Забур 72:1—20

Сулайман тууралуу. 72  Оо, Кудай, падышага өкүмдөрүңдү+,Падышанын уулуна адилдигиңди үйрөт+.  Ал элиңдин ишин адилдик менен териштирсин+,Бей-бечаралардын ишин калыс карасын+.  Элге адилдиктин аркасында тоолордон,Адырлардан тынчтык келсин+.  Ал эл ичиндеги бей-бечараларга калыстык кылсын+,Жакырдын уулдарын куткарсын,Митаамды жок кылсын.  Күн менен ай бар болуп турганда+,Муундан муунга алар сенден коркушат+.  Ал чабылган чөпкө жааган жаандай болуп+,Жерди сугарган нөшөрдөй болуп түшүп келет+.  Анын күндөрүндө адил адам гүлдөйт+,Ай жарыгын бербей калганча, тынчтык мол болот+.  Анын кол алдындагы эли деңизден деңизге чейин+,Дарыядан*+ жердин учу-кыйырына чейин жашайт+.  Ага чөлдүү аймактардын тургундары таазим кылышат+,Душмандары болсо топурак жалашат+. 10  Таршыштын жана аралдардын падышалары+Тартуу алып келишет+.Шеба менен Себанын падышаларыБелек беришет+. 11  Бардык падышалар анын бут алдына жыгылышат+,Бардык элдер ага кызмат кылышат+. 12  Ал жардам сурап жалбарган жакырды+,Бечараны жана жардамчысы жоктордун баарын куткарат+. 13  Бечара менен жакырды аяйт+,Кембагалдардын жанын сактайт+. 14  Алардын жанын кысымдан, зордук-зомбулуктан куткарат,Алардын каны анын көз алдында кымбат болот+. 15  Анын өмүрү узун болсун+, ага Шебанын алтыны берилсин+,Ал үчүн ар дайым тиленишсин.Күнү бою ага алкыш айтышсын+. 16  Дан жер бетинде мол болот+,Тоолордун чокусу эгинге толот+.Падышанын түшүмү Лебанон токоюндай көп болот+,Шаар тургундары жер бетиндеги чөптөй көбөйөт+. 17  Анын ысмы түбөлүккө өчпөсүн+,Күн астында ысмынын даражасы өсө берсин,Ал аркылуу башкалар бата алсын+,Бардык элдер аны бактылуу дешсин+. 18  Жахаба Кудай, Ысрайылдын Кудайы,Ажайып иштерди+ жасаган жалгыз ал даңкталсын+. 19  Анын даңктуу ысмы түбөлүккө даңазалана берсин+,Жер жүзү анын даңкына толсун+.Оомийн, оомийн. 20  Жышайдын уулу Дөөтүнүн+ тиленүүлөрү бүттү.

Шилтемелер

Евфраттан.