Забур 35:1—28

Дөөтүнүн забуру. 35  Оо, Жахаба, душмандарымды соттоп, мага болуш+.Мени менен согушкандарга каршы согуш+.  Кичине калкан менен чоң калкан алып+,Мага жардамга кел+.  Артыман кууп келаткандарды найза, ай балта менен тосуп чык+.Жаныма: «Куткаруучуң менмин»,— де+.  Жанымды издегендер уятка калышсын, басынтылышсын+.Мага жамандык ойлогондор артка чегинип, алдастап калышсын+.  Алар шамал сапырган топондой болушсун+,Жахабанын периштеси аларды кууп жиберсин+.  Алардын жолу караңгы, тайгак болсун+,Жахабанын периштеси алардын артынан сая түшсүн.  Анткени мага жөн жерден тор жайып, ор даярдашкан+,Жаным үчүн жөн жерден ор казышкан+.  Алар күтүлбөгөн жерден жок болушсун+,Жайган торуна өздөрү түшүшсүн+,Орго кулап, ойрон болушсун+.  Ал эми менин жаным Жахабанын иштерине кубансын+,Анын куткарганына шаттансын+. 10  Бүт сөөктөрүм+:«Оо, Жахаба, бей-бечараны күчтүүдөн+,Бечара менен жакырды тоноочудан куткарган+Сендей ким бар?» — десин+. 11  Таш боор күбөлөр каршы чыгып+,Мен билбеген нерселерди сурап жатышат+. 12  Алар жакшылыкка жамандык менен жооп кайтарып+,Жанымды күйүткө малып жатышат+. 13  Мен болсо, алар ооруганда, үстүмө таар жамынгам+,Орозо кармап, жанымды кыйнагам+,Тиленүүм өзүмө жоопсуз кайтып келген+. 14  Жакыныма, бир тууганыма боор ооругам+,Ошондуктан энемди жоктогондой кайгырып жүргөм+.Көңүлүм чөгүп, башым шылкыйган. 15  Алар болсо, мен аксаганда, кубанып, биригишкен+,Мага каршы чогулушкан+,Күтүүсүз жерден мага сокку урушкан+,Мени тыткылап, кордогонун токтотушкан эмес+. 16  Бир кесим нан үчүн Кудайдан баш тарткан шылдыңчылдар+Мага тиштерин кычыратышкан+. 17  Оо, Жахаба, качанга чейин карап турасың?+Жанымды алардын кыянаттыгынан куткар+,Жалгыз өмүрүмдү+ жалдуу жаш арстандардан сакта. 18  Мен сени чоң жыйналышта даңазалайм+,Калың элдин арасында даңктайм+. 19  Мага жөн жерден душман болгондор мени табалашпасын+,Мени себепсиз эле жек көргөндөр бири-бирине көз кысышпасын+. 20  Анткени алар тынчтык жөнүндө сүйлөшүп жатышкан жок+,Тескерисинче, жерде тынч жашагандарга каршыАлдамчылык ойлонуштуруп жатышат+. 21  Ооздорун араандай ачып, мени мазактап+:«Ырас болду, ырас болду! Баарын өз көзүбүз менен көрүп жатабыз»,— деп жатышат+. 22  Оо, Жахаба, өзүң көрүп турасың+, унчукпай койбо+.Оо, Жахаба, менден алыстаба+. 23  Ордуңан тур, мага калыстык кылуу үчүн ойгон+,Оо, Кудайым Жахаба, сотто мага болуш+. 24  Жахаба Кудайым, мага адилдигиң боюнча өкүм чыгар+,Алар мени табалашпасын+. 25  Ичтеринен: «Чала болду. Эми жаныбыз жай алды!» — дешпесин+.«Биз аны жеп-жуттук»,— деп айтышпасын+. 26  Башыма кыйынчылык түшкөнүнө сүйүнгөндөрдүн баары+Уят болушсун, айласын таппай калышсын+.Мага кыйынсынгандар+ шылдың болуп, басынтылышсын+. 27  Менин адилдигиме кубангандар салтанаттуу үн салып, шаттанышсын+,Алар тынбай+: «Жахаба даңазалансын»,— дешсин,«Кызматчысынын тынчтыкта жашаганына кубанган Кудай даңкталсын»,— деп айтышсын+. 28  Тилим адилдигиңди жар салсын+,Күнү бою сени даңктасын+.

Шилтемелер