Лебилер 26:1—46

26  Пайдасы жок кудайларды жасабагыла+, сыйыныш үчүн+ бир нерсенин түспөлүн же ыйык мамы орнотпогула+, жашаган жериңерге сүрөт тартылган таштарды койбогула+. Мен Жахабамын, силердин Кудайыңармын.  Ишембиге байланышкан мыйзамымды сактагыла+, ыйык жайымды ыйык туткула. Мен Жахабамын.  Эгерде менин көрсөтмөлөрүм боюнча жашасаңар, менин осуяттарымды аткарсаңар+,  мен өз убагында жамгыр жаадырам+, жер өз түшүмүн берет+, талаадагы дарактар да жемиш берет+.  Түшүм ушунчалык мол болгондуктан, даныңарды жүзүм жыйнаганга чейин бастырасыңар, жүзүмүңөрдү үрөн сепкенге чейин жыйнайсыңар. Каалашыңарча нан жейсиңер+, өз жериңерде коопсуз жашайсыңар+.  Жериңерге тынчтык берем+. Уктаганы жатканда эч кимден коркпойсуңар+. Жашаган жериңерден коркунучтуу жырткычтарды кууп чыгарам+, эч ким силерге каршы кылыч көтөрбөйт+.  Душмандарыңарды качырасыңар+, аларды кылычтап өлтүрөсүңөр.  Бешөөңөр жүздү, жүзүңөр он миңди качырасыңар, душмандарыңарды кылычтап өлтүрөсүңөр+.  Мен силерге назарымды салам+, укум-тукумдуу кылып, урпактарыңарды көбөйтөм+, силер менен түзгөн келишимимди аткарам+. 10  Түшүм мол болгондуктан, аны кийинки жылы да жейсиңер+. Жаңы түшүмдү жыйнаганга орун бошотуш үчүн, эскисин сыртка чыгарасыңар. 11  Силердин араңарга ыйык чатырымды тургузам+, менин жаным силерден жийиркенбейт+. 12  Силердин араңарда жүрүп, силердин Кудайыңар болом+, силер менин элим болосуңар+. 13  Мен Жахабамын, силерди Мисирден, силер кул болуп жүргөн жерден, алып чыккан Кудайыңармын+. Башыңарды өйдө көтөрүп жүрүшүңөр үчүн, мен моюнтуругуңарды талкалагам+. 14  Эгер тилимди албасаңар, ушул осуяттарымды аткарбасаңар+, 15  көрсөтмөлөрүмдү четке каксаңар+, мыйзамдарымды жек көрүп, осуяттарымды аткарбай, мени менен түзүлгөн келишимди бузсаңар+, 16  анда мен силерди минтип жазалайм: кургак учук менен ооруйсуңар+, этиңер ысыйт, ушунун айынан көзүңөр жакшы көрбөй калат+, жаныңар кыйналып+, дүрбөлөңгө түшөсүңөр. Эккен эгиниңердин түшүмүн албайсыңар, анткени аны душмандарыңар жейт+. 17  Силерге каарымды төгөм, ошондо душмандарыңардын колунан кыйрайсыңар+. Силерди жек көргөндөр силерге кысым көрсөтүшөт+, аркаңардан эч ким куубаса деле, качып жөнөйсүңөр+. 18  Эгер ошондо да тилимди албасаңар, мен силерди күнөөлөрүңөр үчүн жети эсе көп жазалайм+. 19  Текебердигиңер менен күчүңөрдү кыйратам, асманыңарды темирдей+, жериңерди жездей кылам. 20  Жумшаган күч-аракетиңер текке кетет, анткени жериңер түшүм бербейт+, талаадагы дарагыңар жемиш бербейт+. 21  Эгер ошондон кийин да тилимди албай, мага каршы чыга берсеңер, анда кылган күнөөлөрүңөр үчүн силерге жети эсе көп сокку урам+. 22  Силерге талаа жаныбарларын жиберем+. Алар балдарыңарды жеп+, малыңарды кырат, элиңердин санын азайтат, ошондуктан жолдоруңар ээн калат+. 23  Эгер ошондон кийин да оңолбой+, мага каршы чыга турган болсоңор, 24  мен да силерге каршы чыгып+, кылган күнөөлөрүңөр үчүн жети жолу жазалайм+. 25  Мени менен түзүлгөн келишимди+ бузганыңар үчүн, силерден кылыч менен өч алам+. Жашыныш үчүн шаарларыңарга качасыңар, бирок мен силерге жугуштуу оору каптатып+, душмандарыңардын колуна салып берем+. 26  Ортосу оюк токочторуңарды илген таяктарыңарды сындырам+, он аял бир мешке нан бышырып, нанды өлчөп беришет+. Силер жейсиңер, бирок тойбойсуңар+. 27  Эгер ошондо да тилимди албай, мага каршы чыксаңар+, 28  мен каарданып, силерге каршы чыгам да+, кылган күнөөлөрүңөр үчүн жети жолу жазалайм+. 29  Уулдарыңардын, кыздарыңардын этин жейсиңер+. 30  Ыйык туткан бийик жерлериңерди кыйратам+, жыпарзат түтөткүчтөрүңөрдү талкалайм, өлүктөрүңөрдү заңдай жийиркеничтүү буркандарыңардын өлүктөрүнүн үстүнө ыргытам+. Менин жаным силерден жийиркенет+. 31  Шаарларыңарды кыйратам+, ыйык жайларыңарды ээн калтырам+, курмандыктарыңардын жагымдуу жытын жыттабайм+. 32  Бул жерди ээн калтырам+. Душмандарыңар жериңерди ээлегенде аны таң кала карашат+. 33  Өзүңөрдү болсо элдердин арасына чачыратып жиберем+. Кылычымды кынынан сууруп чыгам, ал силердин артыңардан кууйт+. Жериңер ээн талаага, шаарларыңар урандыларга айланат+. 34  Душмандарыңардын жеринде жүргөнүңөрдө, жериңер эс албай калган ишембилери үчүн ээн калган бардык күндөрүндө эс алат. Ошол убакта жер мурунку ишембилеринин баары үчүн эс алат+. 35  Жериңер ээн калган бардык күндөрүндө эс алат, анткени силер ал жерде жашап жүргөнүңөрдө ишембиге байланышкан мыйзамды сактаган жоксуңар, жериңерди эс алдырган жоксуңар. 36  Араңардан аман калып+, душмандын жеринде жашап жүргөндөрдү суу жүрөк кылам. Алар шамал учурган жалбырактын дабышынан коркуп, кылычтан качкандай качышат. Аркасынан эч ким куубаса деле, качып баратып жыгылышат+. 37  Эч ким куубаса деле, алар, кылычтан качып бараткандардай болуп, бири-бирине чалынып жыгылышат, душмандарыңарга каршы турууга алыңар келбей калат+. 38  Башка элдердин арасында жүрүп кырыласыңар+, душмандарыңардын жери силерди жутуп кетет. 39  Араңардан тирүү калгандар күнөөлөрү үчүн душмандарыңардын жеринде чирип жок болушат+. Аталары чирип жок болгондой, алар да аталарынын күнөөлөрү үчүн+ чирип жок болушат. 40  Алар аталарына окшоп мага каршы чыгышканын, ишенимсиздик көрсөтүп, мага каршы күнөө кылышканын моюнга алышат+. 41  Ошол убакта кылган күнөөлөрү үчүн мен аларга каршы чыгып+, душмандарынын жерине алып барууга аргасыз болгон элем+. Муну мен алардын сүннөткө отургузулбаган жүрөктөрү+ моюн сунуп+, кылган күнөөсү үчүн жооп беришет деген ойдо кылгам. 42  Ошондо мен Жакып менен түзгөн келишимимди+, Ыскак менен түзгөн келишимимди+, Ыбрайым менен түзгөн келишимимди+, бул жерди эстейм. 43  Алар кеткенден баштап, ошончо убакыт бою жер ээн калып, эс албай калган ишембилери үчүн эс алат+. Алар болсо күнөөсү үчүн+, менин мыйзамдарымды четке кагып+, көрсөтмөлөрүмдү жек көрүшкөнү үчүн жооп беришет+. 44  Ошентсе да душмандарынын жеринде жүрүшкөндө мен аларды биротоло жок кылып салганчалык, келишимимди бузганчалык+ четке какпайм+, жек көрбөйм+. Мен Жахабамын, алардын Кудайымын. 45  Аларды ойлогондуктан мен ата-бабалары менен түзгөн келишимимди унутпайм+. Мен алардын ата-бабаларын, алардын Кудайы болуш үчүн, башка элдердин көз алдында Мисир жеринен алып чыккам+. Мен Жахабамын“». 46  Булар — Жахабанын Муса аркылуу Синай тоосунда Ысрайыл уулдарына берген+ көрсөтмөлөрү, жол-жоболору+ жана мыйзамдары.

Шилтемелер