Забур 9:1—20

Башчыга. Мут-лаббен*. Дөөтүнүн ыры. א [Алеф]* 9  Сени бүт жүрөгүм менен даңктайм, оо, Жахаба+,Бардык кереметтүү иштериңди жар салам+.  Сенин алдыңда кубанам, шаттанам+,Ысмыңды даңктап ырдайм, оо, Эң Жогорку Кудай+. ב [Бет]  Душмандарым артын көздөй качканда+Көз алдыңда мүдүрүлүп жыгылып, өлүшөт+.  Анткени сен мага адилеттик кылдың, коргодуң+,Адилдик менен соттош үчүн тактыга отурдуң+. ג [Гимел]  Элдердин айыбын ачтың+, ыймансызды жок кылдың+,Алардын атын түбөлүккө, биротоло өчүрдүң+.  Эй, душмандар, силер түбөлүккө кыйратылдыңар+;Сен шаарларды жер менен жексен кылдың+,Эми аларды эч ким эстебейт+. ה [Хе]  Жахаба өз тактысында түбөлүккө отурат+,Аны сот жүргүзүү үчүн бекем орнотот+.  Жерди ал адилдик менен соттойт+,Улуттардын ишин акыйкаттык менен териштирет+. ו [Вав]  Жахаба кыйналган адам үчүн коопсуз чеп болот+,Кысталыш учурунда коопсуз чеп болот+. 10  Сенин ысмыңды билгендер сага таянышат+,Анткени сен, Жахаба, өзүңдү издегендерди таштабайсың+. ז [Зайин] 11  Сиондо жашаган Жахабаны даңктап ырдагыла+,Элдер арасында анын иштери тууралуу айткыла+. 12  Ал кан төккөндөрдүн ишин териштиргенде+ бей-бечараларды эстейт+,Алардын муң-зарын эсинен чыгарбайт+. ח [Хет] 13  Оо, Жахаба, мага ырайым кыл, мени жек көргөндөрдүн айынан тарткан азабыма назар сал+,Мени өлүм дарбазасынан сактап калган бир өзүңсүң+. 14  Андыктан сенин даңктоого татыган бардык иштериңди+Сион кызынын+ дарбазасынын алдында жарыялайм+,Сенин куткарганыңа кубанам+. ט [Тет] 15  Элдер өзүлөрү казган орго түштү+,Жашыруун жайган торуна+ өзүлөрүнүн буту чырмалды+. 16  Жахаба өкүмүн ишке ашырганы менен белгилүү+,Ал эми ыймансыз өз колу менен жасаган иши үчүн кармалат+.Игайон*. (Села) י [Йод] 17  Ыймансыз адамдар+,Кудайды унуткан элдердин баары+ көргө* кайтат+. 18  Жакыр дайыма эле унутула бербейт+,Мүнөзү жумшактардын үмүтү эч качан үзүлбөйт+. כ [Каф] 19  Оо, Жахаба, ордуңан тур! Ажалдуу адамдын үстөмдүк кылышына жол бербе+.Элдер сенин алдыңда соттолушсун+. 20  Оо, Жахаба, аларга коркуу сезимин бер+,Ошондо өздөрүнүн тек гана ажалдуу адам экенин билишет+. (Села)

Шилтемелер

Так мааниси белгисиз. Кээде «уулунун өлгөнүнө байланыштуу» деп которулат.
Еврей алфавитинин биринчи тамгасы. Түп нускада Забурдун кээ бир бөлүмдөрү алфавиттик ирет менен жазылган.
Музыкалык термин. Так мааниси белгисиз.
Евр. шеол. Кара: 8-тирк.