Забур 18:1—50

Башчыга. Жахабанын кызматчысы Дөөтүнүн забуру. Жахаба аны бардык душмандарынын жана Шабулдун колунан куткарып алган күнү Жахабага ырдаган ыры+. 18  Сени жакшы көрөм, оо, Жахаба, менин күч-кубатым+.  Жахаба — менин зоом, чебим, Куткаруучум+.Кудайым — менин аскам. Мен аны баш маана кылам+.Ал — менин калканым, куткаруучу мүйүзүм, сепилим+.  Жахаба даңкталууга татыктуу. Мен аны чакырып+,Душмандарыман куткарылам+.  Мени өлүм аркандары чырмады+,Бузуку адамдардын суудай ташкындаганы үрөйүмдү учурду+.  Мени көрдүн* аркандары чырмады+,Өлүмдүн торлору алдымды тороду+.  Кыйналганда Жахабаны чакырып жаттым,Кудайымдан жардам сурап жаттым+.Ал ибадатканасынан үнүмдү укту+,Муң-зарым кулагына жетти+.  Жер силкинди, термелди+,Тоо пайдубалдары солкулдады+,Анын каарынан улам титиреди+.  Таноолорунан түтүн, оозунан баарын жалмай турган от чыкты+,Өзүнөн чок чачырап жатты.  Ал асманды эңкейтип, ылдый түштү+,Бут астында коюу караңгылык жатты. 10  Ал керуптун* үстүнө отуруп, учуп келди+,Периштенин* канаттарында зымырап келди+. 11  Караңгылыкты жашынар жайы кылды+,Анын айланасын, алачыкка окшоп,Коюу кара булуттар курчады+. 12  Бет алдындагы жарыктан булуттар өтүп+,Мөндүр менен чок жаады+. 13  Асманда Жахаба күркүрөдү+,Эң Жогорку Кудай үн салды+,Мөндүр менен чок жаады. 14  Ал жебелерин атып, душмандарымды чачыратты+,Чагылган түшүрүп, аларга дүрбөлөң салды+. 15  Оо, Жахаба, сенин жемеңден, таноолоруңдан чыккан демдин илебинен+Суу нуктары көрүндү+,Жердин пайдубалы ачылды+. 16  Ал жогорудан колун сунуп, мени тартып алды+,Чоң суулардан чыгарды+. 17  Өзүмдөн күчтүү келген, мени жек көргөн кишилерден+,Күчтүү душманымдын колунан куткарды+. 18  Алар башыма мүшкүл түшкөн күнү мага каршы чыгышты+,Бирок Жахаба мага жөлөк болду+. 19  Мени кенен жерге алып чыкты+,Мени жакшы көргөндүктөн куткарды+. 20  Жахаба адилдигиме жараша сыйлык берет+,Колумдун тазалыгына жараша тиешемди берет+. 21  Анткени мен Жахабанын жолдорунда жүргөм+,Кудайымдан четтеп, ыймансыздык кылган эмесмин+. 22  Анын бардык өкүмдөрү көз алдымда+,Көрсөтмөлөрүнөн четтебейм+. 23  Мен анын алдында кынтыксыз жүрөм+,Күнөөдөн алыс болом+. 24  Жахаба көз алдындагы адилдигиме жараша+,Колумдун тазалыгына жараша тиешемди берсин+. 25  Сен өзүңө берилгендерге берилгендик көрсөтөсүң+,Кынтыксызга кынтыксыз мамиле кыласың+. 26  Тазалыгын сактаганга таза+,Митаамга митаамдыгына жараша мамиле кыласың+. 27  Сен кысымга алынгандарды куткарасың+,Ал эми бой көтөргөндөрдү басынтасың+. 28  Жахаба, сен чырагымды күйгүзөсүң+.Кудайым, караңгылыгымды жарык кыласың+. 29  Сенин жардамың менен талап-тоноочуларга каршы чабуул коём+,Кудайымдын жардамы менен дубалга чыгам+. 30  Чыныгы Кудайдын жолу жеткилең+,Жахабанын сөзү таза+.Ал — аны баш маана кылгандардын баарына калкан+. 31  Жахабадан башка Кудай барбы?+Кудайыбыздан башка аска-зоо барбы?+ 32  Чыныгы Кудай зор күч менен белимди бек бууйт+,Жолумду жеткилең кылат+. 33  Буттарымды маралдын буттарындай кылат+,Мени бийик жерлерге чыгарат+. 34  Колумду салгылашууга машыктырат+,Колум жез жааны иет+. 35  Сен мага куткаруучу калканыңды бересиң+,Оң колуң менен мени колдойсуң+,Сенин момундугуң зоболомду көтөрөт+. 36  Сен кадамымды кенен шилтетесиң+,Ошондо бутум титиребейт+. 37  Душмандарымдын артынан сая түшүп, кууп жетем,Аларды жок кылмайынча артка кайтпайм+. 38  Аларды кайра тургус кылып талкалайм+,Алар бут алдыма жыгылышат+. 39  Сен мага салгылашууга зор күч бересиң,Мага каршы көтөрүлгөндөрдү бут алдыма жыгасың+. 40  Душмандарымды кубалайсың+,Мен өзүмдү жек көргөндөрдү талкалайм+. 41  Алар жардам сурап кыйкырып жатышат, бирок куткарар эч ким жок+,Жахабаны чакырып жатышат, бирок ал жооп бербей жатат+. 42  Мен аларды шамалга сапырылган чаңдай сапырам+,Көчөдөгү баткактай кылып төгүп таштайм+. 43  Сен мени элдин айыптоолорунан куткарасың+,Мени элдердин башчысы кылып коёсуң+.Өзүм тааныбаган эл мага кызмат кылат+. 44  Алар мен жөнүндө угуп, мага баш ийишет+,Бөтөн жерликтер мага жагалданууга аракеттенишет+. 45  Бөтөн жерликтер куурайт,Титиреп, сепилдеринен чыгышат+. 46  Жахаба тирүү!+ Менин Аскам даңкталсын!+Мени куткарган Кудай даңазалансын!+ 47  Чыныгы Кудай өчүмдү алат+,Мага элдерди багынтат+. 48  Ал мени каардуу душмандарыман куткарат+.Сен мени мага каршы көтөрүлгөндөрдөн жогору коёсуң+,Мыкаачы кишиден куткарасың+. 49  Ошондуктан, Жахаба, сени элдердин арасында даңктайм+,Ысмыңды даңазалап ырдайм+. 50  Ал улуу иштерди жасап, падышасын куткарат+,Майланганына, Дөөтүгө жана анын тукумунаТүбөлүккө+ мээримдүүлүк көрсөтөт+.

Шилтемелер

Евр. шеол. Кара: 8-тирк.
Жогорку даражалуу периште.
Же: «Шамалдын».