Марк 9:1—50

9  Андан ары Иса: «Ишенип койгула, бул жерде тургандардын айрымдары Кудайдын Падышалыгынын күч-кубат менен келгенин көрмөйүнчө өлүшпөйт»,— деди+.  Алты күн өткөндөн кийин, Иса Петирди, Жакыпты, Жаканды ээрчитип, бийик тоого чыкты+. Анан алардын көз алдында Исанын көрүнүшү өзгөрдү.  Анын сырт кийими көз уялткыдай жаркырап, аппак болуп калды. Жер бетиндеги бир да кийим тазалоочу аны анчалык агарта алмак эмес+.  Анан аларга Иса менен сүйлөшүп жаткан Илияс менен Муса көрүндү+.  Ошондо Петир Исага: «Устат*, бул жер бизге абдан жакты. Ушул жерге үч алачык жасайлы: бири сага, бири Мусага, бири Илияска болсун»,— деди+.  Петир муну эмне дээрин билбей калгандыктан айтты, анткени алар аябай коркуп кетишкен эле.  Бир убакта аларды булут каптап, анын ичинен: «Бул — менин сүйүктүү Уулум+. Уулумду уккула»+,— деген үн угулду+.  Ошондо шакирттер эки жагын карап, Исадан башка эч ким жок экенин көрүштү+.  Тоодон түшүп келатышканда, Иса аларга, адам Уулу өлүп, кайра тирилгенге чейин+, көргөндөрү тууралуу эч кимге айтпоону буйруду+. 10  Шакирттер анын айткандарын жүрөктөрүнө түйүп алышты, бирок тирилери жөнүндө айткандарынын маанисин өз ара талкуулап келатышты. 11  Анан Исадан: «Эмне үчүн китепчилер: „Адегенде Илияс+ келиши керек“,— деп айтышат?» — деп сурашты+. 12  Ал: «Туура, адегенде Илияс келип, бардык нерсени калыбына келтирет+. Бирок мунун адам Уулу жөнүндө жазылгандарга, атап айтканда, анын көп азап чегип+, кемсинтилиши керектиги+ жөнүндө айтылгандарга кандай байланышы бар? 13  Силерге айтып коёюн, алдын ала жазылгандай, Илияс+ келген, бирок алар ага өздөрү каалагандай мамиле кылышты»,— деди+. 14  Алар калган шакирттерге кайтып келип, чогулган көп элди жана шакирттер менен талашып-тартышып жаткан китепчилерди көрүштү+. 15  Бүт эл Исаны көрүп, таң калды да, аны менен учурашуу үчүн жанына чуркап барышты. 16  Иса: «Тигилер менен эмне тууралуу талашып жатасыңар?» — деп сурады. 17  Элдин арасынан бирөө: «Устат, мен сага баламды алып келген элем. Анткени анын ичине кишини дудук кылуучу жин кирип алган+. 18  Жин аны кайсы жерден кыйнабасын, жерге көтөрүп чабат. Баламдын оозунан көбүк чыгып, тишин кычыратып, алсырап жатып калат. Шакирттериңден сурансам, жинди кууп чыгара албай коюшту»+,— деп жооп берди. 19  Иса: «Оо, ишеними жок муун+, качанга чейин силер менен болушум керек? Силерге дагы канча чыдашым керек? Баланы мага алып келгиле»,— деди+. 20  Аны алып келишкенде, жин Исаны көрөрү менен баланы калтырата баштады. Ошондо бала жерге кулап, оозунан көбүк чыгып, ооналактап жатып калды+. 21  Иса анын атасынан: «Качантан бери ушинтет?» — деп сурады. Атасы: «Бала чагынан бери. 22  Жин баламды өлтүрүш үчүн далай жолу отко да, сууга да таштады+. Эгер колуңан келсе, бизге боор ооруп, жардам бере көр»,— деди. 23  Иса ага: «„Эгер колуңан келсе“,— дейсиңби? Ишенген адам үчүн ишке ашпас эч нерсе жок»,— деп айтты+. 24  Баланын атасы ошол замат: «Ишенем! Ишенимимди дагы бекемдей көр!» — деп кыйкырып жиберди+. 25  Иса чуркап келаткан элди көргөндө жинге: «Кишини дудук жана дүлөй кылган жин, сага буйрук кылам, мындан чыгып кет да, экинчи кирбе»,— деп тыюу салды+. 26  Ал кыйкырып, баланы катуу калтыратты да, чыгып кетти+. Бала өлүктөй болуп жатып калгандыктан, көбү: «Өлүп калды!» — деп жатышты. 27  Бирок Иса аны колунан тартып, өйдө тургузду. Ал ордунан турду+. 28  Анан Иса үйгө киргенде, эч ким жокто шакирттери: «Эмне үчүн биз жанагы жинди кууп чыгара албай койдук?» — деп сурашты+. 29  Ал: «Андай жиндерди тиленүү менен гана кууп чыгарууга болот»,— деп жооп берди+. 30  Ал жерден чыгып, алар Галилеяны аралай жөнөштү. Иса бул тууралуу кимдир бирөөнүн билишин каалаган жок. 31  Анткени ал шакирттерин окутуп, аларга: «Адам Уулун душмандарынын колуна салып беришет. Алар аны өлтүрүшөт+. Бирок ал өлсө да, үчүнчү күнү* кайра тирилет»+,— деп айтып жаткан эле. 32  Шакирттер болсо Исанын айткандарын түшүнүшкөн жок, бирок суроо берүүдөн коркушту+. 33  Капернаумга келип, үйгө киришкенде, Иса шакирттеринен: «Жолдо эмне тууралуу талаштыңар?»+ — деп сурады. 34  Алар унчугушкан жок, себеби жолдо кимиси чоң экени тууралуу талашып келишкен эле+. 35  Ошондо ал отуруп, жанына он эки шакиртин чакырды да: «Ким биринчи болгусу келсе, ал баарынын акыркысы жана баарынын кызматчысы болушу керек»,— деди+. 36  Анан бир кичинекей баланы ортого тургузуп, аны кучактады да, шакирттерине+: 37  «Ким ушул сыяктуу балдардын бирин менин ысмым үчүн кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми ким мени кабыл алса, ал мени эле эмес, мени жибергенди да кабыл алган болот»,— деп айтты+. 38  Жакан ага: «Устат, биз сенин ысмың менен жиндерди кууп чыгарып жүргөн бир кишини көрдүк. Биз менен чогуу жүрбөгөндүктөн+, аны тыйганга аракет кылдык»,— деди+. 39  Иса мындай деди: «Аны жөн койгула, анткени ким менин ысмым менен кереметтерди жасаса, ал ошол эле замат мени жамандап кирбейт+. 40  Себеби ким бизге каршы болбосо, ал биз тарапта+. 41  Ким силерге Машаяктын шакирттери болгонуңар үчүн+ бир чөйчөк суу берсе+, силерге айтып коёюн, ал сыйлыксыз калбайт. 42  Ал эми ким мага ишенген ушул кичинелердин бирин мүдүрүлтсө, анын мойнуна эшек айланткан тегирмен ташын байлап, деңизге ыргытып жиберишсе жакшы болмок+. 43  Эгерде сени колуң күнөөгө түртсө, аны кесип сал. Эки колуң менен гээнага*, өчпөс отко, ташталгандан көрө, мунжу болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы+. 44  * —— 45  Эгерде бутуң күнөөгө түртсө, аны кесип сал. Эки бутуң менен гээнага ташталгандан көрө+, чолок болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы+. 46  * —— 47  Ошондой эле көзүң күнөөгө түртсө, аны оюп сал+. Эки көзүң менен гээнага ташталгандан көрө+, бир көзүң менен Кудайдын Падышалыгына киргениң жакшы. 48  Гээнада алардын* курту өлбөйт, от да өчпөйт+. 49  Анткени ар бири от менен туздалышы керек*+. 50  Туз — жакшы нерсе, бирок ал күчүн жоготсо, даамын кантип калыбына келтирүүгө болот?+ Ичиңерде туз болсун+, бири-бириңер менен тынчтыкта болгула»+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «рабби».
Сөзмө-сөз: «үч күндөн кийин».
Кара: 9-тирк.
Мт 17:21дин шилт-н кара.
Мт 17:21дин шилт-н кара.
Салыштыр: Ыш 66:24.
Каймана маанидеги бул сөздөр 47-аятта айтылган гээнага ташталгандардын жок болушун билдирет.