Забур 99:1—9

99  Жахаба падыша болду+. Элдер титиресин+.Ал керуптардын үстүндө отурат+. Жер солкулдасын+.  Жахаба Сиондо улуулугун көрсөттү+,Ал бардык элдерден жогору турат+.  Алар ысмыңды даңкташсын+.Сенин ыйык ысмың улуу, коркуу сезимин туудурат+.  Сен акыйкаттыкты падышанын күчү менен жакшы көрдүң+,Адилеттикти бекем орноттуң+,Жакыпка акыйкаттык менен адилдикти көрсөттүң+.  Жахаба Кудайыбызды даңазалагыла+, анын таман астына келип, таазим кылгыла+,Ал — ыйык Кудай+.  Муса менен Арун анын дин кызматчыларынан болгон+,Шемуел Анын ысмын чакыргандардан болгон+.Алар Жахабаны чакырышканда, ал жооп берген+.  Аларга булут мамынын ичинен сүйлөгөн+.Алар анын насааттарын, берген буйруктарын аткарышкан+.  Оо, Жахаба Кудайыбыз, сен аларга жооп бергенсиң+,Өзүңдүн кечиримдүү Кудай экениңди+,Бирок бузуку иштери үчүн өч аларыңды көрсөткөнсүң+.  Жахаба Кудайыбызды даңазалагыла+,Ыйык тоосунун алдында таазим кылгыла+,Анткени Жахаба Кудайыбыз ыйык+.

Шилтемелер