Лука 23:1—56

23  Андан кийин баары ордунан туруп, Исаны Пилатка алып барышты да+:  «Биз бул кишинин элибизди бузуп жатканын+, падышага салык төлөгөнгө тыюу салып жатканын+, өзүн Машаяк, падыша деп атап жүргөнүн билдик»+,— деп аны айыптай башташты+.  Ошондо Пилат андан: «Сен жүйүттөрдүн Падышасысыңбы?» — деп сурады. Иса: «Муну өзүң айтып жатасың»,— деп жооп берди+.  Пилат жогорку дин кызматчылар менен элге: «Мен бул кишиден эч кандай айып тапкан жокмун»,— деп айтты+.  Бирок тигилер айтканынан кайтпай: «Бул өзүнүн окуусу менен бүт Жүйүт аймагында, атүгүл Галилеядан тартып ушул жерге чейин элди дүрбөтүп жатат»,— деп айта башташты.  Муну укканда Пилат ал галилеялыкпы, жокпу, сурады.  Анан Ирод* башкарган аймактан+ экенин билгенде аны Иродго жөнөттү. Себеби Ирод ал убакта Иерусалимде жүргөн эле.  Исаны көргөндө Ирод аябай кубанып кетти, анткени ал тууралуу көп уккандыктан+, кандайдыр бир керемет көрүүгө үмүттөнүп, аны көптөн бери көргүсү келип жүргөн+.  Ал Исага көп суроо берди, бирок Иса эч жооп берген жок+. 10  Жогорку дин кызматчылар менен китепчилер болсо, улам бири ордунан туруп, Исаны катуу айыптап жатышты+. 11  Анан Ирод менен жоокерлери аны кемсинтип+, үстүнө кымбат кийим кийгизип мазактагандан кийин+ кайра Пилатка жөнөттү. 12  Ага чейин касташып жүргөн Ирод менен Пилат+ ошол күнү дос боло калышты. 13  Андан кийин Пилат жогорку дин кызматчылар менен башчыларды жана элди чакырып: 14  «Бул кишини мага элди көтөрүлүш чыгарганга тукуруп жатат деп алып келгенсиңер. Бирок муну силердин көзүңөрчө суракка алып, койгон айыптарыңардын бирин да тапкан жокмун+. 15  Ирод да таппай, кайра бизге жөнөтүптүр. Демек, бул киши өлүм жазасына тартылгыдай эч кандай күнөө жасаган эмес+. 16  Ошондуктан жазалап туруп+, коё берем»,— деди. 17  * —— 18  Бирок чогулгандардын баары: «Жогот муну!+ Бизге Барабаны бошотуп бер!» — деп кыйкырышты+. 19  (Бараба шаарда чыккан козголоңго катышып, киши өлтүргөндүктөн түрмөгө камалган эле.) 20  Бирок Пилат Исаны бошоткусу келип, аларга кайрадан кайрылды+. 21  Тигилер болсо: «Устунга* када муну! Устунга када!» — деп кыйкыра башташты+. 22  Пилат аларга үчүнчү жолу: «Эмнеге? Бул киши эмне жамандык кылды? Мен мындан өлүм жазасына тарткыдай эч айып тапкан жокмун. Ошондуктан жазалап туруп, коё берем»,— деди+. 23  Ошондо ал жерде тургандар Исаны устунга кадашын талап кылып, ого бетер катуу кыйкыра башташты. Тынбай кыйкыра беришкендиктен+, 24  Пилат алардын талабына ылайык чечим чыгарууга аргасыз болду+: 25  алар талап кылган кишини — козголоңго катышып, киши өлтүргөндүгү үчүн түрмөдө отурган кылмышкерди — бошотуп берди+, ал эми Исаны, алар каалагандай, өлүм жазасына тартууга буйрук берди+. 26  Исаны алып баратышканда айыл жактан келаткан киреналык Симонду кармап, жаза устунун Исанын артынан көтөрүп жүрүүгө мажбур кылышты+. 27  Исаны көп эл ээрчип баратты. Алардын арасында кайгыдан улам төштөрүн ургулап, боздоп ыйлаган көп аялдар бар эле. 28  Иса аларга бурулуп: «Иерусалим кыздары, мен үчүн ыйлабагыла. Өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла+. 29  Анткени: „Төрөбөс, бала көрбөгөн жана бала эмизбеген аялдар бактылуу!“ — деп айта турган күндөр келатат+. 30  Ошондо адамдар тоолорго: „Үстүбүзгө кулагыла!“ — дешет, адырларга: „Бизди басып калгыла!“ — деп айтышат+. 31  Дарак көгөрүп турганда ушинтишсе, анда ал куураганда, эмне болот?» — деди+. 32  Иса менен бирге өлүм жазасына тартууга эки кылмышкерди да алып баратышты+. 33  Баш-Сөөк деген жерге жетишкенде+, Иса менен эки кылмышкерди устунга кадашты: бирин анын оң жагына, экинчисин сол жагына+. 34  [Иса болсо: «Ата, буларды кечире көр+, анткени эмне кылып жатышканын билишпейт»,— деди.]* Анан анын кийимин бөлүп алыш үчүн өкчөмө таш ыргытышты+. 35  Эл бери жакта карап турду+. Башчылар болсо: «Башкаларды куткарбады беле. Кудайдын Тандаганы+, Машаяк болсо, анда өзүн куткарсынчы»+,— деп шылдыңдап жатышты. 36  Аны атүгүл жоокерлер да мазакташты+. Исанын жанына келип, алар кычкыл шарап сунуп+: 37  «Эгер жүйүттөрдүн Падышасы болсоң, өзүңдү куткарбайсыңбы»,— дешти. 38  Баш жагына болсо «Бул — жүйүттөрдүн Падышасы» деген жазууну илип коюшту+. 39  Устунга кадалган кылмышкерлердин бири Исаны: «Сен Машаяк эмес белең. Өзүңдү да, бизди да куткарбайсыңбы»,— деп мазактай баштады+. 40  Экинчиси болсо аны тыйып: «Сен, эмне, Кудайдан коркпойсуңбу? Өзүң деле ушундай жазага тартылбадыңбы+. 41  Бизге го адилеттүү өкүм чыгарылып, кылган иштерибизге жараша жазаланып жатабыз. Бул болсо эч кандай жаман иш кылган эмес»,— деп айтты+. 42  Анан Исага: «Иса, падыша болгонуңда* мени эстей көр»,— деди+. 43  Иса ага: «Сага бүгүн айтамын, сен мени менен Бейиште+ болосуң»,— деди+. 44  Болжол менен алтынчы сааттан* тогузунчу саатка* чейин бүт жерди караңгылык каптап турду+, 45  анткени күндүн жарыгы тийбей калган эле. Ошол учурда ыйык жайдын көшөгөсү+ ортосунан айрылып калды+. 46  Иса үнүн бийик чыгарып: «Ата, рухумду сенин колуңа тапшырам»,— деди+. Ушуну айткан соң жан берди+. 47  Буларды көргөн жүз башы: «Бул, чын эле, адил адам болгон экен»+,— деп Кудайды даңктай баштады. 48  Бул окуяны көрүш үчүн чогулган элдин баары болуп өткөндөрдү көргөндө кайгырганынан төштөрүн ургулап, үйлөрүнө тарай башташты. 49  Ал эми Исаны тааныгандардын бардыгы бул окуяларды алыстан карап турушту+. Алардын ичинде аны менен Галилеядан келген аялдар да бар болчу+. 50  Ал жерде Жусуп деген ак ниет, адил киши бар эле. Ал Кеңештин* мүчөсү болчу+. 51  Бирок анын башка мүчөлөрүнүн арам ойлорун, иш-аракеттерин колдогон жок+. Жусуп жүйүттөрдүн Ариматая шаарынан болчу жана Кудайдын Падышалыгын күтүп жүргөн+. 52  Ал Пилатка барып, Исанын сөөгүн сурады+. 53  Анан аны устундан түшүрүп+, зыгырдан жасалган жогорку сапаттагы кездемеге ороду да+, асканын бооруна оюлган, эч ким коюла элек мүрзөгө койду+. 54  Ал күн Даярдык көрүү күнү эле+. Кеч жакындап, ишемби+ башталайын деп калган болчу. 55  Иса менен Галилеядан келген аялдар да ал жакка барып, мүрзөнү+ жана сөөктүн кандай коюлганын көрүштү+. 56  Анан жыпар жыттуу чөптөр менен майларды+ даярдап келиш үчүн кайра кетишти. Ишемби күнү болсо, Мыйзамга ылайык, эс алышты+.

Шилтемелер

Лк 3:1дин шилт-н кара.
Мт 17:21дин шилт-н кара.
Кара: 4-тирк.
Чарчы кашаалар алардын ичиндеги тексттин байыркы кол жазмалардын айрымдарында кездешпей турганын, бирок башкаларында бар экенин билдирет.
Сөзмө-сөз: «падышалыгыңа барганда».
Түшкү саат он экилер.
Күндүзгү саат үчтүн тегереги.
Же: «Синедриондун».