Лука 4:1—44

4  Иса ыйык рухка толуп, Иордан дарыясынан кайтып келгенден кийин, рухтун жетеги менен ээн талаага барып+,  ал жакта кырк күн болду+. Ошол жерде Ибилис аны азгырууга аракет кылды+. Кырк күн бою эч нерсе жебегендиктен Иса акырында ачка болду.  Ошондо Ибилис ага: «Эгерде Кудайдын уулу болсоң, анда бул ташка нанга айланууну буйручу»,— деди.  Иса: «Ыйык Жазмада: „Адам нан менен гана жашабайт“+,— деп жазылган»,— деп жооп берди.  Андан кийин Ибилис аны бийик жерге чыгарып, көз ирмемде жер жүзүндөгү бардык падышалыктарды көрсөттү да:  «Сага ушул падышалыктардын бийлигин+, атак-даңкын берем, анткени ал бийлик мага берилген. Мен аны, кимге кааласам, ошого берем+.  Эгер мага бир эле жолу сыйынып койсоң+, ушунун баары сеники болот»,— деди.  Иса ага: «Ыйык Жазмада: „Кудайың Жахабага сыйын+, ага гана ыйык кызмат кыл“+,— деп жазылган»,— деп жооп берди.  Анан Ибилис аны Иерусалимге алып барып, ибадаткананы курчап турган дубалдын үстүнө чыгарды да+: «Эгерде Кудайдын уулу болсоң, ушул жерден боюңду төмөн таштачы+, 10  анткени Ыйык Жазмада: „Ал өзүнүн периштелерине сени сактоону буйрук кылат+, 11  бутуң ташка урунбашы үчүн, алар сени колуна көтөрүп кетишет“+,— деп жазылган эмеспи»,— деди. 12  Иса ага: «Ыйык Жазмада: „Кудайың Жахабаны сынаба“+,— деп жазылган»,— деп жооп берди. 13  Ибилис аны ушундай жолдор менен азгырууга аракет кылгандан кийин анын жанынан кетип, башка ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү+. 14  Андан кийин Иса рух аркылуу күчкө толуп, Галилеяга кайтып келди+. Тегеректеги бардык аймактарда ал жөнүндө жакшы сөздөр айтылып жатты+. 15  Иса синагогаларда элди окута баштады. Аны баары мактап жатты+. 16  Ал өзү чоңойгон Назаретке келип+, ишемби күнү адатынча синагогага кирди+. Анан Ыйык Жазмадан окуп берүү үчүн ордунан турду. 17  Ага Ышая пайгамбардын түрмөгүн беришти. Ал аны ачып, мындай деп жазылган жерин таап окуду: 18  «Жахаба мага рухун берди+, анткени ал мени жакырларга жакшы кабар айтууга майлады*, туткундарга боштондук жарыялоого, сокурларга көздөрү ачыларын кабарлоого, эзилгендерди эркиндикке чыгарууга+, 19  Жахабанын ырайым кылар жылын жарыялоого жиберди»+. 20  Анан Иса түрмөктү кайра түрүп, кызматчыга берди да, ордуна отурду. Синагогадагылардын баары аны тигиле карап калышты. 21  Ошондо ал: «Силер эми эле уккан сөздөр бүгүн аткарылды»,— деди+. 22  Ал жердегилердин баары аны өз ара мактап, жагымдуу сөздөрүнө таң калып+, бири-биринен: «Бул Жусуптун эле уулу эмеспи?» — деп сурап жатышты+. 23  Ошондо Иса: «Албетте, силер: „Дарыгер+, өзүңдү айыктыр“+,— деген ылакапты мага карата айтасыңар. Ошондой эле: „Капернаумда+ кылган иштериң жөнүндө уктук. Аларды бул жерде, өз мекениңде да кылчы“+,— дейсиңер»,— деп айтты. 24  Анан мындай деди: «Чынында, эч бир пайгамбарды өз жеринде кабыл алышпайт. 25  Силерге айтып коёюн, Илиястын күндөрүндө Ысрайыл жеринде жесир аялдар көп болгон. Бирок үч жарым жыл жамгыр жаабай, ошол жердин баарында катуу ачарчылык болгондо+, 26  Илияс алардын бирине да жиберилген эмес. Ал Сидон жериндеги Сарепатта жашаган жесир аялга жиберилген+. 27  Ошондой эле Элиша пайгамбардын убагында Ысрайыл жеринде пес оорулуулар көп болгон, бирок ал сириялык Наамандан башка эч кимисин айыктырган эмес»+. 28  Муну укканда синагогадагылардын каары кайнап чыкты+. 29  Алар ордуларынан тура калып, Исаны шаардын сыртына, өздөрүнүн шаары жайгашкан тоонун кырына алып барышты да, түртүп жибермекчи болушту+. 30  Бирок Иса аларды аралап өтүп, кетип калды+. 31  Андан кийин ал Галилеядагы Капернаум шаарына келип+, ишемби күнү элди окута баштады. 32  Эл анын окутуусуна абдан таң калды+, анткени сүйлөгөн сөздөрүнөн бийлиги бар экени көрүнүп турду+. 33  Синагогада ичине жин кирип алган бир киши бар эле+. Ал: 34  «Назареттик Иса+, бизди жайыбызга кой+. Бизди жок кылганы келдиңби? Сенин ким экениңди билем+: сен Кудайдын Ыйыгысың»,— деп кыйкыра баштады+. 35  Бирок Иса аны тыйып: «Үнүңдү бас да, чыгып кет!» — деди. Ошондо жин тиги кишини баарынын көзүнчө жерге көтөрүп чаап, эч зыян келтирбей чыгып кетти+. 36  Ал жердегилер аябай таң калып: «Кандай күчтүү сөздөр! Бул жиндерге бийлик менен, күч менен буйрук бергендиктен, алар чыгып жатышат»,— деп өз ара сүйлөшө башташты+. 37  Ошентип, Иса жөнүндө тегеректеги аймактардын баарына кабар тарап жатты+. 38  Синагогадан чыгып, ал Симондун үйүнө келди. Симондун кайненесинин эти катуу ысып, кыйналып жаткандыктан, Исадан ага жардам беришин өтүнүштү+. 39  Ал аялдын жанына келип, этинин ысыганын басып, айыктырып койду+. Аял дароо ордунан туруп, аларга кызмат кыла баштады+. 40  Күн батып баратканда, Исага ар кандай оорулууларды алып келишти. Ал ар биринин үстүнө колун коюп, баарын айыктырды+. 41  Ошондой эле көптөрдүн ичинен жиндер+: «Сен Кудайдын Уулусуң»,— деп кыйкырып чыгып жатышты+. Бирок Иса жиндерге тыюу салып, алардын сүйлөшүнө жол берген жок+, анткени алар анын Машаяк экенин+ билишчү+. 42  Таң атканда, Иса ал жерден чыгып, ээн жерге кетти+. Эл болсо аны издей баштады да, тапкан соң кетирбей алып калууга аракет кылышты. 43  Бирок Иса аларга: «Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды башка шаарларга да жарыялашым керек, анткени мен ошол үчүн жиберилгем»,— деди+. 44  Ошентип, ал Жүйүт жериндеги синагогаларда кабар айтып жүрдү+.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.