Лебилер 14:1—57

14  Жахаба Мусага дагы мындай деди:  «Пес оорулуу киши+ таза деп жарыяланган күнү аткарылышы керек болгон мыйзам мындай: аны дин кызматчыга алып келиш керек+.  Дин кызматчы конуштун сыртына чыгып, пес оорулууну карап көрөт. Эгер пес оорусу айыкса+,  дин кызматчы ага тазаланышы үчүн эки тирүү адал канаттууну+, бал карагайдын бутагын+, ачык кызыл түстөгү жүн+ менен иссоп өсүмдүгүн+ алып келүүнү буйруйт.  Анан дин кызматчы бир канаттууну агын суу+ куюлган чопо идиштин үстүндө өлтүрүүнү буйрук кылат.  Ал тирүү канаттууну, бал карагайдын бутагын, ачык кызыл түстөгү жүндү, иссопту алып, аларды тирүү канаттуу менен бирге чопо идиштеги суунун үстүндө өлтүрүлгөн канаттуунун канына малат.  Анан пес оорусунан тазаланып жаткан кишиге жети жолу+ чачыратып+, аны таза деп жарыялайт да+, тирүү канаттууну талаага коё берет+.  Тазаланып жаткан киши кийимин жууп+, чачын, денесиндеги түктөрүнүн баарын кырып, сууга жуунат+, ошондо таза болот. Андыктан конушка кирсе болот. Ал жети күн чатырынын сыртында жашашы керек+.  Жетинчи күнү башындагы бүт чачын+, сакал-мурутун, кашын кырышы керек. Ал чачын, денесиндеги түктөрүнүн баарын кырып, кийимин жууп, сууга жуунат, ошондо таза болот. 10  Сегизинчи күнү+ ал кемтиги жок эки жаш кочкор, бир жашка чейинки кемтиги жок бир ургаачы козу+, нан курмандыгы+ катары май аралашкан эң жакшы ундан эйфанын ондон үч бөлүгүн, бир лог* май+ алып келет. 11  Таза деп жарыялай турган дин кызматчы тазаланып жаткан кишини алып келген нерселери менен бирге Жахабанын алдына, жыйын чатырынын кире беришине тургузат. 12  Анан дин кызматчы жаш кочкорлордун бирин бир лог+ май менен бирге айып курмандыгы+ катары чалып, Жахабанын алдында чайпалтуу курмандыгы катары ары-бери чайпайт+. 13  Жаш кочкорду күнөө курмандыгына жана бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка алынып келген мал союлчу жерде+, ыйык жерде+, соёт, анткени айып курмандыгы күнөө курмандыгындай эле дин кызматчыга таандык+. Ал абдан ыйык. 14  Дин кызматчы айып курмандыгынын канынан алып, тазаланып жаткан кишинин оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагы менен оң бутунун бармагына сүйкөйт+. 15  Анан бир лог майдан бир аз алып+, өзүнүн сол колунун алаканына куят. 16  Ал оң колунун манжасын сол колундагы майга малып, Жахабанын алдында жети жолу чачыратат+. 17  Андан кийин колундагы калган майдан тазаланып жаткан кишинин оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагы менен оң бутунун бармагына сүйкөлгөн айып курмандыгынын канынын үстүнө сүйкөйт+. 18  Андан калган майды тазаланып жаткан кишинин башына сүйкөп, аны Жахабанын алдында күнөөсүнөн арылтат+. 19  Дин кызматчы күнөө курмандыгын чалып+, тазаланып жаткан кишини күнөөдөн арылтат, андан соң бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка алынып келген малды соёт. 20  Анан ал+ бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгын+ курмандык жайынын үстүндө өрттөп, тазаланып жаткан кишини күнөөдөн арылтат+, ошондо ал таза болот+. 21  Эгер ал жарды болгондуктан+, андай курмандык алып келгенге шарты жок болсо+, күнөөдөн арылыш үчүн айып курмандыгына бир жаш кочкор алып келип, аны ары-бери чайпасын, нан курмандыгы катары май аралашкан эң жакшы ундан эйфанын ондон бир бөлүгүн, бир лог май, 22  ошондой эле шартына жараша эки бактек+ же эки жаш көгүчкөн алып келсин: бирин күнөө курмандыгына, экинчисин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка алып келсин. 23  Сегизинчи күнү+ таза деп жарыяланышы үчүн+ аларды Жахабанын алдына, жыйын чатырынын кире беришине алып келип+, дин кызматчыга берсин. 24  Дин кызматчы айып курмандыгына алынып келген жаш кочкорду+, бир лог майды алып, чайпалтуу курмандыгы катары Жахабанын алдында ары-бери чайпайт+. 25  Ал кочкорду союп, анын канынан тазаланып жаткан кишинин оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагы менен оң бутунун бармагына сүйкөйт+. 26  Анан дин кызматчы сол колунун алаканына майдан куюп+, 27  ага оң колунун манжасын малып, Жахабанын алдында жети жолу чачыратат+. 28  Андан кийин колундагы калган майдан тазаланып жаткан кишинин оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагы менен оң бутунун бармагына сүйкөлгөн айып курмандыгынын канынын үстүнө сүйкөйт+. 29  Андан калган майды Жахабанын алдында күнөөсүнөн арылтыш үчүн тазаланып жаткан кишинин башына сүйкөйт+. 30  Анан дин кызматчы тазаланып жаткан киши шартына жараша алып келген эки бактекти же эки жаш көгүчкөндү курмандыкка чалсын+. 31  Ал тиги киши шартына жараша алып келген канаттуулардын бирин күнөө курмандыгына+, экинчисин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка+ нан курмандыгы менен бирге чалат. Ошентип, дин кызматчы тазаланып жаткан кишини Жахабанын алдында күнөөдөн арылтат+. 32  Бул — пес оорусу менен ооруган жана таза деп жарыяланышы үчүн керектүү нерселерди алып келгенге шарты жок кишиге тиешелүү мыйзам». 33  Жахаба Муса менен Арунга дагы мындай деди: 34  «Мен силерге ээлик кылышыңар үчүн берген+ Канаан жерине+ барганыңардан кийин, силер жашаган ошол жердеги кайсы бир үйдө, мен жол бергендиктен, пес оорусу пайда болсо+, 35  үйдүн ээси дин кызматчыга барып: „Үйүмдүн дубалында пес оорусунун тагына окшогон бир нерсе пайда болуптур“,— деп айтсын. 36  Үйдөгү нерсенин баарын таза эмес деп жарыялап салбаш үчүн, дин кызматчы ал такты карап көрөрдөн мурун үйдүн ичиндеги бардык нерсени сыртка алып чыгууну буйрук кылат. Андан кийин үйдү карап чыгыш үчүн ичине кирет. 37  Үйдүн дубалындагы тактар сары-жашыл же кызгылтым түстө болсо, тереңдеп бараткандай көрүнсө, 38  дин кызматчы сыртка чыгып, үйдү жети күнгө жаап коёт+. 39  Жетинчи күнү дин кызматчы келип, үйдү дагы карап көрөт+. Эгер тактар үйдүн дубалына жайылып кетсе, 40  анда дубалдын тактары бар таштарын чыгарып+, шаардын сыртындагы таза эмес жерге алып барып таштоону буйрук кылат. 41  Ошондой эле үйдүн ички шыбагын бүт кырып, кырындыларын шаардын сыртындагы таза эмес жерге алып барып таштоону буйрук кылат. 42  Алар чыгарылган таштардын ордуна башка таштарды коюшат. Анан дин кызматчы аларга жаңы ылай жасап, үйдү кайрадан шыбап чыгууну буйрук кылат. 43  Эгер үйдүн тактары бар таштарын чыгарып, эски шыбагын кырып, кайрадан шыбагандан кийин, тактар дагы пайда болсо, 44  дин кызматчы+ келип, кайра карап көрөт. Эгер тактар үйгө жайылып кетсе, анда ал — жугуштуу пес оорусу+. Ал үй таза эмес. 45  Дин кызматчы үйдү бузуп, анын таштарын, жыгачтарын, бүт шыбагын шаардын сыртындагы таза эмес жерге алып барып таштоону буйрук кылат+. 46  Ким ал үйгө жабык турган күндөрү кирсе+, кечке чейин таза эмес болот+. 47  Ошондой эле ким ал үйгө жатса же ичинде тамактанса, кийимин жуусун+. 48  Дин кызматчы келип, үйдү карап көрөт. Эгер үй шыбалгандан кийин, так жайылбаса, үйдү таза деп жарыялайт, анткени так жок болуп кетти+. 49  Үйдү тазалоо расмисин кылыш үчүн дин кызматчы эки канаттууну+, бал карагайдын бутагын+, ачык кызыл түстөгү жүндү+, иссоп өсүмдүгүн алат. 50  Анан бир канаттууну агын суу куюлган чопо идиштин үстүндө өлтүрөт+. 51  Ал бал карагайдын бутагын, иссопту+, ачык кызыл түстөгү жүндү, тирүү канаттууну алып, чопо идиштеги суунун үстүндө өлтүрүлгөн канаттуунун канына малып, үй жакка жети жолу+ чачыратат+. 52  Ал канаттуунун канын, чопо идиштеги сууну, тирүү канаттууну, бал карагайдын бутагын, иссопту, ачык кызыл түстөгү жүндү колдонуп, үйдү тазалайт. 53  Анан тирүү канаттууну шаардын сыртына, талаага учуруп жиберет. Ошентип, үйдү тазалоо расмисин кылат+, ал үй таза болот. 54  Пес оорусунун+ ар кандай түрү, таз+, 55  пес оорусунун кийимде+, үйдө пайда болгон тактары, 56  майда-майда жаралар, карт жана тактар+ жөнүндөгү мыйзам — ушул. 57  Бул мыйзам бир нерсенин качан таза болорун, качан таза эмес болорун аныкташ үчүн берилди+. Бул — пес оорусу+ жөнүндөгү мыйзам».

Шилтемелер

0,31 л.