Лебилер 9:1—24

9  Сегизинчи күнү+ Муса Арун менен анын уулдарын, Ысрайыл аксакалдарын чакырып,  Арунга мындай деди: «Күнөө курмандыгына кемтиги жок бир музоо+, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка кемтиги жок бир кочкор алып келип+, Жахабанын алдына кой+.  Анан Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: „Күнөө курмандыгына бир теке+, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка кемтиги жок бир жашар музоо, кемтиги жок бир жашар эркек козу+,  тынчтык курмандыгына+ бука менен кочкор, ошондой эле май кошулган нан курмандыгын+ алып келгиле да, аларды Жахабанын алдында курмандыкка чалгыла, анткени Жахаба бүгүн силерге көрүнөт“»+.  Алар Муса буйругандын баарын жыйын чатырына алып келишти. Анан бүт жамаат келип, Жахабанын алдына турду+.  Муса аларга: «Жахабанын даңкы силерге көрүнүшү үчүн+, Жахаба силерге буларды кылууну буйруду»,— деди.  Андан кийин Арунга: «Курмандык жайына барып, өзүң алып келген күнөө курмандыгы+ менен бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалып, өзүңдү да, үйдөгүлөрүңдү да күнөөдөн арылт+. Ошондой эле эл үчүн курмандык чалып+, Жахаба буйругандай, аларды күнөөдөн арылт»,— деди+.  Арун курмандык жайынын жанына барып, өзүнүн күнөөсү үчүн курмандыкка чалына турган музоону сойду+.  Уулдары ага музоонун канынан алып келишти+. Арун ага манжасын малып+, курмандык жайынын мүйүздөрүнө сыйпады+, калган канды болсо курмандык жайынын түбүнө төктү. 10  Музоонун майын+, бөйрөктөрүн, боорундагы майын алып, Жахаба Мусага буйругандай, курмандык жайынын үстүндө өрттөдү+. 11  Эти менен терисин болсо конуштун сыртына алып барып өрттөдү+. 12  Андан кийин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалына турган малды сойду. Уулдары ага анын канынан алып келишти. Арун аны курмандык жайына тегерете чачыратып чыкты+. 13  Алар ага бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалынган малдын бөлүнгөн этин, башын алып келишти. Арун анын баарын курмандык жайында өрттөдү+. 14  Анан анын ичеги-карынын, шыйрактарын жууп, курмандык жайындагы бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктын үстүндө өрттөдү+. 15  Андан соң эл үчүн курмандык чала баштады+. Элдин күнөөсү үчүн курмандыкка чалына турган текени сойду да, биринчи курмандыктай кылып, аны күнөө үчүн курмандыкка чалды. 16  Анан, берилген көрсөтмөгө ылайык, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалды+. 17  Андан кийин нан курмандыгынан+ бир кочуш алып, эртең менен бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалынган курмандык жайынын үстүндө өрттөдү+. 18  Аны өрттөгөндөн кийин эл үчүн тынчтык курмандыгы катары алынып келген бука менен кочкорду сойду+. Уулдары ага алардын канынан алып келишти. Арун аны курмандык жайына тегерете чачыратып чыкты+. 19  Андан кийин алар буканын майы+ менен кочкордун куйрук майын+, алардын ич майын, бөйрөктөрүн, боорундагы майын алып, 20  бука менен кочкордун төшүнүн үстүнө коюшту+. Арун ал майдын баарын курмандык жайында өрттөдү. 21  Ал эми алардын төшүн, арткы оң санын шыйрагы менен, Муса буйругандай, Жахабанын алдында чайпалтуу курмандыгы катары ары-бери чайпады+. 22  Анан Арун колун көтөрүп, элге батасын берип+, күнөө курмандыгын, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты, тынчтык курмандыгын чалган жерден түштү+. 23  Акырында Муса менен Арун жыйын чатырына киришти. Кайра чыккандан кийин элге батасын беришти+. Ошондо бүт эл Жахабанын даңкын көрдү+. 24  Жахабадан от түшүп+, курмандык жайындагы май менен бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты жалмап кетти. Муну көргөндө бүт эл кубанып, жүзтөмөндөп жыгылды+.

Шилтемелер