Забур 33:1—22

33  Оо, адил адамдар, Жахабанын иштерине кубанып-шаттангыла+.Аны мактоо чынчылдарга жарашат+.  Жахабага арфа* чертип ыраазычылык билдиргиле+,Он кылдуу аспап+ менен аны даңктап ырдагыла.  Ага жаңы ыр ырдагыла+,Кыл терип, чын жүрөктөн ойногула, кубанычтуу үн салгыла+.  Жахабанын сөзү акыйкат+,Ал бардык иштеринде ишенимдүү+.  Ал адилдик менен акыйкаттыкты сүйөт+.Жер Жахабанын мээримдүүлүгүнө толгон+.  Асман Жахабанын сөзү менен+,Бүт асман аскерлери анын оозунан чыккан деми менен жаралган+.  Ал деңиздин сууларын тосмо менен тосуп койгондой кармап турат+,Ээ-жаа бербеген сууларды кампаларга топтойт.  Бүт жер жүзү Жахабадан корксун+.Жерде жашагандардын баары анын алдында титиреп турсун+.  Ал айтты эле — айтканындай болду+,Буйрук берди эле — аткарылды+. 10  Жахаба элдердин ой-максатын бузат+,Адамдардын ойлорун ойрон кылат+. 11  Жахабанын ой-максаты кылымдар бою өзгөрбөйт+,Жүрөгүндөгү ойлор муундан муунга өтөт+. 12  Жахаба кайсы элдин Кудайы болсо,Кимдерди мурасы кылып тандап алса+, ошол эл бактылуу+. 13  Жахаба асмандан карап+,Адам баласын көрүп турат+. 14  Жерде жашагандардын баарынӨзүнүн турак жайынан карап турат+. 15  Ал баарынын жүрөгүн калыптайт+,Алардын бардык иштерин байкайт+. 16  Падышаны сансыз аскери куткара албайт+,Күчтүүнү зор күчү сактай албайт+. 17  Куткарат деп атка ишенип алданба+,Анын зор күчү эч кимди куткара албайт+. 18  Мына, Жахабанын көзү андан корккондорду+,Мээримдүүлүгүн күткөндөрдү карап турат+. 19  Ал алардын жанын өлүмдөн куткаруу үчүн+,Ачарчылык учурунда аман алып калуу үчүн карап турат+. 20  Жаныбыз Жахабаны күтүп жатат+.Ал — биздин жардамчыбыз, калканыбыз+. 21  Анын алдында жүрөгүбүз кубанат+,Биз анын ыйык ысмына таянабыз+. 22  Оо, Жахаба, мээримдүүлүгүң биз менен болсун+,Анткени биз сени күтүп жатабыз+.

Шилтемелер

Байыркы убактагы музыкалык кыл аспап.