Лука 19:1—48

19  Иса Жерихого келип+, аны аралап баратты.  Ошол шаарда салык жыйноочулардын башчысы, Закай аттуу бай киши, бар эле.  Ал Исаны көргөнгө аябай аракет кылды+. Бирок бою кыска болгондуктан, элдин арасынан көрө албай койду.  Ошондуктан алдыга чуркап барып, Исаны көрүш үчүн, ал өтө турган жолдун боюндагы жапайы анжир дарагына чыгып алды.  Иса ал жерге жеткенде өйдө карап: «Закай, тезирээк түш, анткени мен бүгүн сенин үйүңө барам»,— деди.  Закай дароо дарактан түштү да, үйүнө барып, Исаны кубаныч менен тосуп алды.  Муну көргөндөр: «Бул күнөөкөрдүн үйүнө конокко келди»,— деп сүйлөнө башташты+.  Закай болсо ордунан туруп, Исага: «Мырзам, мүлкүмдүн жарымын кедей-кембагалдарга таратып берем. Ал эми башкалардан жалган айып+ менен тартып алгандарымды төрт эсе кылып кайрып берем»,— деди+.  Ошондо Иса: «Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди, анткени бул киши да Ыбрайымдын уулу+. 10  Адам Уулу жоголгондорду издеп таап, куткарыш үчүн келген»,— деп айтты+. 11  Бул сөздөрдү угуп турган шакирттерине Иса дагы бир мисал келтирди. Себеби ал Иерусалимге жакындап калган эле жана шакирттери ал жакка барарыбыз менен Кудайдын Падышалыгын көрөбүз деп ойлоп жатышкан+. 12  Ошондуктан ал мындай деди: «Ак сөөктөрдүн тукумунан болгон бир киши падышалык бийлик алыш үчүн алыскы өлкөгө жөнөмөкчү болот+. 13  Ал он кулун чакырып, он мина* берет да: „Мен келгиче, буларды айландыргыла“,— дейт+. 14  Бирок аны жек көргөн мекендештери+ артынан элчилерди жиберип: „Анын бизге падыша болушун каалабайбыз“,— деп айттырышат+. 15  Акыры, ал падышалык бийлигин алып, кайтып келет да, күмүш акчаларды айландырганда канча киреше табышканын билиш үчүн баягы кулдарын чакыртат+. 16  Биринчиси келип: „Мырзам, сенин минаңа дагы он мина кошулду“,— дейт+. 17  Кожоюну ага: „Жарайсың, жакшы кул! Ушундай кичинекей иште ишенимдүү болгонуң үчүн он шаардын үстүнөн бийлик кыласың“,— деп айтат+. 18  Анан экинчиси келип: „Мырзам, сенин минаңа дагы беш мина кошулду“,— дейт+. 19  Кожоюну ага да: „Сен болсо беш шаарды башкарасың“,— деп айтат+. 20  Андан соң үчүнчүсү келип: „Мырзам, мына минаң. Мен муну чүпүрөккө ороп, катып койгом. 21  Сенден корктум, анткени сен бербегениңди алып, сеппегениңди жыйнаган катаал кишисиң“,— дейт+. 22  Кожоюну ага: „Жаман кул, сени өз оозуңан чыккан сөзүң менен+ айыптайм. Бербегенимди алып, сеппегенимди жыйнаган катаал киши экенимди билген экенсиң+, 23  анда эмне үчүн күмүш акчамды акча айландыра тургандарга берген жоксуң? Кайтып келгенимде кирешеси менен албайт белем“,— деп айтат+. 24  Анан жанында тургандарга: „Мунун колундагы минаны алып, он минасы бар кулга бергиле“,— дейт+. 25  Алар: „Мырзам, анын он минасы бар да!“ — дешет. 26  Ал: „Силерге айтып коёюн, кимде бар болсо, ага дагы берилет, ал эми кимде жок болсо, андан өзүндө болгон нерсеси да тартылып алынат+. 27  Падыша болушумду каалабаган душмандарымды болсо бул жакка алып келип, менин алдымда өлтүргүлө“,— деп айтат»+. 28  Ушуларды айткандан кийин Иса андан ары жолун улап, Иерусалимди көздөй жөнөдү+. 29  Зайтун тоосундагы+ Бетфагия менен Бетанияга жакындаганда ал өзүнөн мурун эки шакиртин жөнөтүп жатып+: 30  «Тээтиги көрүнүп турган кыштакка баргыла. Кыштакка киргениңерде эч ким мине элек кодиктин байланып турганын көрөсүңөр. Аны чечип, мага алып келгиле+. 31  Эгер кимдир бирөө: „Муну эмнеге чечип жатасыңар?“ — десе, „Бул Мырзабызга керек“,— деп айткыла»,— деди+. 32  Шакирттер барганда, баары Иса айткандай болуп чыкты+. 33  Алар кодикти чечип жатышканда, анын ээлери: «Кодикти эмнеге чечип жатасыңар?» — дешти+. 34  Шакирттер: «Бул Мырзабызга керек»,— деп жооп беришти+. 35  Анан кодикти жетелеп келип, үстүнө сырт кийимдерин салышты да, ага Исаны мингизишти+. 36  Иса кодик минип баратканда+, эл жолго сырт кийимдерин төшөп жатты+. 37  Ал Зайтун тоосунан түшө турган жолго жеткенде, көптөгөн шакирттери өз көздөрү менен көргөн бардык кереметтер үчүн кубанып, Кудайды бийик үн менен даңктап+: 38  «Жахабанын ысмы менен Падыша катары келатканга Анын батасы тийсин!+ Асманда тынчтык болсун, жогорудагы Кудай даңкталсын!» — деп жатышты+. 39  Ошондо элдин арасындагы айрым фарисейлер Исага: «Устат, шакирттериңди тыйып койбойсуңбу»,— дешти+. 40  Буга ал: «Силерге айтып коёюн, эгер алар унчукпаса, таштар кыйкырат»,— деп жооп берди+. 41  Иерусалимге жакындаганда Иса шаарды карап, ыйлап жиберди да+: 42  «Эмне тынчтык алып келерин бүгүн түшүнсөң кана+... бирок бул азыр сенин көздөрүңөн жашыруун+. 43  Анткени душмандарың айланаңа учтуу устундардан+ коргон куруп+, сени курчап+, туш тараптан кысымга ала турган күндөр келет+. 44  Алар өзүң менен кошо балдарыңды жерге чаап+, таш-талканыңды чыгарышат+. Анткени сен текшериле турган убагыңды баамдаган жоксуң»,— деди+. 45  Анан Иса ибадатканага кирип, соодагерлерди кууп чыгара баштады да+, 46  аларга: «Ыйык Жазмада: „Менин үйүм тиленүү үйү болот“,— деп жазылган+. Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырып салдыңар»,— деп айтты+. 47  Ал күн сайын ибадатканада элди окутуп жатты. Жогорку дин кызматчылар, китепчилер, эл башчылары болсо аны өлтүрүүнүн жолун издеп+, 48  бирок таппай жатышты. Анткени эл Исанын сөздөрүн угуш үчүн дайыма анын жанында болду+.

Шилтемелер

Гректердин 340 граммдык күмүш акчасы. 1 мина 100 драхмага барабар болгон. Кара: 13-тирк.