Забур 64:1—10

Башчыга. Дөөтүнүн ыры. 64  Оо, Кудай, тынчсызданып жатканымда, үнүмдү ук+,Өмүрүмдү душмандын коркунучтуу чабуулунан сакта+.  Мени кара санатайлардын жашыруун кеңешинен+,Кыянаттык кылгандардын козголоңунан корго+.  Алар тилин кылычтай курчутуп+,Заар сөздөрүн жебедей камдап турушат+.  Айыпсызды жашыруун жайлардан атышат+,Байкатпай туруп атышат, коркушпайт+.  Ооздорунан жаман сөз түшпөйт+,Алар жашыруун тузак тартууну кеп кылышат+,«Ким көрмөк эле?» — дешет+.  Алар ыпыластык ойлошот+,Кылдат ойлонуп тапкан амалын жашырышат+,Ар биринин ички дүйнөсү, жүрөгү — терең сыр+.  Бирок Кудай аларды күтүлбөгөн жерден жебе менен атат+,Жарадар кылат+.  Алар башкаларды мүдүрүлтүшөт+,Бирок өзүлөрү тилинин азабын тартышат+,Аларды карап тургандардын баары баштарын чайкашат+.  Ошондо бардык адамдар коркуп+,Кудайдын иштери тууралуу айтышат+,Алар анын иштерин түшүнүшөт+. 10  Адил адам Жахабанын иштерине кубанат, аны баш маана кылат+,Жүрөгү тазалардын баары мактанышат+.

Шилтемелер