Забур 52:1—9

Башчыга. Маскил. Дөөтүнүн забуру. Эдомдук Доек Шабулга барып, Дөөтүнүн Акимелектин үйүнө келип кеткенин айтканда жазылган+. 52  Кыянат ишиң менен эмнеге мактанасың, зулум?+Кудайдын мээримдүүлүгү күнүгө көрсөтүлөрүн билбейсиңби?+  Тилиң устарадай курч+,Кара ниеттик кылат, калп сүйлөйт+.  Сен жакшылыкка караганда жамандыкты+,Адилдикке караганда жалгандыкты жакшы көрөсүң+. (Села)  Оо, жалган сүйлөгөн тил+,Сен адамды жеп-жута турган сөздөрдү жакшы көрөсүң+.  Ошон үчүн Кудай сени түбөлүккө кулатат+,Жер кучактатат, чатырыңдан сүйрөп чыгат+,Тирүүлөр жашаган жерден тукум курут кылат+. (Села)  Адил адамдар көрүп, коркуп калышат+,Кыянатчылга күлүшөт+.  Андай адам Кудайды чебиндей көрбөйт+,Байлыгынын молдугуна таянат+,Башкаларга кылган кыянаттыгына үмүт артат+.  Мен болсо Кудайдын үйүндөгү мөмөлүү зайтун дарагындаймын+,Кудайдын мээримдүүлүгүнө кылымдан кылымга, түбөлүктөн түбөлүккө таянам+.  Сени кылган иштериң үчүн түбөлүк даңктайм+,Ишенимдүү кызматчыларыңдын алдында ысмыңа үмүт артам, анткени сенин иштериң жакшы+.

Шилтемелер