Забур 107:1—43

(107—150-забурлар) 107  Жахабага ыраазычылык билдиргиле, анткени ал жакшы+,Анткени анын мээримдүүлүгү түбөлүктүү+.  Жахаба куткаргандар ушинтип айтышсын+.Ал аларды душмандын колунан куткарган+,  Ар кайсы өлкөлөрдөн+,Күн чыгыш менен күн батыштан+,Түндүк менен түштүктөн чогулткан+.  Алар ээн талаа+, эрме чөлдө тентип+,Жашаганга шаар таппай жүрүшкөн+.  Ачка болушкан, суусашкан+,Алардын араң эле жаны калган+.  Кыйналганда Жахабага жалынышкан+,Ал болсо аларды азаптарынан арылткан+.  Отурукташа турган шаарга жеткириш үчүн+Аларды туура жолго салган+.  Жахабага мээримдүүлүгү үчүн,Адам баласына жасаган кереметтүү иштери үчүн+ ыраазычылык билдиришсин+.  Анткени ал суусаган жандын суусунун кандырган+,Ачка болгон жанды жакшылыкка тойгузган+. 10  Айрымдар караңгылыкта, коюу түндө жашашкан+,Азап-кайгынын туткуну болушкан, темир менен кишенделишкен+. 11  Анткени Кудайдын айткандарына каршы чыгышкан+,Эң Жогорку Кудайдын жетекчилигин четке кагышкан+. 12  Ошондуктан ал алардын жүрөгүн кыйынчылыктар аркылуу багынткан+,Алар чалынганда, эч ким жардам берген эмес+. 13  Кыйналганда Жахабаны чакыра башташкан+,Ал болсо аларды азаптарынан кайрадан куткарган+. 14  Чынжырларды үзүп+,Аларды караңгыдан, коюу түндөн чыгарган+. 15  Жахабага мээримдүүлүгү үчүн+,Адам баласына жасаган кереметтүү иштери үчүн ыраазычылык билдиришсин+. 16  Ал жез эшиктерди талкалаган+,Темир бекиткичтерин сындырган+. 17  Акылы жоктор кылмыштарынан улам+,Күнөөлөрүнөн улам азап тартышкан+. 18  Алардын жаны тамак аттуунун баарынан жийиркенген+,Алар өлүм дарбазасына жакындашкан+. 19  Кыйналганда Жахабаны чакыра башташкан+,Ал болсо аларды азаптарынан кайрадан куткарган+. 20  Ал буйрук берип, аларды айыктырган+,Көрдөн сактап калган+. 21  Жахабага мээримдүүлүгү үчүн+,Адам баласына жасаган кереметтүү иштери үчүн ыраазычылык билдиришсин+. 22  Ыраазычылык курмандыктарын чалышсын+,Анын иштерин кубаныч менен жар салышсын+. 23  Кеме менен деңизге чыккандар+,Зор сууларда соода жүргүзгөндөр+ 24  Жахабанын иштерин+,Суу туңгуюктарындагы кереметтүү иштерин көрүшөт+, 25  Ал сүйлөгөндө, катуу шамал болорун+,Толкундардын бийик көтөрүлөрүн көрүшөт+. 26  Кемедегилер бирде асманга көтөрүлүп,Бирде тереңге түшүшөт.Алааматтан улам алардын жаны көзүнө көрүнөт+. 27  Алар мас кишидей теңселишет, чайпалышат+,Алардын бүт акылмандыгынан майнап чыкпайт+. 28  Кыйналганда Жахабага жалбарышат+,Ал болсо аларды азаптарынан куткарат+. 29  Ал катуу шамалды тынчтандырат+,Ошондо деңиз толкундары басылат+. 30  Айлана жымжырт болгондо, алар сүйүнүшөт.Ал аларды көксөгөн жээгине жеткирет+. 31  Жахабага мээримдүүлүгү үчүн+,Адам баласына жасаган кереметтүү иштери үчүн ыраазычылык билдиришсин+. 32  Аны эл чогулган жыйналышта даңазалашсын+,Аксакалдар отурган жерде даңкташсын+. 33  Ал дарыяларды чөлгө+,Агын сууларды какшыган жерге айлантат+, 34  Тургундарынын жаман иштери үчүнТүшүмдүү жерди шор жерге айлантат+. 35  Чөлдү камыштуу көлмөгө+,Какшыган жерди агын сууларга айлантат+. 36  Ошол жерге шаар куруп жашашсын деп+,Ачкаларды отурукташтырат+. 37  Алар мол түшүм алыш үчүн+Талаага эгин айдап, жүзүм отургузушат+. 38  Кудай батасын бергендиктен, абдан көбөйүшөт+,Ал алардын малынын суюлушуна жол бербейт+. 39  Бирок эзүүдөн, кырсыктан, кайгыдан улам+Эл бүк түшөт, алардын саны кайрадан азаят+. 40  Ал аттуу-баштууларды жектейт+,Ошондуктан алар жолсуз ээн талаада каңгып калышат+. 41  Бирок ал жакырды кыйынчылыктан коргойт+,Аны отордой көбөйтүп, чоң үй-бүлөлүү кылат+. 42  Муну чынчылдар көрүп, кубанышат+,Ал эми ыймансыздардын баары оозун басат+. 43  Ким акылдуу болсо, ушуларды байкайт+,Жахабанын мээримдүүлүгүн чагылдырган иштерге назар салат+.

Шилтемелер