Забур 144:1—15

Дөөтүнүн забуру. 144  Жахаба — менин аска-зоом — даңкталсын+.Ал менин колумду согушууга+,Манжаларымды салгылашууга үйрөтөт.  Мага мээримдүүлүгүн көрсөтөт; ал — менин сепилим+,Коопсуз чебим, Куткаруучум+,Калканым+, баш маанам+.Ал мага элдерди баш ийдирет+.  Оо, Жахаба, сен көңүл бургудай, адам баласы ким?+Сен ойлогудай, ажалдуу адам+ ким?  Адам дем сыяктуу+,Анын күндөрү карматпаган көлөкөдөй+.  Оо, Жахаба, асманыңды эңкейтип, ылдый түш+,Колуңду тоолорго тийгизип, аларды түтөт+.  Чагылган чартылдатып, душмандарымды туш тарапка чачырат+,Аларды дүрбөлөңгө түшүрүш үчүн жебелериңди жаадыр+.  Жогорудан колуңду сун+,Мени бошот, чоң суулардан чыгар+,Бөтөн жерликтердин колунан куткар+.  Алардын оозу калпты сүйлөйт+,Оң колу — жалгандыктын оң колу+.  Оо, Кудай, мен сага жаңы ыр ырдайм+,Он кылдуу аспап менен обон салам+. 10  Сен падышаларды куткаргансың+,Кызматчың Дөөтүнү жалаңдаган кылычтан сактагансың+. 11  Мени бошот, бөтөн жерликтердин колунан куткар+.Алардын оозу калпты сүйлөйт+,Оң колу — жалгандыктын оң колу+. 12  Алар мындай дейт: «Уулдарыбыз жетилип калган талдардай+,Кыздарыбыз ак сарайдын бурчтарындагы оймолуу түркүктөрдөй. 13  Кампаларыбыз түрлүү данга толуп+,Көчөлөрүбүздө малыбыз миңдеп, он миңдеп көбөйүп жатат. 14  Бодо малыбыз бооз, зыян тартпайт, өлүү туубайт+.Аянттарыбызда өкүрүк угулбайт+. 15  Мына, ушундай эл бактылуу!»Кайсы элдин Кудайы Жахаба болсо, ошол эл бактылуу!+

Шилтемелер