Забур 81:1—16

Башчыга. Гиттит+. Асаптын забуру. 81  Күчүбүз болгон Кудайдын алдында шаттангыла+,Жакыптын Кудайынын алдында салтанаттуу үн салгыла+.  Ырдагыла+, дап каккыла+,Колуңарга мукам үндүү арфа, кыл аспап алгыла+.  Ай жаңырганда, ай толгондо,Майрам күнүбүздө+ мүйүз сурнай тарткыла+.  Анткени бул — Ысрайыл үчүн көрсөтмө+,Жакыптын Кудайынын буйругу.  Кудай Мисир жерин аралап баратканда+Ошол буйругун Жусупка насаат катары берген+.Биз өзүбүз билбеген тилди угуп жүргөнбүз+.  «Мен анын ийниндеги жүктү алып салдым+,Колдору себеттен бошоду+.  Кыйналганыңда мени чакырдың эле — куткардым+,Сага күндүн күркүрөгү жашырылган жайдан жооп бердим+,Сени Мериба сууларынын жанынан сынадым+. (Села)  Оо, элим, кулак сал, мен сага каршы күбөгө өтөм+;Оо, Ысрайыл, мени уксаң кана!+  Ошондо араңда башка кудай болбойт+,Бөлөк элдин кудайына таазим кылбайсың+. 10  Мен, Жахаба, сенин Кудайыңмын+,Сени Мисир жеринен алып чыккан менмин+.Оозуңду чоң ач, тойгузайын+. 11  Бирок менин элим үнүмдү укпай койду+,Ысрайыл мага моюн сунууга көңүлдөнбөй койду+. 12  Мен алардын өз жүрөктөрүнүн өжөрлүгү боюнча жашашына жол бердим+,Алар өздөрү каалаган жолдо жүрүштү+. 13  Оо, элим мени укса кана!+Ысрайыл менин жолдорумда жүрсө кана!+ 14  Ошондо мен аларга душмандарын оңой эле моюн сундурмакмын+,Колумду алардын жоосуна каршы сунмакмын+. 15  Жахабаны жек көргөндөр анын алдына калтырап-титиреп келишет+,Алардын күндөрү түбөлүккө созулат. 16  Мен элимди буудайдын мыктысы менен азыктандырам+,Аскадан аккан балга тойгузам»+.

Шилтемелер