Лука 18:1—43

18  Андан кийин Иса шакирттерине дайыма тиленип, эч качан багынбоо керектиги жөнүндө+ мындай мисал айтып берди:  «Бир шаарда Кудайдан коркпогон, адамдарды сыйлабаган сот болуптур.  Ошол эле шаарда бир жесир аял жашачу. Ал сотко кайра-кайра барып+: „Каршылашым экөөбүздүн ортобуздагы талашты адилеттик менен чечип бериңизчи“,— деп суранат.  Сот бир нече убакытка чейин аялдын өтүнүчүн аткаргысы келбейт. Бирок акыры өзүнчө: „Кудайдан коркпосом да, адамдарды сыйлабасам да,  ушул жесир аял кайра-кайра келип, тынчымды алып жаткандыктан+, ишин адилеттик менен чечип берейин. Болбосо жанымды койбой келе берет“,— деп ойлонот»+.  Анан Иса: «Адил болбосо да, ал соттун эмне дегенин байкадыңарбы?  Анда Кудай өзүнө күнү-түнү жалынган тандалгандар үчүн адилеттикти орнотпой коёбу?+ Аларга чыдамкайлык көрсөткөндүктөн создуктуруп жаткандай көрүнсө да+,  силерге айтып коёюн, Кудай алар үчүн адилеттикти орнотууга шашат+. Бирок адам Уулу келгенде жер бетинен ишеним табар бекен?» — деди.  Өзүлөрүн адил эсептеп+, башкаларды киши ордуна көрбөгөндөргө+ болсо мындай мисал келтирди: 10  «Эки киши ибадатканага тиленгени кирет: бири — фарисей, экинчиси — салык жыйноочу. 11  Фарисей туруп+, ичинен мындай деп тилене баштайт+: „Оо, Кудай, сага ыраазымын, анткени башкалардай эмесмин: талап-тонобойм, адилетсиздик кылбайм, ойноштук да кылбайм же мына бул салык жыйноочудай эмесмин+. 12  Жумасына эки жолу орозо кармайм, тапканымдын ондон бир бөлүгүн берем“+. 13  Салык жыйноочу болсо алыста туруп, башын көтөргөнгө да батынбай: „Оо, Кудай, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр“+,— деп көкүрөгүн койгулайт+. 14  Силерге айтып коёюн, бул киши Кудайдын алдында фарисейге караганда алда канча адил деп эсептелип+, үйүнө кайтты. Анткени ким өзүн көтөрсө, ал басынтылат; ким өзүн төмөн койсо, ал көтөрүлөт»+. 15  Иса колун тийгизиши үчүн, эл ага наристелерин алып келе баштады. Муну көргөндө шакирттер аларды уруша башташты+. 16  Бирок Иса наристелерди өзүнө чакырып, шакирттерине: «Балдарды мага коё бергиле, аларга тоскоолдук кылбагыла, анткени Кудайдын Падышалыгы ушуларга окшогондорго таандык+. 17  Силерге айтып коёюн, ким Кудайдын Падышалыгын кичинекей баладай болуп кабыл албаса, ал ага кирбейт»,— деп айтты+. 18  Бир башчы Исадан: «Жакшы Устат, түбөлүк өмүрдү мурасташ үчүн эмне кылышым керек?» — деп сурады+. 19  Иса ага: «Эмне үчүн мени жакшы дейсиң? Жакшы деп аталууга Кудайдан башка эч ким татыктуу эмес+. 20  Сен: „Ойноштук кылба+, киши өлтүрбө+, уурдаба+, жалган күбө болбо+, ата-энеңди сыйла“+,— деген осуяттарды билесиң да»,— деди+. 21  «Мунун баарын мен бала кезимден бери аткарып келатам»,— деди башчы+. 22  Анын сөздөрүн укканда Иса: «Аткарышың керек болгон дагы бир нерсе бар: колуңда болгондун баарын сатып, кедей-кембагалдарга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан келип, менин жолдоочум бол»,— деп айтты+. 23  Муну укканда башчы аябай капаланып, көңүлү чөгө түштү, анткени абдан бай эле+. 24  Иса аны карап: «Акчасы көптөрдүн Кудайдын Падышалыгына кириши кандай кыйын!+ 25  Байдын Кудайдын Падышалыгына киришине караганда, төөнүн ийненин көзүнөн өтүшү оңоюраак»,— деди+. 26  Муну уккандар: «Анда ким куткарыла алат?» — дешти. 27  Иса: «Адамдар кыла албаган нерселерди Кудай кыла алат»,— деди+. 28  Ошондо Петир: «Мына, биз баарын таштап, сенин артыңдан ээрчидик»,— деди+. 29  Иса: «Ишенип койгула, ким Кудайдын Падышалыгы үчүн үй-жайын, аялын, бир туугандарын, ата-энесин же балдарын калтырса+, 30  ал азыр мурдагыдан да көп эсе алат, ал эми келечектеги дүйнө түзүлүшүндө түбөлүк өмүргө ээ болот»,— деп айтты+. 31  Андан кийин Иса он эки шакиртин өзүнчө бөлүп алып, аларга: «Мына, биз Иерусалимге баратабыз. Пайгамбарлар аркылуу адам Уулу жөнүндө эмнелер жазылса+, ошонун баары аткарылат+. 32  Аны бутпарастардын колуна салып беришет. Алар аны шылдыңдашат+, кордошот+, ага түкүрүшөт+, 33  аны сабашат+, анан өлтүрүшөт+. Бирок ал үчүнчү күнү тирилет»,— деп айтты+. 34  Бирок шакирттер Исанын сөздөрүнүн бирин да түшүнүшкөн жок, анткени айтылгандардын мааниси аларга ачыла элек болчу+. 35  Иса Жерихого жакындап калганда, жол боюнда бир сокур киши кайыр сурап отурган эле+. 36  Элдин өтүп баратканын угуп, ал эмне болуп жатканын сурады. 37  Ага: «Назареттик Иса өтүп баратат»,— деп жооп беришти+. 38  Ошондо ал: «Дөөтүнүн Уулу Иса, мага кайрымдуулук кыла көр!» — деп кыйкырды+. 39  Алдыда бараткандар аны тыйып жатышты. Бирок ал: «Дөөтүнүн Уулу, мага кайрымдуулук кыла көр!» — деп ого бетер кыйкыра баштады+. 40  Иса токтоп, аны жетелеп келүүнү буйруду+. Ал жакын келгенде: 41  «Эмне кылып берейин?» — деп сурады+. Сокур киши: «Мырзам, көзүм көрсүнчү»,— деди+. 42  Иса ага: «Сени ишенимиң айыктырды, көзүң көрсүн»,— деп айтты+. 43  Ошол замат анын көзү көрүп калды+. Ошондо ал Кудайды даңктап+, Исанын артынан жөнөдү. Муну көрүп, бүт эл да Кудайды даңазалай баштады.

Шилтемелер