдүрүлткөн нерселердин».