Забур 51:1—19

Башчыга. Дөөтүнүн Батшебага+ жакындагандан кийин Натан пайгамбар келип кеткенде жазган ыры. 51  Оо, Кудай, мага мээримдүүлүгүң менен ырайым кыл+,Чексиз мээримдүүлүгүң менен кылмыштарымды өчүр+.  Айыбымды тазарта жуу+,Мени күнөөмдөн тазала+.  Мен кылган кылмыштарымды билем+,Күнөөм ар дайым көз алдымда+.  Мен өзүңө каршы, бир өзүңө каршы күнөө кылдым+,Көз алдыңда жамандыкка бардым+,Ошон үчүн сен сүйлөгөндө адилсиң+,Өкүм чыгарганда тазасың+.  Мына, мен күнөөкөр болуп төрөлгөм+,Энемдин боюна бүткөндөн тартып эле күнөөкөрмүн+.  Сен жүрөктөгү ишенимдүүлүктү жакшы көрөсүң+,Мага акылмандыкты жан дүйнөм менен туюуга жардам бер+.  Таза болушум үчүн, күнөөмөн иссоп өсүмдүгү менен тазала+,Кардан ак болушум үчүн, мени тазарта жуу+.  Мага шаттык менен кубаныч үнүн уктур+,Сен талкалаган сөөктөрүм сүйүнсүн+.  Күнөөлөрүмдөн жүзүңдү бур+,Айыбымдын баарын өчүр+. 10  Оо, Кудайым, мага таза жүрөк сал+,Ичиме жаңы, туруктуу рух сал+. 11  Менден жүзүңдү бурба+,Ыйык рухуңду* ала көрбө+. 12  Куткарууң менен мени кайрадан сүйүнт+,Тилиңди алууга дилгир кыл+. 13  Мыйзам бузгандарга сенин жолдоруңду үйрөтөм+,Ошондо күнөөкөрлөр сага кайтып келишет+. 14  Мени кан төккөндөгү айыбыман куткар+, оо, Кудай, куткаруучу Кудайым+,Ошондо тилим адилдигиңди кубаныч менен жар салат+. 15  Оо, Жахаба, тилимди сүйлөт+,Оозум сени даңктасын+. 16  Сен курмандыкты каалабайсың, болбосо курмандык чалмакмын+,Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка кубанбайсың+. 17  Кудайга жаккан курмандык — жараланган рух+,Оо, Кудай, сен жараланган, кыйналган жүрөктү четке какпайсың+. 18  Өз ырайымың менен Сионго жакшылык кыл+,Иерусалимдин дубалдарын тургуз+. 19  Ошондо адилдик менен чалынган курмандыктарга+,Бүтүндөй өрттөлгөн, бүтүн чалынган курмандыктарга кубанасың+.Ошондо курмандык жайыңа букаларды алып келишет+.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.