Забур 119:1—176

א [Алеф] 119  Түз жолдо жүргөндөр+,Жахабанын мыйзамы боюнча жашагандар бактылуу+.  Анын насааттарына кармангандар бактылуу+;Алар аны бүт жүрөгү менен издешет+,  Ыймансыздыкка барышпайт+,Анын жолдорунда жүрүшөт+.  Буйруктарыңды кылдат сактоону+Сен бизге осуят кылгансың+.  Көрсөтмөлөрүңдү аткарыш үчүн+Жолумда бекем жүрсөм кана!+  Ошондо бардык осуяттарыңа назар салып+,Уят болбойм+.  Мен адил өкүмдөрүңдү таанып-билип+,Сени таза жүрөк менен даңазалайм+.  Мен сенин көрсөтмөлөрүңдү сактап жүрөм+.Мени биротоло таштап койбо+. ב [Бет]  Жигит өз жолун канткенде таза сактай алат?+Сенин сөзүңө ылайык жашаганда гана+. 10  Мен сени бүт жүрөгүм менен издеп келем+.Өз осуяттарыңдан четтеп кетишиме жол бере көрбө+. 11  Сага каршы күнөө кылбашым үчүн+Сөздөрүңдү жүрөгүмдө сактап келем+. 12  Оо, Жахаба, сага даңк.Мага көрсөтмөлөрүңдү үйрөт+. 13  Оозуңдан чыккан бардык өкүмдөрүңдү+Тилим менен жар салам+. 14  Насааттарыңдын жолунда шаттанам+,Ар кандай баалуу нерселерге ээ болгондой сүйүнөм+. 15  Буйруктарың жөнүндө ой жүгүртөм+,Жолдоруңа назар салам+. 16  Көрсөтмөлөрүңдү жакшы көрөм+.Сөзүңдү унутпайм+. ג [Гимел] 17  Өмүр сүрүп, сөзүңдү сактап жүрүшү үчүн+,Кызматчыңа жакшылык кыл+. 18  Мыйзамыңдагы кереметтерди көрүшүм үчүн+,Көзүмдү ач+. 19  Мен бул жерде тек гана келгинмин+,Менден осуяттарыңды жашырба+. 20  Ар убак сенин өкүмдөрүңдү эңсегендиктен+Жаным кыйналып бүттү+. 21  Сен каргышка калган текеберлерди+,Осуяттарыңдан четтегендерди айыптадың+. 22  Мени маскаралыктан, жек көрүүдөн арылт+,Анткени мен сенин насааттарыңа карманып жүрөм+. 23  Төрөлөр отуруп алып, мага каршы сүйлөшүп жатышат+.Кызматчың болсо сенин көрсөтмөлөрүң жөнүндө ой жүгүртүп жатат+. 24  Мен сенин насааттарыңды жакшы көрөм+,Алар менин кеңешчилеримдей+. ד [Далет] 25  Жаным топуракта жатат+,Мени сөзүң боюнча сакта+. 26  Мага жооп беришиң үчүн, өз жолдорум тууралуу айтып берем+.Мага көрсөтмөлөрүңдү үйрөт+, 27  Буйруктарың аркылуу көрсөтүлгөн жолду түшүндүр+,Ошондо сенин кереметтүү иштериң жөнүндө ой жүгүртөм+. 28  Кайгыдан улам жаным уйкудан калды+,Мени өз сөзүң менен өйдө тургуз+. 29  Мени жалган жолдон алыстат+,Мага мыйзамыңды үйрөтүп, ырайым кыл+. 30  Мен ишенимдүүлүк жолунда жүрүүгө чечкиндүүмүн+,Сенин өкүмдөрүңдүн туура экенин билем+. 31  Мен сенин насааттарыңа жабыштым+.Оо, Жахаба, мени уятка калтырба+. 32  Мен сенин осуяттарыңдын жолунда чуркайм+,Анткени жүрөгүмдү ачасың+. ה [Хе] 33  Оо, Жахаба, мени көрсөтмөлөрүңдүн жолу менен жүрүүгө үйрөт+,Ошондо аларды өмүр бою сактайм+. 34  Мыйзамыңды аткарышым үчүн+,Аны бүт жүрөгүм менен сакташым үчүн, мага түшүнүк бер+. 35  Мени осуяттарыңдын жолуна сал+,Анткени мен ал жолду жакшы көрөм+. 36  Жүрөгүмдү кирешеге* эмес+,Насааттарыңа бур+. 37  Көзүмдү пайдасыз нерселерден оолак кыл+,Мени өз жолуңда аман алып жүр+. 38  Өзүңдөн коркушу үчүн+,Кызматчыңа айткан сөзүңдү аткар+. 39  Менден өзүм корккон маскаралыкты алыстат+,Анткени сенин өкүмдөрүң адилет+. 40  Мен сенин буйруктарыңды көксөп келгем+,Мени адилдигиң боюнча сакта+. ו [Вав] 41  Оо, Жахаба, мага мээримдүүлүгүңдү көрсөт+,Өз сөзүң боюнча мени куткар+. 42  Ошондо мени жаманатты кылганга жооп берем+,Анткени сөзүңө таянып келем+. 43  Оозуман чындык сөзүн таптакыр алып салба+,Анткени өкүмүңдү күтүп жүрөм+. 44  Мен мыйзамыңды дайыма+,Кылымдан кылымга, түбөлүктөн түбөлүккө сактайм+. 45  Мен кенен жерде басам+,Анткени буйруктарыңды издеп келем+. 46  Сенин насааттарыңды падышалардын алдында айтам+,Эч тартынбайм+. 47  Осуяттарыңды баалайм+,Аларды жакшы көрөм+. 48  Колумду өзүм сүйгөн осуяттарыңа сунам+,Көрсөтмөлөрүң жөнүндө ой жүгүртөм+. ז [Зайин] 49  Кызматчыңа айткан сөзүңдү эсте+,Сен мага анын аткарылышын күттүрдүң+. 50  Бул мени кыйналганда сооротту+,Анткени сенин сөзүң мени сактап келет+. 51  Менменсингендер мени аябай шылдыңдашты+.Бирок мен мыйзамыңдан четтеген жокмун+. 52  Оо, Жахаба, кылымдар мурун чыгарган өкүмдөрүңдү эстейм+,Ошолорду ойлоп соороном+. 53  Мыйзамыңдан четтеген ыймансыздардын айынан+Каарым кайнайт+. 54  Келгин болуп жашаган жерлеримде+Сенин көрсөтмөлөрүң мага ыр болгон+. 55  Оо, Жахаба, мыйзамыңды сакташ үчүн+,Түн ичинде ысмыңды эстейм+. 56  Ушунун баары башыман өттү,Анткени сенин буйруктарыңды сактап келем+. ח [Хет] 57  Жахаба — менин энчим+.Мен сенин сөздөрүңдү аткарууга убада берем+. 58  Сага жагууга* бүт жүрөгүм менен аракеттенем+.Өз сөзүң боюнча мага ырайым кыл+. 59  Кайрадан насааттарыңа карманыш үчүн+Жолдорум тууралуу ой жүгүртөм+. 60  Осуяттарыңды+ сактоого шашылдым,Создуктурган жокмун+. 61  Мени ыймансыздардын аркандары чырмады+.Бирок сенин мыйзамыңды унуткан жокмун+. 62  Түн ортосунда туруп+,Адил өкүмдөрүң үчүн ыраазычылык билдирем+. 63  Мен сенден корккондордун+,Буйруктарыңды аткаргандардын баарына досмун+. 64  Оо, Жахаба, жер сенин мээримдүүлүгүңө толгон+.Мага көрсөтмөлөрүңдү үйрөт+. ט [Тет] 65  Оо, Жахаба, өз сөзүң боюнча+Кызматчыңа жакшылык кылып келесиң+. 66  Мени жакшылык кылууга+, акыл-эстүүлүккө үйрөт+, мага билим бер+,Анткени сенин осуяттарыңа ишенем+. 67  Мен билип-билбей күнөө кылып, азап тарткам+,Бирок азыр сенин сөздөрүңдү сактап жүрөм+. 68  Сен жакшысың, жакшылык кыласың+.Мага көрсөтмөлөрүңдү үйрөт+. 69  Менменсингендер мага жалган жалаа жаап жатышат+.Мен болсо сенин буйруктарыңды бүт жүрөгүм менен аткарам+. 70  Алардын жүрөгүн май басып, эч нерсени туйбай калган+.Мен болсо сенин мыйзамыңды жакшы көрөм+. 71  Көрсөтмөлөрүңдү аткарууга үйрөнүшүм үчүн+Кыйналганым жакшы+. 72  Оозуңан чыккан мыйзам+Мен үчүн көп алтын-күмүштөн да+ артык+. י [Йод] 73  Мени сенин колуң жараткан, калыптаган+.Осуяттарыңды үйрөнүшүм үчүн, мага түшүнүк бер+. 74  Сенден корккондор мени көрүп, кубанышат+.Анткени мен сенин сөзүңдү күтүп жүрөм+. 75  Оо, Жахаба, өкүмдөрүңдүн адил экенин+,Мени ишенимдүүлүгүңөн улам жазалаганыңды билем+. 76  Өз кызматчыңа айткан сөзүңө ылайык+,Мээримдүүлүгүң мага сооронуч болсо экен+. 77  Өмүр сүрүшүм үчүн, мага кайрымдуулугуң көрсөтүлсө экен+,Анткени мен сенин мыйзамыңды жакшы көрөм+. 78  Менменсингендер уятка калышсын, анткени алар мени ак жеримен алдашты+.Мен болсо буйруктарың жөнүндө ой жүгүртөм+. 79  Сенден корккондор+,Насааттарыңды билгендер мага кайрылышсын+. 80  Уятка калбашым үчүн+,Жүрөгүм көрсөтмөлөрүңө бекем кармансын+. כ [Каф] 81  Куткарууңду көксөп, жаным алсырап баратат+;Мен сенин сөзүңдү күтүп жүрөм+. 82  «Мени качан сооротосуң?» — деп+,Сөзүңдү күтүүдөн көзүм талыды+. 83  Мен ышталган чаначтай болуп калдым+,Бирок көрсөтмөлөрүңдү унуткан жокмун+. 84  Кызматчыңдын дагы канча күнү калды?+Мени куугунтуктагандарды качан жоопко тартасың?+ 85  Сенин мыйзамыңа ылайык жашабагандар+,Менменсингендер мага ор казышты+. 86  Сенин осуяттарыңдын баары ишеничтүү+.Алар мени себепсиз эле куугунтуктап жатышат. Мага жардам бер+. 87  Аз жерден мени жер бетинен жылас кылып коё жаздашты+,Бирок мен буйруктарыңдан четтеген жокмун+. 88  Оозуңан чыккан насаатыңа карманышым үчүн+,Мени мээримдүүлүгүң боюнча аман алып жүр+. ל [Ламед] 89  Оо, Жахаба, сенин сөзүңАсманда түбөлүккө бекем турат+. 90  Ишенимдүүлүгүң муундан муунга көрсөтүлөт+.Сен жерди бекем орнотконсуң, ошондуктан ал ордунда турат+. 91  Өкүмдөрүң боюнча баары ушу күнгө чейин турат+,Анткени алар сага кызмат кылат+. 92  Эгер мен мыйзамыңды жакшы көрбөгөн болсом+,Анда башыма түшкөн кыйынчылыктан жок болмокмун+. 93  Буйруктарыңды түбөлүккө унутпайм+,Анткени сен мени ошолор аркылуу сактап жүрөсүң+. 94  Мен сага таандыкмын. Мени куткар+,Анткени буйруктарыңды издеп келем+. 95  Ыймансыздар мени өлтүрүш үчүн күтүп жатышат+.Мен болсо насааттарыңа көңүл коём+. 96  Мен ар кандай жеткилеңдиктин чегин көргөм+.Бирок сенин осуятыңдын чеги жок. מ [Мем] 97  Мыйзамыңды кандай гана жакшы көрөм!+Ал тууралуу эртеден кечке ой жүгүртөм+. 98  Осуятың мени душмандарыман акылдуу кылат+,Анткени ал мени ар дайым жетектеп жүрөт+. 99  Бардык устаттарыма караганда мен көбүрөөк түшүнүккө ээ болдум+,Анткени насааттарың тууралуу ой жүгүртөм+. 100  Карыяларга караганда мен көбүрөөк түшүнүк менен иш кылам+,Анткени буйруктарыңды аткарам+. 101  Сөзүңө карманып жашашым үчүн+Бутумду ар кандай жаман жолдордон оолак кылам+. 102  Өкүмдөрүңдөн четтебейм+,Анткени мени өзүң окутуп-үйрөтүп жатасың+. 103  Сенин сөздөрүң таңдайымда таттуу,Оозумда балдан ширин!+ 104  Буйруктарыңдан улам түшүнүү менен иш кылам+,Ошон үчүн ар кандай жалган жолду жек көрөм+. נ [Нун] 105  Сенин сөзүң — бутума чырак+,Жолума жарык+. 106  Мен ант бергем, аны аткарам+,Адил өкүмдөрүңө карманам+. 107  Мен аябай кыйналдым+,Оо, Жахаба, мени сөзүң боюнча сакта+. 108  Оо, Жахаба, оозумдан чыккан ыктыярдуу курмандыктарды жактыра көр+,Мага мыйзамдарыңды үйрөт+. 109  Өмүрүм ар дайым кылдын учунда турса да*+,Мыйзамыңды унуткан жокмун+. 110  Ыймансыз мага тузак салса да+,Буйруктарыңдан четтеген жокмун+. 111  Насааттарыңды түбөлүккө мураска алдым+,Анткени алар — жүрөгүмдүн кубанычы+. 112  Көрсөтмөлөрүңдү дайыма, акырына чейин аткарууга+Жүрөгүмдү бурдум+. ס [Самех] 113  Жүрөгү бөлүнгөндөрдү жек көрөм+,Ал эми сенин мыйзамыңды жакшы көрөм+. 114  Сен жашынар жайымсың, калканымсың+.Анткени сенин сөзүңдү күтүп келем+. 115  Кыянаттык кылгандар, жаныман кеткиле+,Мен Кудайымдын осуяттарын аткарам+. 116  Өмүр сүрүшүм үчүн, мени өз сөзүң боюнча колдо+.Сага үмүт артканым үчүн, уятка калтырба+. 117  Куткарылышым үчүн, мага күч-кубат бер+,Ошондо көрсөтмөлөрүңө ар дайым дит коём+. 118  Сен көрсөтмөлөрүңдөн четтегендердин баарын четке кагасың+,Себеби алардын амалкөйлүгү — жалгандык+. 119  Сен жер жүзүнүн ыймансыздарын таштандыдай* жок кыласың+,Ошондуктан насааттарыңды жакшы көрөм+. 120  Сенден корккондуктан бүткөн боюм титирейт+,Мен өкүмдөрүңөн корком+. ע [Айин] 121  Мен акыйкат өкүм чыгаргам, адилдик менен иш кылгам+.Мени алдамчылардын колуна салып бере көрбө!+ 122  Кызматчыңдын жыргалчылыгы үчүн кепилдикке өт+.Менменсингендер мени алдап кетишпесин+. 123  Сенин куткарууңду+,Адил сөздөрүңдү күтүп, көзүм талыды+. 124  Кызматчыңа мээримдүүлүгүң боюнча мамиле кыл+,Мага көрсөтмөлөрүңдү үйрөт+. 125  Мен сенин кызматчыңмын+,Насааттарыңды түшүнүшүм үчүн+, мага түшүнүк бер+. 126  Оо, Жахаба, чара көрөр маалың келди+,Алар сенин мыйзамыңды бузуп жатышат+. 127  Мен болсо осуяттарыңды+Алтындан да, таза алтындан да жакшы көрөм+. 128  Ошондуктан бардык көрсөтмөлөрүңдүн туура экенин билем+,Ар кандай жалган жолду жек көрөм+. פ [Пе] 129  Сенин насааттарың кереметтүү+,Ошондуктан жаным аларга карманат+. 130  Сөздөрүңдүн мааниси ачылганда жарык берет+,Тажрыйбасыздарды түшүнүккө ээ кылат+. 131  Осуяттарыңды эңсегендиктен+Оозумду чоң ачып, кере-кере дем алам+. 132  Мага көңүл бур, ырайым кыл+,Анткени ысмыңды жакшы көргөндөргө сен ошондой мамиле кыласың+. 133  Кадамдарыма сөзүң аркылуу багыт бер+,Мага эч кандай жамандык үстөмдүк кылбасын+. 134  Буйруктарыңды аткарышым үчүн+,Мени алдамчы адамдардан куткар+. 135  Кызматчыңа жүзүңдүн жарыгын чач+;Мени көрсөтмөлөрүңө үйрөт+. 136  Алар сенин мыйзамыңды сактабагандыктан+,Көзүмдүн жашы көл болду+. צ [Цаде] 137  Оо, Жахаба, сен адилсиң+,Өкүмдөрүң акыйкат+. 138  Адилдигиң, чексиз ишенимдүүлүгүң менен+Бизге насааттарыңа карманууну буйрудуң+. 139  Душмандарым сөзүңдү унутуп коюшкандыктан+,Ынтам мени азапка салды+. 140  Сенин сөзүң абдан таза+,Кызматчың аны жакшы көрөт+. 141  Мени башкалар киши ордуна көрүшпөйт, жек көрүшөт+,Бирок мен сенин буйруктарыңды унуткан жокмун+. 142  Сенин адилдигиң — түбөлүктүү адилдик+,Мыйзамың — чындык+. 143  Мени кырсык басып, башыма кыйынчылык түшкөндө да+,Осуяттарыңды жакшы көргөм+. 144  Адил насааттарың түбөлүктүү+.Өмүр сүрүшүм үчүн, мага түшүнүк бер+. ק [Коф] 145  Сени чын жүрөгүмдөн чакырам+. Оо, Жахаба, жооп бере көр+.Мен сенин көрсөтмөлөрүңдү сактайм+. 146  Сени чакырам. Куткара көр!+Мен насааттарыңа карманам+. 147  Таң ата электе туруп+, жардам сурап жалбарам+.Сенин сөздөрүңдү күтөм+. 148  Сөздөрүң тууралуу ой жүгүртүш үчүн+Түнкү күзөт маалдарында ойгоо жатам+. 149  Мээримдүүлүгүң боюнча үнүмдү уга көр+.Оо, Жахаба, мени өкүмүң боюнча сакта+. 150  Уятсыз жүрүм-турумга берилгендер+ жакын келишти,Алар сенин мыйзамыңдан четтеп кетишти+. 151  Оо, Жахаба, сен мага жакынсың+,Осуяттарыңдын баары — чындык+. 152  Насааттарыңдын кээ бирлерин мурунтан эле билем+,Анткени сен аларды түбөлүккө бергенсиң+. ר [Реш] 153  Кыйналганыма назар салып, мени куткар+,Анткени мыйзамыңды унуткан жокмун+. 154  Мага болуш, мени куткар+,Сөзүң боюнча сакта+. 155  Куткарылуу ыймансыздардан алыс+,Анткени алар көрсөтмөлөрүңдү издешпейт+. 156  Оо, Жахаба, кайрымдуулугуң чексиз+,Мени өкүмдөрүң боюнча сакта+. 157  Мени куугунтуктагандар, мага душман болгондор көп+,Бирок мен насааттарыңдан четтеген жокмун+. 158  Ишенимсиздерди көрүп+,Көңүлүм иренжиди, анткени алар сенин сөзүңдү сакташпайт+. 159  Буйруктарыңды сүйөрүмдү байка+,Оо, Жахаба, мени мээримдүүлүгүң боюнча сакта+. 160  Сенин сөзүңдүн маңызы — чындык+,Ар бир адил өкүмүң түбөлүктүү+. ש [Син] же [Шин] 161  Төрөлөр мени себепсиз эле куугунтуктап жатышат+,Бирок менин жүрөгүм сөзүңдөн коркот+. 162  Чоң олжого ээ болгон бирөөдөй+,Сенин сөзүңө кубанам+. 163  Жалгандыкты жек көрөм+, андан жийиркенем+,Ал эми сенин мыйзамыңды жакшы көрөм+. 164  Адил өкүмдөрүң үчүн+Сени бир күндө жети жолу даңктайм+. 165  Мыйзамыңды жакшы көргөндөрдүн тынчтыгы мол+,Аларды эч нерсе мүдүрүлтпөйт+. 166  Оо, Жахаба, мен куткарууңа таянам+,Осуяттарыңды аткарам+. 167  Жаным насааттарыңа карманат+,Мен аларды абдан жакшы көрөм+. 168  Буйруктарың менен насааттарыңа карманам+,Анткени бардык жолдорум сенин алдыңда айкын+. ת [Тав] 169  Оо, Жахаба, зар-муңум сага жетсе экен+.Сөзүң боюнча мага түшүнүк бер+. 170  Ырайым кылышыңды өтүнгөнүмдө, мени уга көр+.Мени сөзүң боюнча куткар+. 171  Оозумдан сени даңктаган сөздөр чыксын+,Анткени сен мага көрсөтмөлөрүңдү үйрөтөсүң+. 172  Тилим сөзүңдү ырга айлантсын+,Анткени осуяттарыңдын баары — адилдик+. 173  Колуң мага жардам берсин+,Анткени мен буйруктарыңды аткарууну тандагам+. 174  Оо, Жахаба, куткарууңду эңсеп келем+,Мыйзамыңды жакшы көрөм+. 175  Жаным жашап, сени даңктасын+,Өкүмдөрүң мага жардам болсун+. 176  Мен жоголгон койдой адашып жүрөм+. Кызматчыңды издеп таба көр+,Анткени мен осуяттарыңды унуткан жокмун+.

Шилтемелер

Же: «арам кирешеге».
Сөзмө-сөз: «жүзүңдү жумшартууга».
Сөзмө-сөз: «Жаным ар дайым алаканымда болсо да».
Бул жердеги еврей сөзү күмүштү же алтынды эриткенде чыккан калдыкты билдирет.