Лебилер 17:1—16

17  Жахаба Мусага дагы мындай деди:  «Арунга, анын уулдарына жана бүт Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: „Жахаба мындай буйрук кылат:  “Эгерде ысрайыл элинен кимдир бирөө конуштун ичинде же сыртында бука же жаш кочкор, же теке сойсо,  башкача айтканда, аны Жахабанын ыйык чатырынын алдында Жахабага арналган тартуу катары бериш үчүн жыйын чатырынын кире беришине жетелеп келбесе+, ал кан төккөнү үчүн күнөөлүү болот. Кан төккөндүктөн ал элинин арасынан жок кылынат+.  Анткени Ысрайыл уулдары малын мындан ары талаада курмандыкка чалбай+, аларды Жахабага, жыйын чатырынын кире беришине, дин кызматчыга алып келип+, Жахабага арналган тынчтык курмандыктары катары чалышы керек+.  Дин кызматчы анын канын жыйын чатырынын кире беришиндеги Жахабанын курмандык жайына чачыратып+, майын+ Жахабага арналган жыты жагымдуу тартуу катары өрттөйт+.  Мындан ары алар теке түспөл жиндерге* курмандыктарды чалып+, алар менен бузуктук кылбасын+. Бул — өзүңөр да, укум-тукумуңар да түбөлүккө сакташыңар керек болгон көрсөтмө”“.  Сен аларга мындай деп айт: „Эгерде ысрайыл элинен кимдир бирөө же араңарда жашаган келгин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка+ же башка курмандыкка чала турган малын  Жахабага арнап чалуу үчүн жыйын чатырынын кире беришине жетелеп келбесе+, элинин арасынан жок кылынат+. 10  Эгерде ысрайыл элинен кимдир бирөө же араңарда жашаган келгин кандайдыр бир кан жесе+, мен ал кишиге* каарымды төгөм+, аны элинин арасынан жок кылам. 11  Тирүү жандыктардын өмүрү* канда+, күнөөдөн арылышыңар үчүн мен канды курмандык жайында колдонууга белгиледим+. Силер кан аркылуу+ күнөөдөн арыласыңар+, анткени анда өмүр бар. 12  Ошондуктан мен Ысрайыл уулдарына: “Араңардан бир да киши кан жебеши керек, араңарда жашаган бир да келгин+ кан жебеши керек”+,— деп айткам. 13  Эгерде Ысрайыл уулдарынан кимдир бирөө же араңарда жашаган келгин аңчылык кылып, этин жесе боло турган жаныбарды же канаттууну кармап алса, анын канын агызып+, жерге көмүп койсун+. 14  Анткени өмүр канда болгондуктан, ар бир тирүү жандыктын өмүрү — анын каны. Ошондуктан мен Ысрайыл уулдарына: “Эч кандай жандыктын канын жебегиле, анткени ар бир тирүү жандыктын өмүрү — анын каны+. Ким аны жесе, элинин арасынан жок кылынат”,— деп айткам+. 15  Жергиликтүү тургун болобу, келгин болобу, өлгөн же жырткыч жара тартып кеткен жаныбардын этин+ жеген киши кийимин жууп, өзү да жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот+, андан кийин таза болот. 16  Эгерде кийимин жуубаса, өзү да жуунбаса, күнөөсү үчүн жоопко тартылат“»+.

Шилтемелер

Аларга сыйынгандар, сыягы, аларды текеге окшогон саксайган жандыктар катары элестетишчү.
Сөзмө-сөз: «жанга». Бул Лб 17:12, 15-аяттарга да тиешелүү.
Сөзмө-сөз: «жаны». Кара: 6-тирк.