Забур 115:1—18

115  Мээримдүүлүгүңө, чындыгыңа жараша+,Даңкты бизге эмес, оо, Жахаба, бизге эмес+,Өз ысмыңа ыйгар+.  Элдер+:«Булардын Кудайы кайда?» — дешпесин+.  Биздин Кудайыбыз асманда+,Ал эмнени кааласа, ошону ишке ашырат+.  Ал эми алардын буркандары алтын менен күмүштөн жасалган+,Пенденин колунан бүткөн+.  Алардын оозу бар, бирок сүйлөбөйт+,Көзү бар, бирок көрбөйт+,  Кулагы бар, бирок укпайт+,Мурду бар, бирок дем албайт+.  Колу бар, бирок сезбейт+,Буту бар, бирок баспайт+,Тамагынан үн чыкпайт+.  Аларды жасагандар да+,Аларга таянгандар да ошолорго окшоп калышат+.  Оо, Ысрайыл, Жахабага таян+,Ал — сенин жардамчың, калканың+. 10  Арундун үйү, Жахабага таян+,Ал — сенин жардамчың, калканың+. 11  Жахабадан корккондор, Жахабага таянгыла+,Ал — силердин жардамчыңар, калканыңар+. 12  Жахаба бизди унутпайт, ал батасын берет+,Ысрайыл үйүнө батасын берет+,Арундун үйүнө батасын берет+. 13  Жахаба Өзүнөн корккондорго+,Чоңунан кичинесине чейин батасын берет+. 14  Жахаба силерди да+,Уулдарыңарды да көбөйтөт+. 15  Силер Жахабанын,Асман менен жерди жараткандын+, батасын алгансыңар+. 16  Асман Жахабага таандык+,Жерди болсо ал адам баласына берген+. 17  Өлгөндөр Жахты даңктабайт+,Жымжырт жайга түшкөндөр даңктабайт+. 18  Ал эми биз Жахты алкайбыз+,Азыр да, түбөлүк да алкайбыз+.Жахты даңктагыла!+

Шилтемелер