Забур 71:1—24

71  Оо, Жахаба, мен сенден баш маана таптым+.Эч качан уятка калбайын+.  Мени адилдигиң менен бошот, куткар+.Мага кулак сал, мени сакта+.  Ар дайым жашынышым үчүн, таштан курулган чеп бол+.Мени куткарууга буйрук бер+,Анткени сен менин аска-зоомсуң, чебимсиң+.  Оо, Кудайым, мени ыймансыздын колунан+,Адилетсиз, мыкаачы кишинин колунан куткар+.  Анткени сен менин үмүтүмсүң+, оо, Эгедер Теңирим Жахаба, жаш кезимен бери таянычымсың+.  Мен төрөлгөндөн тартып сага таянып келем+,Мени энемдин ичинен чыгарган сенсиң+,Ар дайым сени даңктайм+.  Көптөргө мен керемет болуп көрүнөм+,Бирок сен менин кубаттуу баш маанамсың+.  Оозум сени даңктайт+,Улуулугуңду күнү бою жар салат+.  Карыганымда, мени таштаба+;Алдан-күчтөн тайганымда, мени калтырба+. 10  Анткени душмандарым мени сөз кылып жатышат+,Жанымды алыш үчүн аңдып жүргөндөр өз ара кеңешип жатышат+. 11  Алар: «Кудай аны таштап кетти+.Артынан түшүп, кармагыла, анткени анын куткарар эч кимиси жок»,— деп жатышат+. 12  Оо, Кудай, менден алыстаба+.Оо, Кудайым, мага жардам берүүгө шашыл+. 13  Жаныма каршы чыккандар уятка калышсын, жок болушсун+.Башыма мүшкүл түшүргүсү келгендер маскара болушсун, басынтылышсын+. 14  Мен болсо дайыма сени күтөм+,Сага даңк артынан даңк айтам. 15  Оозум сенин адилдигиңди+,Куткарууңду күнү бою жар салат+,Анткени аларга сан жетпейт+. 16  Оо, Эгедер Теңир+ Жахаба, мен келип, улуу кудуретиңди жарыялайм+,Сенин, бир гана сенин адилдигиңди жар салам+. 17  Оо, Кудай, мени жаш кезимен бери үйрөтүп келатасың+,Мен азыркыга чейин сенин ажайып иштериң жөнүндө айтып жүрөм+. 18  Мени карыганымда да, чачым агарганда да таштаба+, оо, Кудай,Билегиңдин күчүн келерки муунга+,Кудуретиңди болочок урпактарга жарыя кылайын+. 19  Оо, Кудай, сенин адилдигиң асманга жетет+.Жасаган улуу иштериңе келгенде+,Сага ким тең келе алат, оо, Кудай?+ 20  Сен менин көп азап тартып, көп кыйынчылык көрүшүмө жол бердиң+,Эми мени кайрадан жандандыр+,Жердин суу туңгуюктарынан кайра чыгар+. 21  Баркыма барк кош+,Мени коргоп, жубат+. 22  Мен болсо сени кыл аспап чертип даңазалайм+,Чындыгыңды жарыялайм, оо, Кудайым+.Арфа чертип, сени даңктайм, оо, Ысрайылдын Ыйыгы+. 23  Сени даңктап ырдагым келгенде+,Оозум, өзүң кун төлөп куткарган жаным кубанычтуу үн салат+. 24  Тилим да күнү бою адилдигиңди жар салат+,Анткени мага кара санап жаткандар уят болуп, алдастап калышты+.

Шилтемелер