Матай 1:1—25

1  Ыбрайымдын уулу*+, Дөөтүнүн уулу+ Иса Машаяктын* жашоосу баяндалган китеп+.  Ыбрайымдан Ыскак+, Ыскактан Жакып+, Жакыптан Жүйүт+ жана анын бир туугандары төрөлгөн.  Жүйүт менен Тамардан Перес+ менен Зерак төрөлгөн. Перестен Кесрон+, Кесрондон Рам+ төрөлгөн.  Рамдан Аминадап, Аминадаптан Нахшон+, Нахшондон Салмон+ төрөлгөн.  Салмон менен Рахаптан+ Бууз төрөлгөн. Бууз менен Руттан+ Обейт төрөлгөн. Обейттен Жышай төрөлгөн+.  Жышайдан Дөөтү+ падыша+ төрөлгөн. Дөөтүдөн Сулайман+ төрөлгөн. Сулаймандын энеси мурун Урийдин аялы болгон.  Сулаймандан Рехабам+, Рехабамдан Абия+, Абиядан Аса+ төрөлгөн.  Асадан Жошапат+, Жошапаттан Жорам+, Жорамдан Узия төрөлгөн.  Узиядан Жотам, Жотамдан+ Ахаз+, Ахаздан Хиския+ төрөлгөн. 10  Хискиядан Менаше+, Менашеден+ Амон+, Амондон+ Жошия төрөлгөн. 11  Жүйүттөр Бабылга туткунга кеткен мезгилде+ Жошиядан+ Жекония+ жана анын бир туугандары төрөлгөн. 12  Бабылда Жекониядан Шалтиел+, Шалтиелден Зоробабыл+ төрөлгөн. 13  Зоробабылдан Абиут, Абиуттан Элиаким, Элиакимден Азор төрөлгөн. 14  Азордон Садок, Садоктон Аким, Акимден Элиут төрөлгөн. 15  Элиуттан Элазар, Элазардан Матан, Матандан Жакып төрөлгөн. 16  Жакыптан Жусуп төрөлгөн. Ал Машаяк+ Исаны төрөгөн Мариямдын+ күйөөсү болгон. 17  Ошентип, бардыгы болуп Ыбрайымдан Дөөтүгө чейин он төрт муун, Дөөтүдөн жүйүттөр Бабылга туткундалып кеткенге чейин он төрт муун жана андан Машаякка чейин он төрт муун өткөн. 18  Иса Машаяктын төрөлүшү мындай болгон: энеси Мариям Жусуп менен баш кошууга убадалашып койгондон кийин+, бирок экөө үйлөнө электе, Мариямдын ыйык рух* аркылуу боюна бүткөнү+ билинет. 19  Бирок күйөөсү* Жусуп адил киши болгондуктан жана Мариямдын уятка калышын каалабагандыктан+, аны менен жашыруун ажырашууну ойлойт+. 20  Ал ошол тууралуу ойлонгондон кийин, түшүндө Жахабанын* периштеси көрүнүп: «Дөөтүнүн уулу Жусуп, аялың Мариямды үйүңө алып келгенден коркпо, себеби анын боюндагы бала ыйык рухтан+. 21  Ал уул төрөйт, анын атын Иса* деп коёсуң+, анткени ал өз элин+ күнөөлөрүнөн+ куткарат»,— дейт+. 22  Мунун баары Жахабанын өзүнүн пайгамбары аркылуу айткан+ бул сөздөрү аткарылышы үчүн болду+: 23  «Кыз кош бойлуу болуп+, уул төрөйт, атын Эмануел коюшат»+. Бул ысым «Кудай биз менен»+ дегенди билдирет. 24  Жусуп ойгонуп, Жахабанын периштеси буйругандай, аялын үйүнө алып келди. 25  Бирок аялы төрөгүчө+, ага жакындаган жок+. Бала төрөлгөндө, атын Иса деп койду+.

Шилтемелер

Машаяк — «Майланган» деген маанини билдирген наам.
Грек тилинде бул сөз «небере» же «тукум» дегенди да билдирет.
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Үйлөнүүгө убадалашкан жигит, жүйүттөрдүн салты боюнча, күйөө деп аталчу. Ошондуктан бекитилген убаданы бузуш үчүн ажырашуу талап кылынчу.
Бул котормонун негизги текстинде «Жахаба» деген ысым 237 жолу кездешет. Бул — алардын биринчиси. Кара: 2-тирк.
Евр. Жешуа. Мааниси: «Жахаба — куткаруу».