Лука 9:1—62

9  Андан кийин Иса он эки шакиртин чакырып, аларга жиндерди кууп чыгарууга, оорулууларды айыктырууга күч жана бийлик берди+.  Анан аларды Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтууга, оорулуу адамдарды айыктырууга жөнөтүп жатып:  «Жолго эч нерсе: таяк да, азык салынган баштык да, нан да, күмүш акча да, ашыкча кийим* да албагыла+.  Кайсы үйгө кирбегиле, ошол жерде калып, ошол жерден жолго чыккыла+.  Эгер кайсы бир жерде силерди кабыл алышпаса, ал шаардан чыгып баратканыңарда+ бутуңардагы чаңды күбүп салгыла. Бул аларга каршы күбөлөндүрүү болсун»,— деди+.  Шакирттер жолго чыгып, айыл-кыштактарды кыдырып, бардык жерде жакшы кабар жарыялап, оорулууларды айыктырып жүрүштү+.  Дубан башчысы Ирод булар жөнүндө угуп, аң-таң болду. Анткени кээ бирөөлөр Жакан тирилди дешсе+,  айрымдары Илияс келди деп, дагы башкалары байыркы пайгамбарлардын бири тирилди деп жатышты.  Ирод: «Жакандын башын алдырган элем+. Анда эл сөз кылып жаткан бул киши ким?» — деп, аны көрүүгө ынтызар болду+. 10  Элчилер кайтып келип, Исага эмнелерди кылышканын бүт айтып беришти+. Өздөрүнчө болуш үчүн, Иса аларды ээрчитип+, Бетсаида деген шаарга кетти. 11  Бирок эл муну билип калып, артынан жөнөдү. Иса аларды жылуу тосуп алып, Кудайдын Падышалыгы жөнүндө айта баштады+ жана оорулууларды айыктырды+. 12  Кеч кире баштаганда, он эки шакирти Исанын жанына келип: «Элди тарат, алар тегеректеги айыл-кыштактарга барып, түнөй турган жай, тамак-аш табышсын, анткени бул жер ээн»,— дешти+. 13  Бирок Иса: «Аларга тамак-ашты силер бергиле»,— деди+. Шакирттери: «Бизде беш нан менен эки балыктан башка эч нерсе жок+. Барып, бул элдин баарына тамак-аш сатып келелиби?» — дешти+. 14  Ал жерде 5 000дей киши бар эле+. Иса шакирттерине: «Аларды болжол менен элүү-элүүдөн бөлүп, тамак ичкендегидей кылып отургузгула»,— деди+. 15  Шакирттери ал айткандай кылып, баарын отургузушту. 16  Андан кийин Иса беш нан менен эки балыкты алды да, асманды карап, тиленди*. Анан аларды бөлүп, элге таратыш үчүн, шакирттерине бере баштады+. 17  Ошентип, бардыгы тоё жешти. Жегенден калганын чогултканда, он эки себет толду+. 18  Кийинчерээк Иса эч ким жок жерде тиленип жатканда, шакирттери жанына келишти. Иса алардан: «Эл мени ким деп ойлойт?» — деп сурады+. 19  Алар: «Айрымдар Чөмүлдүрүүчү Жакан, башкалары Илияс десе, дагы бирөөлөрү байыркы пайгамбарлардын бири тирилди деп айтып жүрүшөт»,— деп жооп беришти+. 20  Ошондо Иса: «Силер мени ким деп эсептейсиңер?» — деп сурады. Петир+: «Кудай жиберген Машаяксың»,— деди+. 21  Анан Иса аларга бул тууралуу эч кимге айтпоону катуу эскертти да+: 22  «Адам Уулу көп азап чегиши, аксакалдар менен жогорку дин кызматчылар жана китепчилер тарабынан четке кагылышы, андан соң өлтүрүлүп+, үчүнчү күнү тирилиши керек»,— деп айтты+. 23  Андан кийин ал баарына мындай деди: «Ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартып+, жаза устунун күн сайын көтөрүп жүрсүн жана дайыма менин жолумду жолдосун+. 24  Анткени ким өз жанын сактагысы келсе, ал андан айрылат, ал эми ким мен үчүн өз жанынан айрылса, ал аны сактап калат+. 25  Чынында, адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өмүрүнөн айрылса же өзүнө зыян келтирсе, анын эмнеси жакшы?+ 26  Ким менин шакиртим болуудан жана сөздөрүмө ишенүүдөн уялса, адам Уулу да Атасынын, өзүнүн жана ыйык периштелердин даңкы менен келгенде аны шакирти катары кабыл алуудан уялат+. 27  Ишенип койгула, бул жерде тургандардын айрымдары Кудайдын Падышалыгын көрмөйүнчө өлүшпөйт»+. 28  Ушул сөздөрдү айткандан сегиз күндөй өткөндөн кийин, Иса Петирди, Жаканды, Жакыпты ээрчитип, тилениш үчүн тоого чыкты+. 29  Ал тиленип жатканда, жүзү өзгөрүп+, кийими көз уялткыдай жаркырап, аппак болуп калды+. 30  Аны менен эки киши, Муса менен Илияс, сүйлөшүп жатты+. 31  Алар даңк менен келип, Исанын дүйнөдөн кетүүсү, башкача айтканда, Иерусалимде боло турган окуялар тууралуу сүйлөшүп жатышты+. 32  Петир менен анын жанындагыларды уйку басып жатты. Бирок уйкусу ачылганда, алар Исанын даңкын+ жана анын жанында турган эки кишини көрүштү. 33  Ал экөө Исанын жанынан алыстап баратканда, Петир Исага: «Устат, бул жер бизге абдан жакты. Ушул жерге үч алачык жасайлы: бири сага, бири Мусага, бири Илияска болсун»,— деди+. Бирок эмне деп айтканын өзү түшүнгөн жок. 34  Ал сүйлөп жатканда, булут пайда болуп, аларды каптап калды. Ошондо алар коркуп кетишти+. 35  Анан булут ичинен: «Бул — менин тандап алган Уулум+. Уулумду уккула»+,— деген үн угулду+. 36  Үн угулганда, Иса жалгыз калган эле+. Шакирттер көргөндөрү тууралуу ошол күндөрү эч кимге айтпай, ичтеринде сактап жүрүштү+. 37  Эртеси күнү алар тоодон түшкөндө, Исаны көп эл тосуп чыкты+. 38  Алардын арасынан бир киши мындай деп кыйкырды: «Устат, суранам, уулумду көрүп бер. Ал — менин жападан жалгыз балам+. 39  Жин кыйнай баштаганда+, ал капысынан кыйкырып жиберет да, дене бою карышып, оозунан көбүк чыга баштайт. Жин аны кыйнап, чыккысы келбей жатып араң чыгат. 40  Шакирттериңден жинди кууп чыгарууну өтүнсөм, колдорунан келбей койду»+. 41  Ошондо Иса: «Оо, ишеними жок бузулган муун+, качанга чейин силер менен болушум керек? Силерге дагы канча чыдашым керек? Уулуңду алып кел»,— деди+. 42  Бала Исага келатканда, жин аны жерге көтөрүп чаап, катуу калтырата баштады. Бирок Иса жинге тыюу салып, баланы айыктырды да, атасына тапшырды+. 43  Баары Кудайдын улуу күчүнө+ аң-таң болушту. Ал жердегилер Исанын кылган иштерине таң калып жатканда, Иса шакирттерине: 44  «Муну жакшылап угуп, эсиңерге түйүп алгыла: адам Уулун душмандарынын колуна салып беришет»,— деди+. 45  Бирок шакирттери анын айткандарын дагы деле түшүнүшкөн жок, себеби ал сөздөрдүн мааниси алардан жашыруун болчу. Анткен менен андан айткандарынын маанисин сурагандан коркушту+. 46  Андан кийин шакирттери кимиси чоң экени тууралуу өз ара талаша башташты+. 47  Иса алардын жүрөгүндөгү ойлорун билип, бир кичинекей баланы жанына тургузду да+: 48  «Ким ушул кичинекей баланы менин ысмым үчүн кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми ким мени кабыл алса, ал мени жибергенди да кабыл алган болот+. Ким араңарда өзүн кичүүдөй алып жүрсө+, ошол баарынан чоң»,— деди+. 49  Ошондо Жакан: «Устат, биз сенин ысмың менен жиндерди кууп чыгарып жүргөн бир кишини көрдүк+. Биз менен чогуу жүрбөгөндүктөн+, аны тыйганга аракет кылдык»,— деди+. 50  Иса: «Аны жөн койгула, анткени ким силерге каршы болбосо, ал силер тарапта»,— деп жооп берди+. 51  Асманга кете турган убагы жакындаганда+, Иса Иерусалимге барууну чечти. 52  Ал өзүнөн мурун шакирттерин жөнөттү. Алар барып, Иса үчүн керектүү даярдыктарды көрүш үчүн самариялыктардын+ айылына киришти. 53  Бирок Иса Иерусалимге барууну чечкендиктен, самариялыктар аны кабыл албай коюшту+. 54  Шакирттери Жакып менен Жакан+ муну көргөндө: «Мырзам, асмандан от түшүп, буларды жалмап кетсин деп айталыбы?» — дешти+. 55  Бирок Иса бурулуп, аларга тыюу салды. 56  Ошентип, алар башка айылга кетишти. 57  Жолдо баратышканда, бир киши Исага: «Сен каякка барсаң, мен да ошол жакка барам»,— деди+. 58  Иса ага: «Түлкүлөрдүн ийини, көктө учкан канаттуулардын уясы бар, ал эми адам Уулунун баш калкалаар жайы жок»,— деп айтты+. 59  Андан кийин Иса башка бирөөнө: «Менин жолдоочум бол»,— деди. Ал: «Адегенде үйүмө барып, атамды коюп келүүгө уруксат бер»,— деп айтты+. 60  Бирок Иса: «Өлүктөр+ өлгөн адамдарын өздөрү койсун. Сен болсо барып, бардык жерде Кудайдын Падышалыгы жөнүндө жарыяла»,— деди+. 61  Дагы бирөө келип: «Мырзам, мен сенин артыңдан ээрчийм. Бирок адегенде үйдөгүлөрүм менен коштошуп келүүгө уруксат бер»,— деп айтты+. 62  Иса: «Сокону кармап баратып+ артын карай берген адам+ Кудайдын Падышалыгына жарабайт»,— деп жооп берди.

Шилтемелер

Же: «эки кийим».
Сөзмө-сөз: «аларга батасын берди».