Забур 147:1—20

147  Жахты даңктагыла!+Анткени Кудайыбызды даңктап ырдоо жакшы, жагымдуу+,Ал мактоого татыктуу+.  Жахаба Иерусалимди кайра курат+,Ысрайылдын чачырап кеткен элин чогултат+.  Ал жүрөгү жаралангандарды+ айыктырат+,Алардын жараатын таңат+.  Жылдыздарды санап+,Алардын баарын атынан атайт+.  Теңирибиз улуу, кудурети күчтүү+,Акылмандыгы* чексиз+.  Жахаба мүнөзү жумшактарды колдойт+,Ал эми ыймансыздарды жерге жеткире басынтат+.  Жахабага ыраазычылык менен жооп бергиле+,Кудайыбызга арфанын коштоосунда ырдагыла+.  Ал асманга булут каптатат+,Жерге жамгыр камдайт+,Тоолорго көк чөп өстүрөт+.  Жаныбарларга,Кузгундун куркулдаган балапандарына+ азыгын берет+. 10  Ал аттын күчүнө сүйүнбөйт+,Адамдын бутунун күлүктүгүнө кубанбайт+. 11  Жахаба Өзүнөн корккондорду+,Анын мээримдүүлүгүн күткөндөрдү көрүп кубанат+. 12  Оо, Иерусалим, Жахабаны макта+,Оо, Сион, Кудайды даңкта+. 13  Анткени ал дарбазаңдын бекиткичтерин бекемдейт,Жаныңдагы уулдарыңа батасын берет+. 14  Ал сенин жериңе тынчтык берет+,Буудайдын мыктысына тойгузат+. 15  Жер жүзүнө буйругун жиберет+,Анын сөзү тез тарайт. 16  Жерге жүнгө окшогон кар жаадырат+,Кыроону күлдөй чачат+. 17  Бүртүк-бүртүк муз ыргытат+.Анын ызгаарына ким чыдайт?+ 18  Ал сөзүн жиберип+, баарын эритет,Шамалын үйлөтөт+,Суу агызат. 19  Жакыпка сөзүн+,Ысрайылга көрсөтмөлөрүн+, өкүмдөрүн айтат+. 20  Ал башка эч бир элге андай кылган эмес+,Алар анын өкүмдөрүн билишпейт+.Жахты даңктагыла!+

Шилтемелер

Же: «Түшүнүгү».