Забур 47:1—9

Башчыга. Корактын уулдарынын забуру. Ыр. 47  Бардык элдер, алакан чапкыла+.Кудайга салтанаттуу үн менен, кубанычтуу үн менен ырдагыла+.  Анткени Жахаба, Эң Жогорку Кудай, коркуу сезимин туудурат+,Ал — жер жүзүнүн улуу Падышасы+.  Ал бизге элдерди баш ийдирет+,Улуттарды бут алдыбызга жыгат+,  Бизге мурас тандайт+,Өзү жакшы көргөн Жакыптын сыймыгын тандайт+. (Села)  Кудай кубанычтуу үн менен+,Жахаба мүйүз сурнайдын коштоосу менен жогору көтөрүлдү+.  Кудайды даңктап ырдагыла, обон салгыла+,Падышабызды даңктап ырдагыла, обон салгыла.  Анткени Кудай — жер жүзүнүн Падышасы+.Обон салгыла, эстүүлүк менен иш кылгыла+.  Кудай элдердин үстүнөн падыша болду+,Кудай ыйык тактысына отурду+.  Ыбрайымдын+ Кудайынын эли мененБашка элдердин аттуу-баштуу кишилери чогулду+,Анткени жердин калкандары* Кудайга таандык+,Ал абдан бийик көтөрүлдү+.

Шилтемелер

Сыягы, элди башкаргандар же коргогондор.