Забур 106:1—48

106  Жахты даңктагыла!+ Жахабага ыраазычылык билдиргиле, анткени ал жакшы+,Анын мээримдүүлүгү түбөлүктүү+.  Жахабанын зор иштерин ким айтып бүтө алат+,Анын даңкын ким толугу менен жар сала алат?+  Акыйкаттыкты сактагандар+,Ар дайым адил иш кылгандар бактылуу+.  Оо, Жахаба, элиңе ырайым кылганда мени да эсте+.Мага кам көрүп, мени куткар+.  Өзүң тандап алгандарга кылган жакшылыгыңды көрөйүн+,Элиң менен чогуу кубанайын+,Мурасың менен бирге мактанайын+.  Ата-бабаларыбызга окшоп, биз да күнөөгө баттык+,Жамандыкка, ыймансыздыкка бардык+.  Мисирде ата-бабаларыбызСенин кереметтүү иштериңди түшүнүшкөн эмес+,Улуу мээримдүүлүгүңдүн молдугун эстеп жүрүшкөн эмес+.Алар деңиздин, Кызыл деңиздин жээгинде козголоң чыгарышкан+.  Кудай болсо аларды өз ысмы үчүн+,Кудуретин көрсөтүү үчүн куткарган+.  Ал Кызыл деңизди тыйганда, деңиз соолуп калган+,Аларды суу туңгуюгу аркылуу чөлдөн өткөргөндөй алып өткөн+. 10  Аларды өздөрүн жек көргөндүн колунан куткарган+,Душмандын колунан бошоткон+. 11  Суу алардын душмандарын басып калган+,Бири да тирүү калган эмес+. 12  Ошондо алар Кудайдын сөзүнө ишенип+,Аны даңктап ырдашкан+. 13  Бирок анын иштерин тез эле унутуп коюшкан+,Анын жетекчилигин күтүшкөн эмес+. 14  Алар ээн талаада өзүмчүл каалоолорун айтышкан+,Чөлдө Кудайды сынашкан+. 15  Ал болсо алардын сураганын берген+,Бирок алардын арасына каргашалуу оору жиберген+. 16  Алар конушта Мусага+,Арунга — Жахабанын ыйыгына — көз арта башташкан+. 17  Ошондо жер ачылып, Датанды жутуп кеткен+,Абырамдын жамаатын көмүп калган+. 18  Алардын жамаатында от алоолонгон+,Ыймансыздарды жалын жутуп кеткен+. 19  Андан тышкары, алар Хорепте музоо жасашкан+,Куйма бурканга табынышкан+. 20  Ошентип, менин даңкымды+Чөп жеген буканын сөлөкөтүнө алмаштырышкан+. 21  Алар Кудайды, өздөрүнүн Куткаруучусун, унутушкан+.Мисирде улуу иштерди+, 22  Хам жеринде кереметтерди+,Кызыл деңизде сестентерлик иштерди жасаган Кудайды унутушкан+. 23  Кудай аларды кырып салууга буйрук берейин дегенде+,Тандап алган кызматчысы Муса,Алар кырылып калбашы үчүн, анын каарын кайт кылыш үчүн+,Асканын жаракасына тура калгандай, Анын алдында арачылык кылган+. 24  Алар сонун жерди жеришкен+,Анын сөзүнө ишенишкен эмес+. 25  Чатырларында кайра-кайра наалышкан+,Жахабанын үнүнө кулак салышкан эмес+. 26  Ошондуктан ал колун көтөрүп ант берген+,Аларды чөлдө жок кыларын айткан+, 27  Алардын тукумун элдердин арасында жок кыларын+,Аларды башка жерлерге чачыратып жиберерин айткан+. 28  Алар Пеор Баалына жабышып+,Жансыз нерселерге багышталган курмандыктарды жешкен+. 29  Өз иштери менен Кудайды каардантышкан+,Ошондо алардын арасында кыргын башталган+. 30  Пинехас ордунан туруп, кийлигишкенде+,Кыргын токтогон. 31  Ошон үчүн ал муундан муунга, кылымдан кылымгаАдил деп эсептелип калган+. 32  Андан тышкары, алар аны Мериба суусунун жанында каардантышкан+,Алардын айынан Муса азап тарткан+. 33  Аны ачуулантышкандыктан,Ал ойлонбой сүйлөп алган+. 34  Алар элдерди жок кылышкан эмес+,Жахабанын буйругуна баш ийишкен эмес+. 35  Тескерисинче, элдер менен аралашып+,Алардын иштерин үйрөнө башташкан+, 36  Буркандарына кызмат кылышкан+,Ошолор аларга тузак болгон+. 37  Уулдары менен кыздарын+Жиндерге курмандыкка чалышкан+. 38  Жазыксыз канды+,Уул-кыздарынын канын төгүшкөн,Аларды Канаандын буркандарына курмандыкка чалышкан+.Ошентип, жер кан төгүүдөн арамдалган+. 39  Алар иштеринен улам булганышкан+,Адеп-ахлаксыз мамилелерге барышкан+. 40  Ошондо Жахаба өз элине каарданып+,Өз мурасынан жийиркенип калган+. 41  Аларды көп жолу элдердин колуна салып берген+,Жек көргөн душмандарына башкартып койгон+. 42  Душмандары аларды эзишкен,Өз бийлигине баш ийдиришкен+. 43  Кудай көп жолу куткарса да+,Алар тил албай, козголоң чыгарып+,Күнөөлөрү үчүн басынтылышкан+. 44  Бирок Кудай алардын муң-зарын угуп+,Алардын оор абалына назарын салган+. 45  Өзүнүн алар менен түзгөн келишимин эстеген+,Улуу мээримдүүлүгүнүн молдугу боюнча аларды аяган+. 46  Аларды туткундагандардын баарынаАларга боор оорууга түрткү берген+. 47  Оо, Жахаба Кудайыбыз, бизди куткар+,Ыйык ысмыңа ыраазычылык билдиришибиз үчүн+,Сени кубаныч менен даңкташыбыз үчүн+,Бизди элдердин арасынан чогулт+. 48  Ысрайылдын Кудайы Жахаба+Түбөлүктөн түбөлүккө даңкталсын.Бүт эл «оомийн» десин+.Жахты даңктагыла!+

Шилтемелер