Лука 5:1—39

5  Бир күнү Иса Генисарет көлүнүн*+ жээгинде Кудайдын сөзүн айтып жатканда, эл аны кыса баштады.  Ал жээкте эки кайык турганын көрдү. Ошол кайыктардан түшкөн балыкчылар торлорун жууп жатышкан эле+.  Иса кайыктардын бирине, Симондун кайыгына, түшүп, бир аз арыраак сүзүп барышын өтүндү+. Анан отуруп, элди окута баштады.  Сүйлөп бүткөндөн кийин Симонго: «Терең жерге сүзүп барып, тор салгыла»,— деди+.  Симон болсо: «Устат, биз түнү бою аракет кылсак да, эч нерсе кармай алган жокпуз+. Бирок, сен айтып жаткандыктан, салайын»,— деди.  Анан алар тор салып, абдан көп балык кармашкандыктан, торлору айрыла баштады.  Ошондо белги берип, башка кайыктагы шериктерин жардамга чакырышты+. Тигилер келип жардамдашканда, эки кайык тең балыкка толуп, чөгө баштады.  Муну көргөндө Симон Петир+ Исанын алдына чөгөлөп: «Мырзам, жаныман кет, анткени мен күнөөкөрмүн»,— деди+.  Себеби балыктын көптүгүнөн ал да, жанындагылар да аң-таң болуп жатышты. 10  Симондун шериктери болгон Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан+ да таң калып жатышты. Бирок Иса Симонго: «Коркпо. Мындан ары сен адам уулоочу болосуң»,— деди+. 11  Алар кайыктарын жээкке чыгарышты да, баарын калтырып, Исанын артынан жөнөштү+. 12  Кийинчерээк Иса бир шаарда жүргөндө, бүт денесин пес оорусу каптаган бир киши келди. Исаны көргөндө алдына жыгылып: «Мырзам, эгер кааласаң, мени айыктыра аласың»,— деп жалбарды+. 13  Иса колун сунуп, ага тийгизди да: «Каалайм. Айык»,— деди. Тиги киши ошол замат пес оорусунан айыгып калды+. 14  Иса ага эч кимге эч нерсе айтпоону буйруп+: «Баргын да, дин кызматчыга көрүн+. Муса буйругандай, айыкканың үчүн курмандык алып бар+, дин кызматчыларга күбөлөндүрүү болсун»,— деди+. 15  Бирок Иса жөнүндө барган сайын көп айтыла берди. Анын сөздөрүн угуш үчүн жана ооруларынан айыгыш үчүн эл ага агылып келип жатты+. 16  Ал ээн жерлерге барып, тиленип жүрдү+. 17  Иса дагы бир күнү элди окутуп жатканда, аны Галилея менен Жүйүт жериндеги бардык айылдардан, Иерусалимден келген фарисейлер* менен мыйзам окутуучулар угуп отурушту. Жахаба ага элди айыктырыш үчүн күч берип жатты+. 18  Ошондо бирөөлөр шал оорулуу бир кишини замбили менен көтөрүп келип, Исага алып кирүүгө аракет кылышты+. 19  Бирок элдин көптүгүнөн ичкери кире албагандыктан алар тамдын үстүнө чыгып, чатырын ачышты да, оорулууну замбили менен Исанын алдына, анын жанындагылардын арасына түшүрүштү+. 20  Алардын ишенимин көрүп, Иса оорулууга: «Күнөөлөрүң кечирилди»,— деди+. 21  Ошондо китепчилер менен фарисейлер: «Кудайга акарат кылгыдай бул ким?+ Күнөөлөрдү Кудайдан башка ким кечире алат?»+ — деп ойлой башташты. 22  Иса алардын оюн билип: «Эмнеге минтип ойлоп жатасыңар?+ 23  Кайсынысы оңой: „Күнөөлөрүң кечирилди“,— деп айтканбы же „Ордуңан тур да, бас“,— дегенби?+ 24  Бирок адам Уулунун жерде күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн...» — деп айтты да, шал оорулууга: «Сага айтам, ордуңан туруп, замбилиңди ал да, үйүңө бар»,— деди+. 25  Ал ошол замат баарынын көзүнчө ордунан туруп, замбилин алды да, Кудайды даңктап+, үйүнө кетти. 26  Ал жердегилердин баары айран-таң калып+, Кудайды даңктай башташты. Үрөйлөрү учуп: «Мындайды биз эч качан көргөн эмеспиз!» — деп жатышты+. 27  Андан кийин Иса тышка чыгып, салык чогултуучу жайда отурган Леби аттуу салык жыйноочуну көрүп, ага: «Менин жолдоочум бол»,— деди+. 28  Ал бардыгын таштап+, ордунан турду да, Исанын артынан жөнөдү. 29  Леби аны үйүнө чакырып, той өткөрдү. Алар менен бирге дасторкон тегеректей отургандардын арасында көптөгөн салык жыйноочулар да бар эле+. 30  Ошондо фарисейлер менен алардын арасынан чыккан китепчилер Исанын шакирттерине: «Эмне үчүн силер салык жыйноочулар, күнөөкөрлөр менен ичип-жеп отурасыңар?» — деп наалып киришти+. 31  Иса аларга: «Дарыгерге дени сак адамдар эмес+, оорулуулар муктаж+. 32  Мен өкүнүүгө адил адамдарды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим»,— деди+. 33  Анан алар Исага: «Жакандын шакирттери менен фарисейлердин шакирттери бат-баттан орозо кармап, тиленип турушат. Сенин шакирттериң болсо ичип-жей беришет»,— дешти+. 34  Ал: «Үйлөнө турган жигит досторунун жанында жүргөндө, аларды орозо кармоого мажбурлай аласыңарбы?+ 35  Жигит+ досторунан бөлүнө турган күндөр келет+, ошондо алар орозо кармашат»,— деди+. 36  Андан кийин Иса аларга мындай мисал келтирди: «Эч ким жаңы сырт кийимден жамаачы кесип алып, эски сырт кийимге салбайт. Болбосо жаңы жамаачы ажырап түшүп калат. Жаңы кийимден алынган жамаачы эски кийимге ылайык келбейт+. 37  Ошондой эле жаңы шарапты эч ким эски чаначка куйбайт. Болбосо чанач айрылып, шарап төгүлүп калат+. Чанач болсо эч нерсеге жарабай калат+. 38  Жаңы шарапты жаңы чаначка куюш керек. 39  Эски шарап ичкенден кийин эч кимдин жаңы шарап ичкиси келбейт, ал: „Эскиси жакшы“,— дейт»+.

Шилтемелер

Бул — Галилея деңизинин башка аты. Мт 4:18дин шилт-н кара.
Мт 3:7нин шилт-н кара.