Забур 105:1—45

105  Жахабага ыраазычылык билдиргиле, анын ысмын чакыргыла+,Иштерин элдер арасында жар салгыла+.  Аны даңктап ырдагыла, обон салгыла+,Бардык кереметтүү иштери тууралуу ой жүгүрткүлө+.  Анын ыйык ысмы менен мактангыла+.Жахабаны издегендердин жүрөгү кубансын+.  Жахабаны, анын күч-кубатын издегиле+,Ар дайым анын жүзүн издегиле+.  Анын жасап келген ажайып иштерин+,Кереметтерин, оозунан чыккан өкүмдөрүн унутпагыла+,  Оо, Кудайдын кызматчысы Ыбрайымдын тукуму+,Жакыптын уулдары, Анын тандалгандары+.  Ал — Жахаба, биздин Кудайыбыз+,Анын өкүмдөрү бүт жер жүзүндө ишке ашат+.  Ал өз келишимин эч качан+,Буйрук кылган сөзүн, миң муун өтсө да, унутпайт+.  Кудай ал келишимди Ыбрайым менен түзгөн+,Ыскакка ант берген+. 10  Ал антты Жакыпка мыйзам катары,Ысрайылга кылымдарга түзүлгөн келишим катары берген+. 11  «Сага Канаан жерин берем+,Аны энчиңе берем»,— деген+. 12  Ошол кезде алардын саны аз эле+,Ооба, өтө аз эле. Алар ал жерде келгин катары жашашкан+. 13  Бир элден бир элге+,Бир падышалыктан бир падышалыкка барышкан+. 14  Кудай аларды эч кимге алдаткан эмес+,Аларга болушуп, падышаларды ашкерелеген+. 15  «Менин майлангандарыма тийбегиле+,Пайгамбарларыма жамандык кылбагыла»,— деген+. 16  Ал жерге ачарчылык каптаткан+,Ортосу оюк токочтор илинген таяктардын баарын сындырып таштаган+. 17  Алардан мурун бир кишини жиберген.Ал кулчулукка сатылган Жусуп болчу+. 18  Анын бутуна кишен салышкан+,Жанын чынжыр менен байлашкан+. 19  Айткандары аткарылганга чейин+,Аны Жахабанын сөзү тазарткан+. 20  Ошондо падыша буйрук берип, аны бошоткон+,Элдердин башчысы коё берген. 21  Аны өз үйүнө кожоюн кылган+,Бүт мүлкүнүн үстүнөн башкаруучу кылып койгон+. 22  Ага төрөлөрдү жаны каалагандай башкарууга+,Аксакалдарга акылмандык үйрөтүүгө укук берген+. 23  Кийин Ысрайыл Мисирге келген+,Жакып Хам жеринде келгин болуп жашаган+. 24  Кудай өз элин аябай көбөйтүп+,Бара-бара душмандарынан күчтүү кылган+. 25  Аларга жүрөктөрүн өзгөртүүгө жол бергендиктен+,Анын элин жек көрүп, кызматчыларына каршы куулук кылышкан+. 26  Ал кызматчысы Мусаны+,Өзү тандап алган Арунду жиберген+. 27  Алар анын жышаандарын+,Хам жеринде кереметтерин көрсөтүшкөн+. 28  Ал караңгылык жиберип, айлананы караңгы кылган+;Алар анын сөзүнө каршылык көрсөтүшкөн эмес+. 29  Алардын сууларын канга айлантып+,Балыктарын өлтүргөн+. 30  Алардын жерин,Падышаларынын төркү бөлмөлөрүн бака каптаган+. 31  Анын буйругу боюнча, көгөөн учуп келген+,Алардын бүт жерин кара чиркей каптаган+. 32  Ал жамгыр ордуна мөндүр жаадырган+,Алардын жерине куйкалаган от түшүргөн+. 33  Жүзүм сабактарын, анжир дарактарын бүлдүрүп,Ошол аймактагы бак-дарактын баарын сындырган+. 34  Анын буйругу боюнча, чегиртке+,Чегирткенин сан жетпеген түрлөрү келген+. 35  Алар өлкөдөгү бүт өсүмдүктөрдү+,Жер жемиштерин жеп кеткен. 36  Ал өлкөдөгү тундардын баарын+,Алардын тукум улоочу бүт күчүнүн башталышын кырып салган+. 37  Ал өз элин алтын-күмүш менен алып чыккан+,Урууларынын арасында алсыздары болгон эмес. 38  Алар чыгып баратканда, Мисир сүйүнгөн,Анткени алардан коркуп калган эле+. 39  Ал булутту пардадай тарткан+,Түнкүсүн жарык болушу үчүн от берген+. 40  Алар сураганда, бөдөнө жиберген+,Аларды асмандан түшкөн нанга тойгузган+. 41  Асканы жарып, суу чыгарган+.Какшыган аймактарда суу дайрадай аккан+. 42  Анткени ал өзүнүн кызматчысы Ыбрайымга берген ыйык сөзүн унуткан эмес+. 43  Ошентип, өз элин шаттык менен+,Тандалгандарын кубанычтуу үн менен чыгарган+. 44  Аларга бара-бара башка элдердин жерин берген+.Алар башка улуттардын эмгегинин үзүрүн көрүшкөн+. 45  Өзүнүн эли буйруктарын аткарышы үчүн+,Мыйзамдарына карманышы үчүн Ал ошондой кылган+. Жахты даңктагыла!+

Шилтемелер