Забур 46:1—11

Башчыга. Корактын+ уулдарынын забуру. Кыздар. Ыр. 46  Кудай — биздин баш маанабыз, күчүбүз+,Кыйынчылык учурунда тез жардам берүүчүбүз+.  Ошондуктан, жер астын-үстүн болсо да+,Тоолор жылып, деңиздин түбүнө чөксө да, коркпойбуз+.  Деңиздин суулары көбүктөнүп, долуланса да+,Алай-дүлөй түшүп, тоолорду солкулдатса да, коркпойбуз+. (Села)  Кудайдын шаарын+, Эң Жогорку Кудайдын ыйык, улуу чатырын+Дарыя салаалары кубанычка бөлөйт.  Кудай анын ортосунда+. Ал шаар солк этпейт+.Кудай ага таң заардан жардам көрсөтөт+.  Элдер толкуп+, падышалыктар солкулдады.Анын үнү угулуп, жер эриди+.  Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба биз менен+,Жакыптын Кудайы — биз үчүн коопсуз чеп+. (Села)  Келгиле, Жахабанын иштерин+,Жер жүзүндөгү укмуштуу иштерин көргүлө+.  Ал жердин учу-кыйырына чейин согуштарды токтотот+,Жааны сындырып, найзаны талкалайт+,Согуш арабаларын отко жагат+. 10  «Моюн сунгула, Кудай экенимди билгиле+.Мен элдер арасында даңазаланам+,Жер жүзүндө даңазаланам»+. 11  Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба биз менен+,Жакыптын Кудайы — биз үчүн коопсуз чеп+. (Села)

Шилтемелер