Забур 143:1—12

Дөөтүнүн ыры. 143  Оо, Жахаба, тиленүүмдү ук+,Жалынуума кулак сал+.Мага ишенимдүүлүгүң, адилдигиң боюнча жооп бер+.  Кызматчың менен соттошпо+,Анткени сенин алдыңда эч ким адил боло албайт+.  Душман жанымды куугунтуктап+,Өмүрүмдү жер менен жексен кылды+,Эчак өлгөндөрдөй караңгы жайларда жашоого мажбур кылды+.  Ичимде рухум алсырады+,Жүрөгүм сенейип катып калды+.  Мен байыркы күндөрдү эстейм+,Сенин бардык иштериң жөнүндө ой жүгүртөм+,Колуңдун иштери тууралуу ынтызарлык менен ойлоном+.  Колумду сага сунам+,Какшыган жерге окшоп, жаным сени эңсейт+. (Села)  Оо, Жахаба, мага жооп берүүгө шашыл+.Рухум алсырап баратат+.Менден жүзүңдү жашырба+,Көргө түшкөндөргө окшоп калбайын+.  Эртең менен мээримдүүлүгүң тууралуу угуз+,Анткени мен сага таянам+.Жүрүшүм керек болгон жолду көрсөт+,Анткени жанымды сага сунам+.  Оо, Жахаба, мени душмандарыман куткар+.Мен сага корголойм+. 10  Мага эркиңди аткарууну үйрөт+,Анткени сен менин Кудайымсың+.Сенин рухуң жакшы+,Ал мени чынчылдык өкүм сүргөн жерде жетектеп жүрсүн+. 11  Оо, Жахаба, өз ысмың үчүн+ өмүрүмдү сакта+,Адилдигиң боюнча+ жанымды кыйынчылыктан чыгар+. 12  Мээримдүүлүгүңө ылайык, душмандарымды жок кыл+,Жаныма кастык кылгандардын баарын кырып сал+,Анткени мен сенин кызматчыңмын+.

Шилтемелер