Лука 8:1—56

8  Ошондон көп өтпөй Иса шаарларды, айылдарды кыдырып, Кудайдын Падышалыгы жөнүндө жакшы кабар айтып жүрдү+. Аны он эки шакирти жана  жиндердин бийлигинен бошонуп, ооруларынан айыккан аялдар коштоп жүрүштү+. Алардын арасында ичинен жети жин чыккан+ магдалалык Мариям,  Ироддун үй башкаруучусу Хузанын аялы Жаана+, Сузана жана башка көп аялдар бар эле. Алар өздөрүнүн каражатын Иса менен анын элчилерине кызмат кылууга жумшашкан.  Жанына өзү менен чогуу шаарларды кыдырып жүргөндөрдөн сырткары, дагы көп эл чогулганда, Иса мындай мисал келтирди+:  «Үрөн себүүчү сепкени чыкты. Ал сээп жатканда, үрөндүн айрымдары жол боюна түшүп, тебеленип калды. Чымчыктар аларды жеп кетти+.  Башкалары таштак жерге түштү. Өнүп чыккандан кийин алар, топурагы кургак болгондуктан+, куурап калды.  Дагы башкалары тикенектин арасына түштү. Тикенектер үрөндөр менен бирге өсүп чыгып, аларды басып салды+.  Калган үрөндөр жакшы жерге түштү. Алар өнүп чыгып, себилгенден жүз эсе көп түшүм берди»+. Анан Иса үнүн бийик чыгарып: «Уга турган кулагы бар адам уксун»,— деди+.  Ошондо шакирттери андан бул мисалдын маанисин сурай башташты+. 10  Иса мындай деп жооп берди: «Силерге Кудайдын Падышалыгынын ыйык сырлары ачылып берилди, калгандар үчүн болсо уккандарынын баары мисал бойдон калат+. Алар карап турса да, көрбөшү үчүн, угуп турса да, түшүнбөшү үчүн ушундай болуп жатат+. 11  Ал эми бул мисалдын мааниси мындай+: үрөн Кудайдын сөзүн билдирет+. 12  Кээ бирөөлөр ал сөздү укса да+, кийин Шайтан+ келип, алар ишенбеши жана куткарылбашы үчүн, жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет+. Булар — жол боюна түшкөн үрөндөр. 13  Башкалар сөздү угуп, кубаныч менен кабыл алышат. Бирок терең тамыр албагандыктан алар убактылуу гана ишенип, сыноого дуушар болгондо четтеп кетишет. Булар — таштак жерге түшкөн үрөндөр+. 14  Дагы башкалары сөздү укканы менен, бул жашоонун түйшүгүнө, байлыгына, ырахатына берилип+, басылып калышат да, жемиши бышпай калат. Булар — тикенектин арасына түшкөн үрөндөр+. 15  Ал эми жүрөгү таза, жакшы адамдар сөздү угуп+, аны жүрөгүндө сактап, туруктуулук менен жемиш беришет+. Булар — жакшы жерге түшкөн үрөндөр. 16  Эч ким чыракты күйгүзүп, аны көмкөрүлгөн идиштин же керебеттин астына койбойт. Үйгө киргендер жарыкты көрүшү үчүн, аны чыракпаяга коёт+. 17  Ачылбай кала турган жашыруун эч нерсе жок+; бек катылып, билинбей жана ачылбай кала турган нерсе да жок+. 18  Ошондуктан кандай угуп жатканыңарга көңүл бургула. Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет+, ал эми кимде жок болсо, андан өзүндө бар деп ойлогон нерсеси да тартылып алынат»+. 19  Ошол учурда Исага энеси менен бир туугандары+ келишти, бирок элдин көптүгүнөн жанына бара алышкан жок+. 20  Ошондо ага: «Энең менен бир туугандарың сени көргүсү келип, сыртта турушат»,— деп айтышты+. 21  Иса аларга: «Менин энем жана бир туугандарым — Кудайдын сөзүн угуп, аны аткаргандар»,— деп жооп берди+. 22  Бир күнү Иса шакирттери менен кайыкка отуруп, аларга: «Көлдүн аркы өйүзүнө өтөлү»,— деди. Анан сүзүп жөнөштү+. 23  Сүзүп баратышканда, Иса уктап калды. Бир убакта көлдө катуу шамал болуп, кайыкка суу толо баштагандыктан, алардын өмүрүнө коркунуч туулду+. 24  Шакирттер Исанын жанына барып: «Устат, Устат, чөгүп баратабыз!» — деп аны ойготушту+. Ал ойгонуп, шамал менен алай-дүлөй түшүп жаткан көлдү тыйганда+, шамал басылып, айлана жымжырт болуп калды. 25  Анан шакирттерине: «Ишенимиңер кана?» — деди. Алар коркуп да, таң калып да, бири-бирине: «Шамал менен сууга да буйрук берип, аларды баш ийдирген деги бул ким?» — деп жатышты+. 26  Алар аркы өйүзгө, Галилеянын карама-каршысындагы герасалыктардын жерине барышты+. 27  Иса жээкке чыкканда, ага ичине жиндер кирип алган бир киши келди. Ал жакын жердеги шаардан болчу. Бирок көптөн бери үйүндө эмес, мүрзөлөрдүн арасында жашап+, кийим кийбей жүргөн эле. 28  Исаны көргөндө ал кыйкырып, алдына жыгылды да, үнүн бийик чыгара: «Иса, Эң Жогорку Кудайдын Уулу, мени жайыма кой+. Суранам сенден, мени кыйнаба»,— деди+. 29  Анткени Иса жиндерге тиги кишинин ичинен чыгып кетүүнү буйрук кылган эле. Көптөн бери жиндердин бийлиги астында жүргөн+ ал кишини далай жолу кишендеп, чынжырлап кайтарышса да, ал чынжырларды үзүп, жиндердин таасири менен ээн жерлерге кетип калчу. 30  Иса андан: «Атың ким?» — деп сурады. Тиги: «Түмөн*»,— деп жооп берди, анткени анын ичине көп жин кирип алган болчу+. 31  Жиндер Исага жалбарып+, өздөрүнө түпсүз туңгуюкка түшүүгө буйрук бербешин суранышты+. 32  Ошол жердеги тоодо көп чочко+ жайылып жүргөн эле. Жиндер Исадан алардын ичине кирүүгө уруксат беришин өтүнүштү+. Ал уруксат бергенде, 33  жиндер тиги кишиден чыгып, чочколордун ичине кирди. Ошондо чочколордун баары жардан көлгө секирип, чөгүп өлдү+. 34  Муну көргөндө чочко кайтаргандар качып жөнөштү. Алар шаарга, айыл-кыштактарга барып, болгон окуяны айтып беришти+. 35  Эмне болгонун көрүш үчүн эл Исага келди. Ичинен жиндер чыккан кишинин кийим кийип, акыл-эсине келип, Исанын бут жагында отурганын көргөндө алардын үрөйү учту+. 36  Окуяга күбө болгондор аларга жин оорулуунун кантип айыкканын айтып беришти+. 37  Герасалыктардын жеринен келгендердин баары Исадан өздөрүнүн жеринен кетишин өтүнүштү, анткени алар катуу коркуп калышкан эле+. Ал башка жакка кетиш үчүн кайыкка отурду. 38  Ошондо ичинен жиндер чыккан киши андан өзү менен ала кетишин өтүндү. Бирок Иса аны үйүнө жиберип+: 39  «Үйүңө барып, Кудайдын сага эмнелерди кылганын айтып бер»,— деди+. Ал барды да, шаарды кыдырып, Исанын ага эмнелерди кылганын айтып берди+. 40  Иса берки өйүзгө кайтып келгенде, чогулган эл жылуу тосуп алды, анткени баары аны күтүп жаткан эле+. 41  Ошол учурда Жайыр деген синагога башчысы келди да, анын бут алдына жыгылып, үйүнө киришин өтүнүп, жалбара баштады+. 42  Анткени анын он эки жаштардагы жалгыз кызы өлүм алдында жаткан болчу+. Жолдо Исаны тегерегиндеги эл кысып баратты+. 43  Он эки жылдан бери кан агуудан+ азап чегип жүргөн, эч ким айыктыра албай койгон бир аял+ 44  арт жагынан келип, Исанын сырт кийиминин этегиндеги чачыларга+ колун тийгизди+. Ошол замат анын кан агуусу токтоду+. 45  Иса: «Мага ким колун тийгизди?» — деп сурады+. Жанындагылардын баары ага колун тийгизбегенин айтышты. Ошондо Петир: «Устат, сени эл тегеректеп, кысып баратпайбы»,— деди+. 46  Бирок ал: «Мага кимдир бирөө колун тийгизди, анткени өзүмдөн күч+ чыкканын сездим»,— деп айтты+. 47  Исанын билип койгонун көргөндө аял калтырап-титиреп басып келди да, алдына жыгылып, эмне үчүн колун тийгизгенин жана кантип заматта айыгып калганын бүт элдин алдында айтып берди+. 48  Иса ага: «Кызым, сени ишенимиң айыктырды+. Тынчтык менен бара бер»,— деди+. 49  Ал сүйлөп жатканда, синагога башчысынын үйүнөн бир киши келип: «Кызың өлүп калды. Эми устатты убара кылбай эле кой»,— деп айтты+. 50  Муну укканда Иса Жайырга: «Коркпо. Болгону эле, ишен+. Ошондо кызың тирүү калат»,— деди. 51  Аныкына келгенде Иса Петирди, Жаканды, Жакыпты жана кыздын ата-энесин ээрчитип үйгө кирди+. Алардан башка эч кимди киргизген жок. 52  Ал жерге чогулгандар болсо кызды жоктоп ыйлап, төштөрүн ургулап кайгырып жатышты. Иса аларга: «Ыйлабагыла+. Кыз өлгөн жок, уктап жатат»,— деди+. 53  Муну укканда алар шылдыңдап күлө башташты, анткени кыздын өлүп калганын билишчү+. 54  Иса болсо кызды колунан алып: «Кызым, тур!» — деди+. 55  Ал тирилип*+, ошол замат ордунан турду+. Иса ага тамак берүүнү буйруду+. 56  Кубанган ата-энеси аң-таң болуп жатты. Иса болсо аларга бул окуя тууралуу эч кимге айтпоону буйруду+.

Шилтемелер

Мт 26:53түн шилт-н кара.
Же: «ага руху (өмүр күчү) кайтып келип».