Забур 79:1—13

Асаптын ыры. 79  Оо, Кудай, элдер сенин мурасыңа кирип келишти+,Ыйык ибадатканаңды арамдашты+,Иерусалимди урандыга айлантышты+.  Кызматчыларыңдын өлүгүн асмандагы куштарга+,Ишенимдүү кызматчыларыңдын денесин жердеги жырткычтарга жем кылышты+.  Иерусалимдин тегерегинде алардын канын суудай агызышты,Аларды көмөр эч ким болгон жок+.  Биз кошуналарыбызга маскара болдук+,Тегерегибиздегилерге шылдың, күлкү болдук+.  Оо, Жахаба, качанга чейин ачууланасың? Түбөлүккөбү?+Жаалың качанга чейин оттой жалындай берет?+  Каарыңды өзүңдү таанып-билбеген элдерге+,Ысмыңды чакырбаган падышалыктарга төк+.  Анткени алар Жакыпты жеп-жутушту+,Анын турак жайын ээн калтырышты+.  Ата-бабаларыбыздын күнөөлөрү үчүн бизди жазалай көрбө+.Бизге тезирээк кайрымдуулук көрсөт+,Анткени биз аябай алсырап калдык+.  Оо, куткаруучу Кудайыбыз+,Ысмыңдын даңкы үчүн бизге жардам бер+.Ысмың үчүн бизди куткарып, күнөөлөрүбүздү кечир+. 10  Элдер: «Булардын Кудайы кайда?» — дешпесин+.Кызматчыларыңдын төгүлгөн каны үчүн өч алынганы+Көз алдыбызда элдерге белгилүү болсун+. 11  Туткундардын үшкүрүгүн ук+.Өлүмгө өкүм кылынгандарды күчтүү билегиң менен куткар+. 12  Оо, Жахаба, коңшуларыбыздын сага кылган акаратын+Койнуна жети эселеп салып бер+. 13  Ал эми биз — сенин элиң, жайытыңдагы койлор+Сага түбөлүктөн түбөлүккө ыраазычылык билдиребиз,Даңкыңды муундан муунга жарыялайбыз+.

Шилтемелер