Забур 5:1—12

Башчыга. Нехилот*. Дөөтүнүн ыры. 5  Оо, Жахаба, сөздөрүмдү уга көр+,Үшкүрүгүмдү түшүнө көр.  Зарлап жардам сураганыма көңүл бура көр+,Оо, Падышам+, Кудайым, анткени сенден тиленип жатам+.  Оо, Жахаба, үнүмдү таң заардан ук+,Таң эртеден сага кайрылып, сени күтөм+.  Себеби сен ыймансыздыкты жаман көргөн Кудайсың+,Кара ниет эч качан жаныңда турбайт+.  Мактанчаактар сенин көз алдыңда турбайт+,Сен кыянаттык кылгандардын баарын жек көрөсүң+,  Калп айткандарды жок кыласың+.Кан төккөн+, митаам кишиден+ Жахаба жийиркенет.  Мен болсо улуу мээримдүүлүгүң*+ мененҮйүңө кирем+,Сенден коркуп, ыйык ибадаткананы карап таазим кылам+.  Оо, Жахаба, мени адилдигиң менен жетекте+, душмандарыман корго+,Жолуңда мүдүрүлбөй баскыдай кыл+.  Алардын оозунан чыккан сөзгө ишенип болбойт+,Алардын жүрөгү бузукулукка толгон+.Кекиртеги — оозу ачык мүрзө+.Алар куулана сүйлөшөт+. 10  Кудай аларды күнөөлүү деп табат+,Алар өз ой-ниеттеринин кесепетинен ойрон болот+.Кылмыштары көп болгондуктан, алар туш тарапка чачырап кетишсе экен+,Анткени сага каршы чыгышты+. 11  Сени баш маана кылгандардын баары кубанышат+,Түбөлүккө салтанаттуу үн салышат+.Сен аларды коргойсуң.Ысмыңды жакшы көргөндөр сенин алдыңда кубанышат+. 12  Себеби сен адил адамдарга бата бересиң+, оо, Жахаба,Ырайымың аларды чоң калкан+ сымал коргойт+.

Шилтемелер

Так мааниси белгисиз. Үйлөмө аспаптын же музыкалык чыгарманын бир түрү болушу ыктымал.
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.