Забур 104:1—35

104  Жахабаны алка, оо, жаным+.Оо, Жахаба Кудайым, сен укмуштуудай улуусуң+.Сен кадыр-баркка, көрккө ороносуң+.  Жарыкты кийимдей киесиң+,Асманды чатырдай жаясың+.  Турак жайыңды булуттардын үстүнө курасың+,Булуттарды араба кыласың+,Шамалдын канаттарынын үстү менен басасың+.  Периштелериңди шамал*+,Кызматчыларыңды жалмаган от кыласың+.  Сен жерди бекем пайдубалга орнотконсуң+,Ал кылымдан кылымга, түбөлүктөн түбөлүккө козголбойт+.  Сен суу туңгуюктарын жер бетине кийимдей кылып жапкансың+,Сууларды тоолордун үстүнө тургузгансың+.  Сенин буйругуңдан суулар качкан+,Күркүрөгөн үнүңөн дүрбөлөңгө түшкөн,  Алар сен даярдап койгон жерге качкан.Тоолор көтөрүлгөн+,Өрөөндөр чөккөн.  Сен сууларга чек койгонсуң; алар андан чыкпайт+,Жерди кайра каптабайт+. 10  Сен өзөндөрдөн булактарды чыгарасың+,Алар тоо аралап агат. 11  Алардан талаа жаныбарларынын баары ичет+,Зебралар+ суусунун кандырып турат. 12  Алардын жанына асман куштары түнөйт+,Шактардын арасынан үн салышат+. 13  Сен тоолорду үйүңдүн үстүнкү бөлмөлөрүнөн сугарасың+,Иштериңдин жемишине жер тоёт+. 14  Жаныбарлар үчүн көк чөп+,Адамзат үчүн өсүмдүк өстүрөсүң+,Жерден азык чыгарасың+. 15  Адамдын жүрөгүн шаттанткан шарапты+,Жүзүн жылтыраткан зайтун майын+,Жүрөгүн кубаттандырган нанды бересиң+. 16  Жахабанын дарактары,Өзү отургузган Лебанон бал карагайлары жакшы сугарылат+. 17  Алардын арасына чымчыктар уя салат+,Арчалар илегилекке үй болот+. 18  Бийик тоолор+ — тоо текелердин жайы+,Аскалар — тоо дамандарынын* баш маанасы+. 19  Сен айды убакытты белгилөө үчүн жараткансың+;Күн да өзүнүн батар жайын билет+. 20  Түн болушу үчүн, караңгылык каптатасың+;Түн ичинде бүт токой жаныбарлары жортуп жүрөт. 21  Жалдуу жаш арстандар арылдап жем издейт+,Алар Кудайдан тамак сурайт+. 22  Күн нурун чачканда+, алар көздөн кайым болот,Жашыруун жайларында жатат. 23  Ошондо адам иштерин улантуу үчүн чыгат+,Кечке чейин иштейт+. 24  Жасаган иштериң кандай көп, оо, Жахаба!+Сен баарын акылмандык менен жараткансың+.Жер сенин колуңан бүткөн нерселерге толгон+. 25  Мына, чалкыган зор деңиз+.Андагы тирүү жандыктарга+,Чоң-кичине жаныбарларга сан жетпейт+. 26  Анда кемелер жүрөт+,Сен жараткан лебиатан*+ оюн салат+. 27  Бардыгы+ сени,Өз маалында тамак беришиңди күтөт+. 28  Алар бергениңди жейт+.Колуңду ачканда, берекеңе тоёт+. 29  Жүзүңдү жашырсаң, алардын тынчы кетет+.Өмүр демин алсаң+, өлүшөт да,Топуракка кайтышат+. 30  Рухуңду жиберсең, алар жаратылат+,Сен жер бетин жаңыртасың. 31  Жахабанын даңкы түбөлүктүү+.Жахаба өз иштерине кубанат+. 32  Ал жерди караганда, жер титирейт+,Тоолорго тийгенде, алар түтөйт+. 33  Мен Жахабаны өмүр бою даңктап ырдайм+,Тирүү турганымда Кудайымды ыр менен даңазалайм+. 34  Кудай жөнүндө ой жүгүрткөнүм ага жаксын+.Мен Жахабанын иштерине кубанам+. 35  Күнөөкөрлөр жер үстүнөн жок кылынат+,Ыймансыздар ойрон болот+.Оо, жаным, Жахабаны алка. Жахты даңктагыла!+

Шилтемелер

Же: «рух».
Аска-зоолордо жашаган коён сымал жаныбарлар.
Же: «крокодил».