Марк 14:1—72

14  Пасах+ менен калама майрамына+ эки күн калган эле+. Жогорку дин кызматчылар менен китепчилер Исаны амалкөйлүк менен кармоонун жана өлтүрүүнүн жолун издей башташты+.  Бирок алар: «Аны майрам учурунда кармаганга болбойт, болбосо эл көтөрүлүш чыгарышы мүмкүн»,— деп жатышты+.  Иса Бетанияда пес оорусу менен ооруган Симондун үйүндө+ дасторкон үстүндө отурганда, бир аял жыпар жыттуу май — абдан кымбат таза нард* — куюлган идиш* көтөрүп келди. Анан идиштин оозун ачып, майды Исанын башына куя баштады+.  Ошондо кээ бирөөлөр ачууланып, өз ара: «Жыпар жыттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар?+  Муну 300дөн ашык динарга сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берсе болот эле да!» — дешти. Алар аялга абдан нааразы болушту+.  Бирок Иса мындай деди: «Бул аялды жайына койгула. Эмнеге муну кыжалат кылып жатасыңар? Бул мен үчүн жакшы иш кылды+.  Анткени жакырлар дайыма жаныңарда болот+, аларга каалаган убагыңарда жакшылык кыла аласыңар. Мен болсо силер менен дайыма эле боло бербейм+.  Бул аял колунан келгенди кылды: көргө коюлар алдында денемди алдын ала жыпар жыттуу май менен майлады+.  Силерге айтып коёюн, жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын+, бул аялды да эстеп, кылган иши жөнүндө айтышат»+. 10  Ошондо он эки шакирттин бири Жүйүт Искариот Исаны жогорку дин кызматчылардын колуна салып бериш үчүн аларга барды+. 11  Анын сөзүн укканда алар сүйүнүп, ага күмүш акча берүүнү убада кылышты+. Ошон үчүн Жүйүт Исаны алардын колуна салып берүүгө ыңгайлуу учурду издей баштады+. 12  Калама майрамынын+ биринчи күнүндө, адаттагыдай пасах курмандыгы союлганда, шакирттери Исага+: «Пасах тамагын кайсы жерде жегиң келет? Биз барып, даярдайлы»,— дешти+. 13  Ошондо ал эки шакиртин мындай деп жөнөттү: «Шаарга баргыла. Ал жерден кумурага суу көтөргөн кишини жолуктурасыңар+. Анын артынан ээрчип барып, 14  ал кайсы үйгө кирсе, ошол үйдүн ээсине: „Устат сенден: “Мен шакирттерим менен пасах тамагын+ жей турган конок бөлмөсү кайсы?” — деп сурап жатат“,— деп айткыла+. 15  Ал силерге үстүнкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт. Анда керектүүнүн баары болот. Пасах тамагын ошол жерге даярдагыла»+. 16  Шакирттери жолго чыгып, шаарга барышканда, бардыгы Иса айткандай болуп чыкты. Анан алар пасах майрамына даярдык көрүштү+. 17  Кеч киргенде, Иса он эки шакирти менен ошол жерге келди+. 18  Алар дасторкон үстүндө отурушканда, Иса: «Силерге айтып коёюн, араңардан бирөө, мени менен тамактанып жаткандардын бири+, мага чыккынчылык кылат»,— деди+. 19  Шакирттер капаланып, биринин артынан бири: «Мен эмесминби?» — деп сурай башташты+. 20  Иса аларга: «Ал — он экинин бири, мени менен бир табакка колун салып жаткандардын бири+. 21  Дегинкиси, адам Уулу, өзү жөнүндө жазылгандай, силерден кетип баратат, бирок ага чыккынчылык кыла турган адамдын башына каран түн түшөт! Анын төрөлбөй эле койгону жакшы болмок»,— деп жооп берди+. 22  Тамак ичип отурушканда, Иса нанды алып, тиленген соң аны сындырды да, шакирттерине узатып жатып: «Алгыла. Бул менин денемди билдирет»,— деди+. 23  Анан чөйчөктү алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, аны шакирттерине узатты. Андан баары ичишти+. 24  Иса аларга: «Бул көптөр үчүн+ төгүлө турган+ канымды+, „келишимдин канын“+, билдирет. 25  Силерге айтып коёюн, Кудайдын Падышалыгында жаңы шарап иче турган күн келгенге чейин, шарап ичпейм»,— деди+. 26  Акырында алар Кудайды даңктап ырдашты да+, Зайтун тоосун көздөй жөнөштү+. 27  Иса шакирттерине: «Баарыңар менден баш тартып кетесиңер, анткени Ыйык Жазмада: „Койчусун жок кылам+, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет“,— деп жазылган+. 28  Бирок тирилгенимден кийин силерден мурун Галилеяга барам»,— деди+. 29  Ошондо Петир ага: «Баары баш тартса да, мен баш тартпайм!» — деди+. 30  Иса: «Сага айтып коёюн, бүгүн, ушул түнү, короз эки жолу кыйкырганга чейин, менден үч жолу баш тартасың»,— деп айтты+. 31  Ошондо Петир ого бетер: «Сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, сенден эч качан баш тартпайм!» — дей баштады. Калгандары да ошентишти+. 32  Гетсемани деп аталган жерге келишкенде, Иса шакирттерине: «Мен тиленип келгиче, ушул жерде отура тургула»,— деди да+, 33  Петирди, Жакыпты жана Жаканды ээрчитип кетти+. Анын ичи уйгу-туйгу болуп, санаасы санга бөлүнүп жатты+. 34  Ошондо аларга: «Жаным аябай кыйналып турат+. Бул жерде калып, уктабай, сергек тургула»,— деди+. 35  Андан соң арыраак барып, жерге жүзтөмөндөп жыгылды да, мүмкүн болсо, ошол сааттын андан кыя өтүшүн сурап тилене баштады+. 36  Ал: «Абба*, Ата+, сенин колуңдан баары келет. Бул чөйчөктү менден алыстата көр. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун»,— деди+. 37  Кайра келип, шакирттеринин уктап жатканын көргөндө Петирге: «Симон, уктап жатасыңбы? Бир саат сергек турууга күчүң жеткен жокпу?+ 38  Азгырыкка алдырбаш үчүн сергек болгула, тиленгиле+. Анткени рух сергек, ал эми дене алсыз»,— деди+. 39  Анан кайра ары барып, ошол эле нерселерди айтып тиленди+. 40  Кайра келип, уйку басып жаткандыктан шакирттеринин дагы уктап калганын көрдү. Алар болсо ага эмне деп жооп берүүнү билишкен жок+. 41  Үчүнчү жолу келгенде, шакирттерине: «Ушундай убакта да уктап, эс алып жатасыңарбы?! Бүттү! Адам Уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилчү+ убак келди+. 42  Тургула, кеттик+. Мага чыккынчылык кыла турган киши келатат»,— деди+. 43  Ал сүйлөп жатканда, он эки шакирттин бири Жүйүт колдоруна кылыч, союл көтөргөн бир топ кишини ээрчитип келди. Аларды жогорку дин кызматчылар, китепчилер жана аксакалдар жиберген эле+. 44  Чыккынчы Жүйүт аларга кандай белги берерин айтып: «Мен кимди өпсөм, ал — ошол. Ошону кармагыла да, жакшылап кайтарып алып кеткиле»,— деди+. 45  Анан түз эле Исаны көздөй жөнөдү да, жанына барып: «Устат!» — деп, аны акырын өөп койду+. 46  Ошондо тигилер келип, Исаны кармашты+. 47  Ошол жерде тургандардын бири кылычын сууруп чыгып, башкы дин кызматчынын кулунун кулагын шылый чапты+. 48  Иса өзүн кармаганы келгендерге: «Каракчыны кармачудай болуп, кылыч, союл көтөрүп келгениңер кандай?+ 49  Күн сайын ибадатканада силер менен болуп, элди окутуп жүргөнүмдө+ мени кармаган жок элеңер го. Бирок мунун баары Ыйык Жазмада айтылгандардын+ аткарылышы үчүн болду»,— деп айтты+. 50  Ошондо шакирттеринин баары аны таштап+, качып кетишти+. 51  Бирок бир жаш жигит Исанын артынан ээрчип жүрүп отурду. Ал жылаңач этине жогорку сапаттагы зыгыр кийим жамынып алган эле. Аны кармайын дешкенде+, 52  ал үстүндөгү кийимин таштай салып, жылаңач* бойдон качып кетти. 53  Исаны башкы дин кызматчыга алып барышты. Ал жерге бардык жогорку дин кызматчылар, аксакалдар жана китепчилер чогулду+. 54  Петир болсо Исаны алыстан ээрчип+, башкы дин кызматчынын короосуна чейин барды. Анан анын үй кызматчыларынын жанында отко жылынып отурду. 55  Ал ортодо жогорку дин кызматчылар менен Синедриондун бардык мүчөлөрү, Исаны өлүм жазасына тартыш үчүн, ага жалаа жаба тургандарды издешти+, бирок таба алышкан жок+. 56  Аны көптөгөн жалган күбөлөр айыптаса да+, койгон айыптары бири-бириникине дал келбей жатты+. 57  Кээ бирөөлөр ордунан туруп, ага каршы күбөгө өтүп: 58  «Биз мунун: „Кол менен салынган бул ибадаткананы бузуп, үч күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ибадаткана тургузам“,— деп айтканын укканбыз»,— дешти+. 59  Бирок койгон айыптары бири-бириникине дал келген жок. 60  Акырында башкы дин кызматчы ордунан туруп, Исадан: «Жооп бербейсиңби? Булардын сени эмне деп айыптап жатканын уккан жоксуңбу?» — деп сурады+. 61  Бирок Иса унчуккан жок. Ага эчтеке деп жооп берген да жок+. Башкы дин кызматчы кайрадан суроо берип: «Даңктуу Кудайдын Уулу Машаяк сенсиңби?» — деди+. 62  «Менмин,— деп жооп берди Иса.— Силер адам Уулунун+ Кудурети Күчтүүнүн оң жагында отурганын+ жана асмандагы булуттар менен келатканын көрөсүңөр»+. 63  Ошондо башкы дин кызматчы кийимин айрып жиберип+: «Бизге дагы кандай күбөлөр керек?!+ 64  Мунун акарат сөздөрүн өзүңөр уктуңар+. Буга эмне дейсиңер?» — деди. Баары Исаны өлтүрүш керектигин айтышты. 65  Айрымдары ага түкүрө башташты+. Анан бетин жаап, муштагылап: «Пайгамбар болсоң, айтчы, сени ким урду?» — деп жатышты. Өкүмдү ишке ашыруучулар да аны жаакка чаап, алып кетишти+. 66  Петир төмөн жакта, короодо отурганда, жанына башкы дин кызматчынын бир күңү келди+. 67  Ал отко жылынып отурган Петирди көрүп, ага тигиле карады да: «Сен да жанагы назареттик Иса менен чогуу жүргөнсүң»,— деди+. 68  Бирок Петир: «Мен аны тааныбайм. Эмне деп жатканыңды да түшүнгөн жокмун»,— деп танып койду+. Анан дарбазаны көздөй жөнөдү. 69  Ал жерден аны күң кайра көрүп, жанындагыларга: «Бул — ошолордун бири»,— деп айта баштады+. 70  Петир дагы танып койду. Бир аздан кийин, ошол жерде тургандар ага кайрадан: «Сен, чын эле, ошолордун бирисиң, анткени галилеялыксың»,— дешти+. 71  Петир болсо: «Силер айтып жаткан кишини тааныбайм!»+ — деп каргана баштады+. 72  Ошол замат короз экинчи жолу кыйкырды+. Ошондо Петир Исанын: «Короз эки жолу кыйкырганга чейин, сен менден үч жолу баш тартасың»+,— деген сөздөрүн эстеди да, кармана албай өксөп ыйлады+.

Шилтемелер

Сыягы, Гималай тоолорунда өскөн жыпар жыттуу өсүмдүктөн жасалган май.
Мт 26:7нин шилт-н кара.
«Ата» дегенди билдирген арамей сөзү.
Же: «жарым-жартылай жылаңач».