Забур 135:1—21

135  Жахты даңктагыла!+Жахабанын ысмын даңктагыла+,Аны даңазалагыла, оо, Жахабанын кызматчылары+,  Жахабанын үйүндө+,Кудайыбыздын үйүнүн короолорунда тургандар+.  Жахты даңктагыла, анткени Жахаба жакшы+,Анын ысмын мактап ырдагыла, анткени бул жагымдуу+.  Анткени Жах Жакыпты+,Ысрайылды өзгөчө эли кылып тандап алган+.  Мен Жахабанын улуу экенин+,Теңирибиздин башка кудайлардын баарынан жогору турарын билем+.  Жахаба эмнени кааласа+,Ошонун баарын асман менен жерде, деңиз менен суу туңгуюктарында ишке ашырган+.  Ал жердин учу-кыйырынан буу көтөрөт+,Жаанга тосмо коёт+,Кампаларынан шамал чыгарат+.  Ал Мисирдин тун уулдарын+,Малынын төл башыларын кырган+.  Оо, Мисир, ал сенин жериңде фараонго жана анын бардык кулдарына+Жышаандарын, кереметтерин көрсөткөн+. 10  Көптөгөн элдерди кырган+,Күч-кубаттуу падышаларды ойрон кылган+. 11  Аморлуктардын падышасы Сихонду+,Башандын падышасы Окту+,Канаандын бүт падышалыктарын тыптыйпыл кылган+. 12  Алардын жерин өз элине мураска+,Ысрайылга мураска берген+. 13  Оо, Жахаба, сенин ысмың түбөлүктүү+,Оо, Жахаба, сен муундан муунга унутулбайсың+. 14  Анткени Жахаба өз элине болушат+,Кызматчыларына боор ооруйт+. 15  Элдердин буркандары алтын менен күмүштөн жасалган+,Пенденин колунан бүткөн+. 16  Алардын оозу бар, бирок сүйлөбөйт+,Көзү бар, бирок көрбөйт+, 17  Кулагы бар, бирок укпайт+,Алардын таноосунда дем жок+. 18  Аларды жасагандар да,Аларга таянгандар+ да ошолорго окшоп калышат+. 19  Оо, Ысрайыл үйү, Жахабаны алка+,Оо, Арундун үйү, Жахабаны алка+. 20  Оо, Лебинин үйү, Жахабаны алка+,Жахабадан корккондор, Жахабаны алкагыла+. 21  Иерусалимде жашаган Жахаба+Сиондон даңкталсын+.Жахты даңктагыла!+

Шилтемелер