Лебилер 27:1—34

27  Жахаба Мусага дагы мындай деди:  «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: „Ким, өзгөчө антына ылайык+, кимдир бирөөнү* белгиленген баа боюнча Жахабага алып келе турган болсо жана  анысы жыйырма жаштан алтымыш жашка чейинки эркек болсо, ал, ыйык жердин шекели менен эсептегенде, элүү күмүш шекелге баалансын.  Ал эми аял болсо, отуз шекелге баалансын.  Беш жаштан жыйырма жашка чейинки эркек балдардын баасы жыйырма шекел, кыздардыкы он шекел болсун.  Бир айдан беш жашка чейинки эркек балдардын баасы беш күмүш шекел+, кыздардыкы үч күмүш шекел болсун.  Алтымыш жаштан жогорку эркектердин баасы он беш шекел, аялдардыкы он шекел болсун.  Эгер ант берген киши жакыр болгондуктан айтылган бааны бере албаса+, алып келген кишисин дин кызматчыга алып барсын+. Дин кызматчы анын баасын аныктайт. Ал аны ант берген кишинин шартына жараша баалайт+.  Эгерде анын алып келгени Жахабага курмандыкка чалганга жарай турган мал болсо, ал Жахабага кандай мал алып келбесин, ыйык болот+. 10  Ал малын кайра ала албайт, ошондой эле жаманын жакшысына же жакшысын жаманына алмаштыра албайт. Алмаштыра турган болсо, эки малы тең ыйык болуп калат. 11  Эгер анын алып келген малы адал эмес+, Жахабага курмандыкка чалганга болбой турган мал болсо+, аны дин кызматчыга алып барсын+. 12  Дин кызматчы ал малдын жакшы же жаман экенине жараша баасын айтат. Ал канчага бааласа+, малдын баасы ошончо болот. 13  Эгер ээси аны кайра сатып алгысы келсе, анын баасынын үстүнө баасынын бештен бир бөлүгүн кошуп берсин+. 14  Эгер кимдир бирөө үйүн Жахабага арналган ыйык нерсе катары ыйыктаса, дин кызматчы анын жакшы же жаман экенине жараша баасын айтсын+. Ал канчага бааласа, үйдүн баасы ошончо болот. 15  Эгер үйүн ыйыктаган киши аны кайра сатып алгысы келсе, үйүнүн баасынын үстүнө баасынын бештен бир бөлүгүн кошуп берсин+, ошондо үй аныкы болот. 16  Эгер кимдир бирөө жеринин+ бир бөлүгүн Жахабага арнап ыйыктаса, анын баасы ага канча үрөн сепсе болоруна жараша аныкталсын: бир хомер*+ арпа элүү күмүш шекел турат. 17  Эгер ал жерин эркиндикке чыгуу жылынан+ тартып ыйыктаса, анын баасы белгиленген баага жараша болсун. 18  Ал эми эркиндикке чыгуу жылынан канча бир жыл өткөндөн кийин ыйыктаса, дин кызматчы жердин баасын кийинки эркиндикке чыгуу жылына чейинки жылдардын санына жараша аныктап, аны белгиленген баадан кемитет+. 19  Эгер жерин ыйыктаган киши аны кайра сатып алгысы келсе, жеринин баасынын үстүнө баасынын бештен бир бөлүгүн кошуп берсин+, ошондо жер аныкы болот. 20  Эгерде ал жерин кайра сатып албаса, жери башка кишиге сатылып кетсе, аны кайра сатып алганга болбойт. 21  Эркиндикке чыгуу жылында болсо ал Жахабага арналган ыйык жер болуп калат+, дин кызматчыга таандык болот+. 22  Кимдир бирөө өзүнүн жерин эмес+, сатып алган жерин Жахабага арнаса, 23  дин кызматчы эркиндикке чыгуу жылына чейинки жылдардын санына жараша анын баасын аныктап берсин+. Тиги киши белгиленген бааны ошол эле күнү төлөшү керек. Бул — Жахабага арналган ыйык нерсе+. 24  Эркиндикке чыгуу жылында жер, тиги киши аны кимден сатып алган болсо, кайрадан ошол кишиге, мурунку ээсине, таандык болуп калат+. 25  Ар бир нерсенин баасы ыйык жердин шекели менен эсептелсин. Бир шекел жыйырма герага* барабар+. 26  Эч ким Жахабага малынын биринчи төлүн арнабасын, анткени ал ансыз деле ага таандык+. Бодо малдын да, майда малдын да биринчи төлү Жахабага таандык+. 27  Таза эмес малдын+ биринчи төлүн кун төлөп сатып алса болот. Ал үчүн ээси анын баасынын үстүнө баасынын бештен бир бөлүгүн кошуп бериши керек+. Эгер ээси аны кайра сатып ала албаса, дин кызматчы аны башка бирөөгө белгиленген баага сатсын. 28  Эгер кимдир бирөө өзүнө таандык адамды же малды, же жерди, ыйык максатта колдонулушу үчүн, Жахабага биротоло арнаса+, анда аны сатканга болбойт, ошондой эле арналган нерсени же адамды кун төлөп кайра сатып алганга болбойт+. Бул — Жахабага арналган абдан ыйык нерсе. 29  Жок кылынышы керек болгон адамды кун төлөп сатып алганга болбойт+. Ал өлүм жазасына тартылышы керек+. 30  Жердин, анын түшүмүнүн жана дарактын жемишинин ондон бир бөлүгү+ Жахабага таандык. Бул — Жахабага арналган ыйык нерсе. 31  Эгер кимдир бирөө бир нерсесинин ондон бир бөлүгүн кайра сатып алгысы келсе, анда анын баасынын үстүнө баасынын бештен бир бөлүгүн кошуп берсин+. 32  Ар бир онунчу бодо мал менен майда мал — таяк астынан өткөн+ ар бир онунчу мал — Жахабага арналган ыйык мал болот. 33  Ээси анын жакшы же жаман экенин текшербесин, башкасына алмаштырбасын. Алмаштыра турган болсо, эки малы тең ыйык болуп калат+. Аны кайра сатып алганга болбойт“». 34  Булар — Жахабанын Муса аркылуу Синай тоосунда+ Ысрайыл уулдарына берген осуяттары+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «жанды».
Болж. м-н 220 л.
Кара: 13-тирк.