Забур 44:1—26

Башчыга. Корактын+ уулдарынын забуру. Маскил. 44  Оо, Кудай, байыркы заманда+,Ата-бабаларыбыздын убагында кылган иштериңди+Өз кулагыбыз менен укканбыз,Аларды ата-бабаларыбыз айтып беришкен+.  Сен өз колуң менен башка элдерди кууп жибергенсиң+,Ал эми алардын ордуна ата-бабаларыбызды отурукташтыргансың+.Улуттарды талкалап, алыска айдап жибергенсиң+.  Алар ал жерге өздөрүнүн кылычы менен ээ болушкан эмес+,Аларды өздөрүнүн колу эмес+,Сенин оң колуң, билегиң+, жүзүңдүн жарыгы куткарган,Анткени сен аларды жакшы көрчүсүң+.  Сен менин Падышамсың, оо, Кудай+.Буйрук берип, Жакыпка улуу куткаруу жибер+.  Сенин жардамың менен душмандарыбызды кууйбуз+,Бизге каршы көтөрүлгөндөрдү ысмың менен тебелейбиз+.  Анткени мен өзүмдүн жаама таянган эмесмин+,Мени өзүмдүн кылычым куткарган эмес+.  Душмандарыбыздан бизди сен куткаргансың+,Бизди жек көргөндөрдү сен уят кылгансың+.  Кудайды күнү бою даңктайбыз+,Сенин ысмыңды түбөлүккө даңазалайбыз+. (Села)  Бирок азыр бизди басынтып, таштап койдуң+,Аскерлерибиз менен бирге салгылашка чыкпай калдың+. 10  Бизди душмандан качууга мажбур кылып келесиң+,Биз өзүбүздү жек көргөндөрдүн олжосуна айландык+. 11  Союлган койлордой кылып, бизди алардын колуна салып бердиң+,Башка элдердин арасына чачыратып жибердиң+. 12  Өз элиңди өтө арзан саттың+,Анын наркынан эч кандай пайда көргөн жоксуң. 13  Сен бизди коңшуларыбызга шылдың кылдың+,Биз тегерегибиздегилерге күлкү, маскара болдук+. 14  Бизди башка элдерге ылакап кылдың+,Улуттар баштарын чайкап, шылдыңдашты+. 15  Кемсинтилгеним күнү бою көз алдымда,Жүзүмдү маскаралык каптады+. 16  Анткени мени кордогондун, жамандагандын үнү басылган жок,Душман менен өч алуучу маскара кылды+. 17  Ушунун баары башыбызга түштү, бирок биз сени унуткан жокпуз+,Келишимиңди бузган жокпуз+. 18  Жүрөгүбүз ишенимсиздик кылып, артка чегинген жок+,Бутубуз сенин жолуңан чыккан жок+. 19  Сен бизди чөөлөр чогулган жерде талкаладың+,Бизди коюу караңгылыкка чулгадың+. 20  Эгер биз Кудайыбыздын ысмын унуткан болсокЖе колубузду бөтөн кудайга сунган болсок+, 21  Кудай билбей калмак беле?+Анткени ал жүрөктөгү сырларды билет+. 22  Бирок биз сен үчүн керээли кечке өлүм менен беттешебиз,Биз алар үчүн союла турган койлордойбуз+. 23  Оо, Жахаба, ордуңан тур! Эмне үчүн уктап жатасың?+Ойгон, бизден биротоло баш тартып кетпе+. 24  Эмне үчүн жүзүңдү жашырып жатасың?Азап тартканыбызды, эзилгенибизди эмне үчүн унутуп жатасың?+ 25  Жаныбыз топуракка жүзтөмөндөп жыгылды+,Ичибиз жерге жабышты. 26  Ордуңан туруп, жардамга кел+,Мээримдүүлүгүң менен бизди кун төлөп куткар+.

Шилтемелер